สงขลาเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับทะเลสาบสงขลาในประวัติศาสตร์หลายๆ ด้าน 

ทั้งในแง่ธรรมชาติ วัตถุดิบทางอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากทะเลสาบสงขลามีลักษณะเป็นลากูน หรือทะเลสาบที่มีทางเข้าออกสู่ทะเลหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทำให้มีทรัพยากรอันสมบูรณ์ของระบบนิเวศในน้ำทั้ง 3 แบบ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม  

สงขลายังเป็นเมืองท่าสำคัญทางภาคใต้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า ภูมิปัญญา และฝีมืองานช่างของชาวจีนโพ้นทะเลที่มาลงหลักปักฐาน จนเกิดการถ่ายทอดและส่งต่อฝีมือการช่าง และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยังมีให้เห็นจนถึงปัจจุบัน 

รวมไปถึงวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินที่ใช้วัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาและใช้การปรุงอาหารแบบคนจีน เมื่อรวมกับอาหารจากวัฒนธรรมอื่นๆ ส่งผลให้สงขลาเป็นเมืองที่มีความเฉพาะตัวของอาหารที่หลากหลายที่สุดจังหวัดหนึ่ง

ผู้กำกับ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

ครีเอทีฟ : จิรณรงค์ วงศ์สุนทร

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

อดีตช่างภาพอิสระ คิดว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพสำคัญไม่แพ้ตัวอักษร ชอบกินกาแฟในวันที่นอนเยอะ และกินโกโก้ในวันที่นอนน้อย แพ้แมวเวลาทำเสียงกรน ในอนาคตอยากทำเพลงของตัวเองสักเพลง (ถ้าเป็นไปได้)