หลังจากพาสำรวจนานาวิธีการลงทุนกับไฟฟ้า ตั้งแต่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในสเกลหลากหลาย ไปจนถึงกรณีศึกษาเกาะลันตา ที่ลดค่าไฟได้เดือนละกว่าครึ่งแสน คราวนี้ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ชวนสนทนากับ ชัชพล ประสพโชค CEO บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชนที่ริเริ่มลงทุนทำโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบที่อำเภอแม่แตง ถึงรูปแบบการทำงานของโรงไฟฟ้าไซส์เล็ก รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากคนในพื้นที่ เพื่อผลิตไฟฟ้ากลับมาให้คนในท้องที่ใช้อย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางในอนาคตที่วิสาหกิจชุมชนก็ร่วมหุ้นเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ทั้งยังเปิดสถานนีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้ ฟังทิศทางการลงทุนกับโรงไฟฟ้าชุมชนในอนาคตได้ในรายการ My Planet Portfolio ตอนนี้

Host

Avatar

เดชรัต สุขกำเนิด

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้สนใจในการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน และเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมด้วย