30 พฤศจิกายน 2023
92

คุยเรื่องรางวัลต่าง ๆ ที่มอบให้ร้านอาหาร เรื่องมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับรางวัล รวมถึงมาตรฐานและคุณค่าที่แท้จริงของร้านที่ดี ในความคิดเห็นของทั้ง 2 เชฟคืออะไร

Host

Avatar

เชฟแบล็ค-ภานุภน บุลสุวรรณ

เชฟแห่งร้านแบล็คคิช อาร์ติซาน คิชเช่น จ.เชียงใหม่ ผู้หลงใหลในของหมักดองอย่างมีสติ และยูทูเบอร์มือใหม่หัดตัดใน “คลิปคลิปเพื่อนครัว” ที่ให้ความรู้เรื่องของหมักดองและเล่นแร่แปรธาตุจากของเหลือในครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Avatar

เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ

เชฟผู้สนใจการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และต้องการสร้างวิถีการกินที่ดีผ่านสิ่งที่ตัวเองถนัดคือการทำอาหาร ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้าน Navan Navan