รายการ My Planet Portfolio ตอนนี้ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ขอชวนคุณผู้ฟังดำดิ่งสู่ท้องทะเล ร่วมลงทุนอย่างยั่งยืนกับทรัพยากรประมง ตั้งแต่กุ้ง หอย ปู ปลา ไปจนถึงนานาสัตว์น้ำ ผ่านธนาคารปู บ้านปลา ซั้งกอ และสารพัดวิธีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะเล สนทนากับ ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ นักวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ผู้คลุกคลีอยู่กับชาวประมงมายาวนาน ถึงรูปแบบและสเกลการลงทุน จุดน่าสนใจ ความคุ้มค่า และข้อควรคำนึงถึงในฐานะทรัพยากรสาธารณะที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้อย่างเสรี เพียงอุดหนุนสินค้าทะเลจากแหล่งชุมชนที่ทำประมงอย่างยั่งยืน จะช่วยต่ออายุให้แม่ทะเลได้อย่างไร ฟังคำตอบได้ในรายการตอนนี้

Host

Avatar

เดชรัต สุขกำเนิด

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้สนใจในการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน และเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมด้วย