วิทยา สันติสุขไพบูลย์ เป็นคนทับสะแกโดยกำเนิด มีโอกาสตามพ่อแม่เข้าสวนทำนา พอโตขึ้นมาจึงตัดสินใจไปเรียนต่อที่อิสราเอล และนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ทำให้ได้รู้ว่าทรัพยากรมีความจำเป็น หากอยากให้คนรุ่นใหม่กลับบ้าน ก็ต้องทำให้พวกเขาเห็นโอกาสในพื้นที่ และต้องรู้ก่อนว่าทรัพยากรอะไรจะหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ได้ 

เขาจึงชวนคนในชุมชนทุ่งประดู่ อำเภอทับสะแก มารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว พร้อมทั้งขยายโอกาสไปยังชุมชนข้างเคียงอย่างหมู่บ้านหินเทิน หยิบวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าว ทะเล ประมง ผึ้ง รวมถึงสุขภาพและกีฬามาสร้างรายได้เสริมให้ชุมชน สุขใจทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และชุมชนก็ได้เรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ยั่งยืน และพร้อมสำหรับถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไป 

ผู้กำกับ : ปวิช กัลป์ชัยกูล

ช่างภาพ : พิทักษ์พงศ์ จียะเกียรติ, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า

ผู้ลำดับภาพ : ปกรณ์ วงศ์ลำปาง

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, ณัฐนรี บัวขม, สโรชา นาคสนอง

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ประสานงาน : นีรนาท ไตรเพิ่ม

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน