หลังจากพาไปสำรวจวิธีการลงทุนในโซลาร์เซลล์ตั้งแต่สเกลบ้านเรือนจนถึงหน่วยงานไปเมื่อคราวก่อน รายการ My Planet Portfolio ตอนนี้ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ขอขยายความให้คุณผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้น ด้วยการพาไปคุยกับ ธีรพจน์ กษิรวัฒน์ จากกลุ่ม Lanta Go Green ที่ปรึกษาลันตามาร์ท ร้านค้าท้องถิ่นเจ้าดังประจำเกาะที่เริ่มต้นติดแผงโซลาร์เซลล์ ไม่ใช่แค่เพื่อลดค่าไฟ แต่เพราะใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนให้ชาวลันตาหันมาพึ่งพาพลังงานสะอาดชนิดนี้ นอกจากทำให้แล้วรอดปลอดภัยจากบิลค่าไฟยามโควิด-19 มาเยือน ยังได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นสถานประกอบการณ์รักษ์โลกอีกด้วย ฟังเรื่องราวของร้านต้าที่ลดค่าไฟได้เดือนละกว่าครึ่งแสนด้วยการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในรายการตอนนี้

Host

Avatar

เดชรัต สุขกำเนิด

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้สนใจในการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน และเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมด้วย