10 กุมภาพันธ์ 2565
135

การผนึกกำลังกันในครั้งนี้เกิดจากแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ‘น้ำ’ และต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อคำมั่นสัญญา ‘มิซุ โตะ อิคิรุ’ (Mizu To Ikiru) หรือการมีชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำ ตลอดจนการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้คนและธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเหล่านี้ ก็คือโครงการมิตซุยกุ โครงการรักษ์น้ำที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็ก ๆ ทั้งทางทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง

เช่นเดียวกับโครงการ #กอดป่ากอดทะเล ที่เกิดจากความตั้งใจอยากให้ทุกคนมาร่วมกอดทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ‘มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน’ ด้วยความหวังจะรักษาและส่งต่อธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่คนรุ่นต่อไป

อีกสิ่งที่ยึดโยงโครงการฯ ทั้งสองเข้าด้วยกันและดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ก็คือความเชื่อมั่นใน ‘พลังของคนรุ่นใหม่’ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต่างเชื่อว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจเชิญเด็ก ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้มาเข้าร่วมกิจกรรม ในฐานะสมาชิกหลักของห้องเรียนเฉพาะกิจแห่งนี้

ผู้ดำเนินรายการ : อเล็กซ์ เรนเดลล์

ผู้กำกับ : ปวิช กัลป์ชัยกูล

ช่างภาพ : ภาณุวัฒน์ เทียนงามสัจ, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า

ผู้ลำดับภาพ : ปวิช กัลป์ชัยกูล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี 

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ 

ผู้ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน