ริมฝั่งเจ้าพระยาเยื้องกับปากคลองฉะไกรใหญ่หรือคลองท่อ เส้นทางสายหลักที่ใช้เข้าสู่พระบรมมหาราชวังในกรุงศรีอยุธยา บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนคาทอลิกเล็ก ๆ ซึ่งมี ‘วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา’ เป็นศูนย์รวมศรัทธามาช้านาน อาจกล่าวได้ว่าวัด (โบสถ์) แห่งนี้เป็น ‘บ้านแรก’ ของนิกายโรมันคาทอลิกในสยาม

แม้วัดหลังแรกจะสร้างขึ้นมากว่า 350 ปี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ตัววัดและอาคารโรงเรียนหลังเดิมถูกกองทัพพม่าเผาจนหมดสิ้นเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 เหลือเพียงซากและสุสานของเหล่ามิชชันนารี

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส
ภาพ : พัทธดนย์ กิจชัยนุกูล

จนสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีการก่อสร้างโบสถ์ใหม่อย่างมั่นคงในสมณสมัยของพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ โดยสถาปนิกฝรั่งชื่อก้องในขณะนั้น คือ โยอาคิม กรัสซี (Joachim Grassi) ครั้งนี้ได้มีการสั่งกระจกสีเข้ามาจากฝรั่งเศสด้วย ซึ่งถ้าผ่านไปทางนั้นก็เข้าไปแวะเยี่ยมชมเงาสะท้อนจากสีสันกันได้ เราจะได้เรียนรู้ว่า ‘บ้านแรกของคาทอลิกไทย’ มีอะไรที่เป็นเชื้อไฟของความเชื่อบ้าง

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส
ภาพ : พัทธดนย์ กิจชัยนุกูล

กระจกสีบอกเล่าประวัติศาสตร์

พระสังฆราชหลุยส์ เวย์ สั่งกระจกสีเข้ามาติดตั้งยังวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ส่วนหนึ่งเพื่อเล่าเรื่องราวคริสต์ประวัติ ส่วนหนึ่งเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งวัดขึ้นอีกครั้ง หลังจากพังไปจากผลของสงคราม โดยมีถึง 2 บานที่แสดงภาพเหมือนของตัวท่านเอง คือ

1. ภาพท่านสังฆราชหลุยส์ เวย์ คุกเข่าถือประกาศการจัดตั้งวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ในปี 1883 โดยมีฉากหลังเป็นทิวทัศน์แบบเมืองร้อน มีต้นปาล์มและต้นกล้วย และสถาปัตยกรรมยอดแหลมแบบตะวันออกในจินตนาการของชาวตะวันตกยุคนั้น

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

2. ภาพท่านสังฆราชหลุยส์ เวย์ คุกเข่าถือแบบจำลองสถาปัตยกรรมวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา หลังที่กำลังจะสร้าง กระจกบานนี้ติดตั้งไว้ทางด้านซ้ายของประตูทางเข้าสู่พระแท่นบูชา เสมือนท่านกำลังถวายโบสถ์หลังใหม่นี้แด่พระเป็นเจ้า ท่าทางการถือโมเดลหรือแบบจำลองโบสถ์นั้น เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่หมายถึงผู้อุปถัมภ์ในการสร้างโบสถ์นั่นเอง

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

3. ภาพ พระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 ประกาศให้ นักบุญยอแซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในปี 1870 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ร่วมสมัยกับการสร้างวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา พอดี ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของการรื้อฟื้นโบสถ์แห่งนี้ขึ้นอีกครั้ง หลังจากถูกกองทัพพม่าเผาทำลายไปในสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

กระจกเล่าคริสต์ประวัติ 

กระจกสีและจิตรกรรมยังทำหน้าที่เหมือนผู้เทศน์ ในสมัยอยุธยา สังฆราชเดอ ลาม็อต ก็ยังยอมรับว่า ภาพวาดจิตรกรรมเทศน์ได้ดีกว่าผู้เทศน์สักร้อยคน มีการถวายหนังสือคริสต์ประวัติประกอบภาพแด่ สมเด็จพระนารายณ์ พระองค์ทอดพระเนตรแล้วรับสั่งให้เขียนคำบรรยายประกอบเพื่อพระองค์จะได้เข้าพระทัยได้ ศิลปกรรมจึงทำหน้าที่ถ่ายทอดและช่วยเหลืองานทางศาสนาไปโดยปริยาย 

กระจกก็เช่นกัน จิตรกรรมบนกระจกเคยได้ชื่อว่าเป็น ‘พระคัมภีร์ของคนยากจน’ ที่อ่านหนังสือไม่ออกและไม่มีสตางค์พอจะซื้อหนังสือภาพ ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา กระจกที่สั่งจากฝรั่งเศสเล่าเรื่องคริสต์ประวัติมากมาย โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของวัด

1. ภาพแม่พระแต่งงานกับนักบุญยอแซฟ โดยท่านนักบุญถือไม้เท้าที่มีดอกลิลลี่งอกออกมา อันเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของท่าน

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

2. ภาพทูตสวรรค์มาเข้าฝันนักบุญยอแซฟ ในไบเบิล มีเหตุการณ์นี้ 2 ครั้ง คือตอนที่พระนางมารีย์ตั้งครรภ์พระเยซูแล้วนักบุญยอแซฟต้องการจะถอนหมั้นอย่างลับ ๆ แต่ทูตสวรรค์มาเข้าฝันบอกท่านให้รับมารีย์เป็นภรรยา และรับบุตรในครรภ์พระนางเป็นบุตรบุญธรรม อีกเหตุการณ์หนึ่งคือตอนที่กษัตริย์เฮโรดต้องการฆ่าพระกุมารเยซู เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดมาท้าทายอำนาจของพระองค์ ทูตสวรรค์จึงมาเข้าฝันยอแซฟเพื่อให้พาพระกุมารเยซูหนีไปยังประเทศอียิปต์

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

3. ภาพฉากประสูติของพระเยซูคริสต์ พระกุมารประทับในรางหญ้า มีเทวดาถือแผ่นป้าย มีข้อความว่า Gloria in excelsis deo et pax homi หมายถึงพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเป็นเจ้าในที่สูงสุด

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

4. ภาพนักบุญยอแซฟพาพระกุมารเยซูหนีการตามฆ่าของกษัตริย์เฮโรดไปยังอียิปต์

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

5. ภาพนักบุญยอแซฟและพระมารดาถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร ตามธรรมเนียมชาวยิวว่าทารกแรกเกิดจะต้องได้รับการตั้งชื่อและเข้าสุหนัต มีผู้เฒ่าสิเมโอนมาทำนายอนาคตของพระกุมารเยซู

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

6. ภาพนักบุญยอแซฟและพระมารดามาพบพระกุมารในวัยเยาว์กำลังสนทนาธรรมกับบรรดาอาจารย์ในพระวิหาร เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูอายุ 12 ปี พระองค์พลัดหลงกับบิดามารดา ทั้งคู่ตามหาถึง 3 วันจึงพบพระองค์กำลังสนทนาไต่ถามความรู้ด้านศาสนาในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

7. ภาพครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แสดงภาพพระเยซูในวัยเยาว์กำลังช่วยเหลือนักบุญยอแซฟทำงานช่างไม้ เพราะท่านมีอาชีพเป็นช่างไม้

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

8. ภาพนักบุญยอแซฟสิ้นใจ เหตุการณ์นี้ไม่มีในพระคัมภีร์ แต่อยู่ในธรรมประเพณีของชาวคาทอลิก ว่านักบุญยอแซฟสิ้นใจในอ้อมกอดพระเยซูในเวลาก่อนที่พระองค์จะออกไปเทศนาสั่งสอน ท่านจึงเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ที่กำลังจะสิ้นใจด้วย

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

9. นักบุญยอแซฟรับมงกุฎในสวรรค์ ถึงแม้จะไม่มีตำนานเล่าว่านักบุญยอแซฟได้รับยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายเหมือนพระนางมารีย์ พระมารดา แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีพระธาตุหรือกระดูกของท่านหลงเหลืออยู่ พระศาสนจักรไม่ประกาศข้อความเชื่อเรื่องนี้และไม่ได้กล่าวพาดพิง เพราะไม่มีหลักฐานใด ๆ แต่ชาวคริสต์เชื่อว่าท่านต้องได้รับรางวัลในสวรรค์แน่นอน

กระจกสีวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ตำราบอกเล่าประวัติพระคริสต์และนักบุญส่งตรงจากฝรั่งเศส

กระจกภาพนักบุญอื่น ๆ 

ภายในวัดนักบุญยอแซฟ ยังมีภาพกระจกสีนักบุญบางองค์ที่เล่าเรื่องชีวประวัติอันเป็นแรงบันดาลใจให้คริสตชนในสมัยนั้น เราเห็นได้ชัดว่ากระจกเหล่านี้สั่งมาอย่างดี บางบานก็สร้างขึ้นตามนักบุญองค์อุปถัมภ์ของผู้บริจาคเงิน เช่น 

นักบุญนิโคลัส สังฆราชแห่งไมรา 

กระจกภาพนักบุญนิโคลัสนี้ เข้าใจว่าสร้างขึ้นตามนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเจ้าอาวาสวัดนี้ คือ คุณพ่อนิโคไล แปร์โรซ์ ท่านอาจจะมีความศรัทธาต่อนักบุญท่านนี้เป็นพิเศษ ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

1. ภาพนิโคลัสห้ามพายุ นักบุญนิโคลัสถือว่าเป็นนักบุญในยุคต้นของศาสนาคริสต์ ในชีวิตของท่านเกิดอัศจรรย์หลายครั้ง เช่น ครั้งหนึ่งท่านช่วยชาวเรือโดยการห้ามพายุเมื่อพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือจากท่าน 

ชวนส่องจิตรกรรมเล่าประวัติการสร้างโบสถ์ คริสต์ประวัติ และบรรดานักบุญ ในโบสถ์ริมน้ำที่ถือเป็น ‘บ้านแรกของคาทอลิกไทย’

2. ภาพนิโคลัสช่วยเด็ก ๆ มีเจ้าของร้านเหล้าที่จับเด็กไปฆ่าเพื่อทำอาหาร ท่านจึงไปทำอัศจรรย์ช่วยให้เด็ก ๆ ฟื้นคืนชีพ เรื่องนี้ทำให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของเด็ก ๆ และเป็นต้นเค้าของนิทานเรื่อง ซานตาคลอส ในเวลาต่อมา

ชวนส่องจิตรกรรมเล่าประวัติการสร้างโบสถ์ คริสต์ประวัติ และบรรดานักบุญ ในโบสถ์ริมน้ำที่ถือเป็น ‘บ้านแรกของคาทอลิกไทย’

3. ภาพนิโคลัสรับเครื่องยศสังฆราชคืน ท่านประณามนักบวชชื่อ อาริอุส ในการสังคายนาที่เมืองไนเซีย และได้ตบเขา จึงถูกจักรพรรดิสั่งริบเครื่องยศสังฆราชและขังไว้ ในตอนกลางคืน พระเยซูเสด็จจากสวรรค์มาหาท่าน และประทานเครื่องยศคืนให้ ทุกคนเห็นอัศจรรย์จึงเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านประณามอาริอุสนั้นถูกต้องแล้ว

ชวนส่องจิตรกรรมเล่าประวัติการสร้างโบสถ์ คริสต์ประวัติ และบรรดานักบุญ ในโบสถ์ริมน้ำที่ถือเป็น ‘บ้านแรกของคาทอลิกไทย’

4. ภาพการเคลื่อนศพของนิโคลัส ศพของท่านอยู่ในเมืองไมรา ประเทศตุรกี และมีอัศจรรย์เกิดน้ำมันไหลออกมาซึ่งรักษาโรคได้ ต่อมาเมื่อชาวมุสลิมนำทัพเข้าโจมตีไมรา จึงมีการย้ายศพของท่านออกจากเมืองไปไว้ที่อิตาลีแทน

