เมื่อนิสิตทันตแพทย์ต้องส่งแบบจำลองฟันของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องลิ้นที่ยื่นมาทางด้านหน้า โดยดัดลวดเป็นเครื่องมือช่วยเปลี่ยนตำแหน่งของลิ้นขณะกลืน ซึ่งต้องทำในห้องแล็บ 

ในสถานการณ์ปกติ เราจะไม่เห็นภาพนิสิตมานั่งดัดลวดที่หน้าจอ เราอยากแสดงภาพนิสิตทันตแพทย์ที่ต้องส่งแบบจำลองฟันออนไลน์ และการเรียนออนไลน์ในช่วง COVID-19 

ในอีกมุมหนึ่งของชีวิตนิสิตทันตแพทย์ที่ต้องอ่านหนังสือแทบทุกวัน ความ Suffer ของการศึกษาที่คอยกัดกินทั้งสุขภาพกายและใจ ความพยายามและความอดทนทั้งหมดแสดงออกผ่านใต้ตาที่บวมและดำคล้ำที่มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

*หมายเหตุ ภาพชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Photo Journalism ในหัวข้อภาพถ่ายสารคดีบุคคล

Writer & Photographer

Avatar

วันนิษา แสนอินทร์

นิสิตวิทยาฯ ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและเป็นผลผลิตของความล้มเหลวทางการศึกษา ความใฝ่ฝันสูงสุดในตอนนี้คือเลี้ยงปลาทอง