การลงทุนปลูกต้นไม้เพื่อหวังรายได้ระยะยาว อย่างที่รายการ My Planet Portfolio เคยเล่าไปเมื่อตอนแรก ดูจะเป็นความฝันของผู้มีที่ดินเป็นของตัวเองเท่านั้น ความจริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็ลงทุนปลูกต้นไม้กับ ‘ธนาคารต้นไม้’ ได้ทั้งสิ้น รายการตอนนี้ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด จะพาไปคุยกับ พงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้ ผู้ก่อตั้งพรรคกรีน ถึงแนวคิดและหลักการของธนาคารต้นไม้ ตั้งแต่ผลักดันให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินตั้งแต่ยังไม่ถูกตัด ไปจนถึงการแปรรูปผ่าน ‘โรงธรรมไม้’ ลงทุนปลูกต้นไม้ สร้างทรัพย์สินให้งอกเงยได้ครบจบกระบวนความได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร เป็นทางออกที่ยั่งยืนของทุกฝ่าย ตั้งแต่เกษตรกรผู้มีหนี้สิน ไปจนถึงชาวเมืองผู้ไม่มีที่ดิน แต่อยากลงทุนกับกองทุนรักษ์โลก

Host

Avatar

เดชรัต สุขกำเนิด

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้สนใจในการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน และเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมด้วย