ชวนส่องจิตรกรรมเล่าประวัติการสร้างโบสถ์ คริสต์ประวัติ และบรรดานักบุญ ในโบสถ์ริมน้ำที่ถือเป็น ‘บ้านแรกของคาทอลิกไทย’

นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา

ถ้าใครเคยดูหนัง เทวากับซาตาน จะมีภาพเทวดาถือลูกศรปักอกแม่ชีท่านหนึ่ง คือ นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา นั่นเอง ท่านเกิดในสเปนในศตวรรษที่ 16 และได้มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่น่าทึ่งมาก

1. ภาพการเข้าอารามของท่าน ท่านเกิดในตระกูลขุนนาง บิดาจึงไม่อยากให้บวช แต่ท่านก็ยืนยันเด็ดเดี่ยว ในภาพมีบรรดาญาติพี่น้องมาส่งที่หน้าประตูอารามคาร์เมไลท์

ชวนส่องจิตรกรรมเล่าประวัติการสร้างโบสถ์ คริสต์ประวัติ และบรรดานักบุญ ในโบสถ์ริมน้ำที่ถือเป็น ‘บ้านแรกของคาทอลิกไทย’

2. ภาพการเพ่งญาณของท่าน เมื่อท่านทำสมาธิ ท่านได้รับนิมิตว่าพระเป็นเจ้าให้เทวดาเอาลูกศรทองคำมาปักที่หัวใจของท่าน ซึ่งทำให้ท่านมีความสุขเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้า

ชวนส่องจิตรกรรมเล่าประวัติการสร้างโบสถ์ คริสต์ประวัติ และบรรดานักบุญ ในโบสถ์ริมน้ำที่ถือเป็น ‘บ้านแรกของคาทอลิกไทย’

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระเยซูเจ้าเสด็จมาพบแม่ชีชื่อ มากาเร็ต มารี อาลาก็อก ในสภาพที่ดวงพระทัยของพระองค์ลุกเป็นไฟ ทรงตรัสว่าเป็นเพราะความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์ ดังนั้นชาวคาทอลิกโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส จึงนิยมสร้างรูปพระหฤทัยจำนวนมาก ซึ่งอาจถือว่าเป็นลักษณะทางชาตินิยมประการหนึ่งก็ได้ ที่วัดนักบุญยอแซฟเองก็มีการก่อตั้งในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 โดยบรรดาบาทหลวงจากฝรั่งเศสเช่นกัน จึงปรากฏความศรัทธาต่อรูปพระหฤทัยถ่ายทอดลงในกระจกสีด้วย

ชวนส่องจิตรกรรมเล่าประวัติการสร้างโบสถ์ คริสต์ประวัติ และบรรดานักบุญ ในโบสถ์ริมน้ำที่ถือเป็น ‘บ้านแรกของคาทอลิกไทย’

ตอนนี้วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้ทุกวัน พร้อมห้องนิทรรศการพิเศษ 350 ปีคาทอลิกไทยที่หน้าวัด บอกเล่าประวัติความเป็นมาของสังคมคาทอลิกไทย ถ้าเดินทางไปจากกรุงเทพฯ เข้าทางแยกวรเชษฐ์ เลี้ยวไปทางวัดไชยวัฒนาราม แล้วเลยไปหน่อย จะสังเกตเห็นหอคอยสีเหลือง ๆ เลี้ยวเข้าไปได้เลย ชาวบ้านวัดนี้เขาใจดี ขอคำแนะนำหรือนำชมได้เลยครับ

Writer

Avatar

ปติสร เพ็ญสุต

เป็นนักรื้อค้นหอจดหมายเหตุ ชอบเดินตรอกบ้านเก่าและชุมชนโบราณ สนใจงานศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเภท รวมทั้งคริสตศิลป์ด้วย ปัจจุบันกำลังติดตามธรรมาสน์ศิลปะอยุธยาและเครื่องไม้จำหลักศิลปะอยุธยา เคยคิดจะเป็นนักบวช แต่ไม่ได้บวช