เมื่อนิสิตทันตแพทย์ต้องส่งแบบจำลองฟันของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องลิ้นที่ยื่นมาทางด้านหน้า โดยดัดลวดเป็นเครื่องมือช่วยเปลี่ยนตำแหน่งของลิ้นขณะกลืน ซึ่งต้องทำในห้องแล็บ 

ในสถานการณ์ปกติ เราจะไม่เห็นภาพนิสิตมานั่งดัดลวดที่หน้าจอ เราอยากแสดงภาพนิสิตทันตแพทย์ที่ต้องส่งแบบจำลองฟันออนไลน์ และการเรียนออนไลน์ในช่วง COVID-19 

ในอีกมุมหนึ่งของชีวิตนิสิตทันตแพทย์ที่ต้องอ่านหนังสือแทบทุกวัน ความ Suffer ของการศึกษาที่คอยกัดกินทั้งสุขภาพกายและใจ ความพยายามและความอดทนทั้งหมดแสดงออกผ่านใต้ตาที่บวมและดำคล้ำที่มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

*หมายเหตุ ภาพชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Photo Journalism ในหัวข้อภาพถ่ายสารคดีบุคคล

Writer & Photographer

วันนิษา แสนอินทร์

นิสิตวิทยาฯ ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและเป็นผลผลิตของความล้มเหลวทางการศึกษา ความใฝ่ฝันสูงสุดในตอนนี้คือเลี้ยงปลาทอง

Photo Essay

เรื่องเล่าผ่านภาพถ่าย

‘การฆาตกรรม’ เป็นความรุนแรงผิดปกติของสภาพแวดล้อมสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพข่าวร้ายที่เราพบเห็นในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน โทรทัศน์ หรือแม้จากภาพข่าวในโลกอินเทอร์เน็ต ทําให้ผมรู้สึกสยองขวัญ และสงสัยพฤติกรรมความผิดปกตินี้ และเลือกศึกษาผ่านการจําลองภาพถ่าย Stage Photography ในสภาพแวดล้อม ความเชื่อ สังคมที่มีความรุนแรง โดยสร้างวิธีการเล่าเรื่อง (Narrative Form) ฉากฆาตกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งประกอบสร้างราวกับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือสร้างสภาวะที่คลุมเครือระหว่างความจริงกับความรู้สึก 

ผมต้องการก่อให้เกิดความตระหนักในใจแก่ผู้ชม และทําให้ผู้ชมตกผลึกความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบรอบตัว

Writer & Photographer

ธนวัฒน์ สุริยะ

หนุ่มเชียงใหม่โดยกำเนิด สนใจศิลปะทุกด้าน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ รวมไปถึงสื่อใหม่ ภาพนิ่งเเละภาพเคลื่อนไหว อยากนำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสื่อสารความคิดและตัวตน

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load