เชฟแบล็ค-ภานุภน บุลสุวรรณ เล่าเรื่องสิ่งที่เรียนรู้จากการทำร้าน Catch and Co., ร้านอาหารใหม่ ณ ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา ขาย Fish & Chips และเมนูอร่อยจากปลาไทยที่จับสดทุกวัน และขายปลาที่จัดการเนื้อปลาอย่างมีคุณภาพ