หลังจาก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด พาไปสำรวจนานาวิธีการลงทุนกับต้นไม้ ตั้งแต่ปลูกป่ายันแปรรูป รายการ My Planet Portfolio คราวนี้ขอพามาทำความรู้จักการลงทุนกับบริษัทรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม ธุรกิจรับตัดแต่งไม้ยืนต้นอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาลมหายใจของชาวเมือง พูดคุยกับสองผู้ก่อตั้ง สันติ โอภาสปกรณ์กิจ และ อรยา สูตะบุตร ไปจนถึงประสบการณ์ตรงในฐานะรุกขกรหญิงมืออาชีพ แชมป์ปีนต้นไม้จาก ออย-อรญา บุราไกร โอกาสทางธุรกิจจากกิจการรับตัดแต่งต้นไม้จาก จี-จีรนันท์ ภูมิวัฒน์ และภาพรวมของวงการรุกขกรรมในไทยจาก ผศ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ ฟังเรื่องราวการลงทุนรูปแบบใหม่ได้จากรายการตอนนี้

Host

Avatar

เดชรัต สุขกำเนิด

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้สนใจในการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน และเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมด้วย