พูดคุยเรื่องความรู้จากบทความถอดบทเรียน 10 ข้อของ Hanuman Aspler เรื่องสูตรอาหารไทยและความสำคัญของการปรุง เล่าเหตุผลจากประสบการณ์ในครัวว่าสิ่งไหนควรใส่และสิ่งไหนไม่ควรใส่ลงไปในอาหาร เพราะอะไร และการเข้าใจว่าอาหารไทยแต่ละสูตรเกิดจากใครทำให้ใครกินสำคัญอย่างไร

Host

Avatar

เชฟแบล็ค-ภานุภน บุลสุวรรณ

เชฟแห่งร้านแบล็คคิช อาร์ติซาน คิชเช่น จ.เชียงใหม่ ผู้หลงใหลในของหมักดองอย่างมีสติ และยูทูเบอร์มือใหม่หัดตัดใน “คลิปคลิปเพื่อนครัว” ที่ให้ความรู้เรื่องของหมักดองและเล่นแร่แปรธาตุจากของเหลือในครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Avatar

เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ

เชฟผู้สนใจการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และต้องการสร้างวิถีการกินที่ดีผ่านสิ่งที่ตัวเองถนัดคือการทำอาหาร ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้าน Navan Navan