แนะนำการใช้แอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ ในหน้าที่ของการปรุงรส-แต่งกลิ่นในอาหารในครัว เช่น การตุ๋นด้วยไวน์ ทำแป้งผสมเบียร์ในการชุบแป้งทอด หรือแต่งกลิ่นด้วยเหล้าจีนในการผัดอาหาร รวมถึงตอบคำถามเรื่องปริมาณ ความพอดี และวิธีใช้ จากประสบการณ์ของ เชฟแบล็ก-ภานุภน บุลสุวรรณ และ เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ

Host

Avatar

เชฟแบล็ค-ภานุภน บุลสุวรรณ

เชฟแห่งร้านแบล็คคิช อาร์ติซาน คิชเช่น จ.เชียงใหม่ ผู้หลงใหลในของหมักดองอย่างมีสติ และยูทูเบอร์มือใหม่หัดตัดใน “คลิปคลิปเพื่อนครัว” ที่ให้ความรู้เรื่องของหมักดองและเล่นแร่แปรธาตุจากของเหลือในครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Avatar

เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ

เชฟผู้สนใจการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และต้องการสร้างวิถีการกินที่ดีผ่านสิ่งที่ตัวเองถนัดคือการทำอาหาร ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้าน DAG แห่ง warehouse 30