งานออกแบบอนาคตกาแฟไทย Thailand Coffee Fest 2022 ผ่านไปแล้ว แต่กลิ่นอายของกาแฟยังคงอยู่ เมื่อคนจากเส้นทางกาแฟทั้งหลายมารวมตัวกัน ไม่ว่าจะ ต้น-กลาง-ปลายน้ำ ทำให้เกิดเรื่องราวน่าประทับใจมากมายที่พวกเขาอยากมาเล่าในฐานะคนรักกาแฟ

The Cloud ชวนมาฟังการออกแบบอนาคตกาแฟในมือทุกคน จากคนต้นน้ำ อย่างเกษตรกรที่เป็นแชมป์การ Process กาแฟประเภทต่าง ๆ คนกลางน้ำอย่างเจ้าของร้านกาแฟรายเล็ก-ใหญ่ หรือนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยผู้เป็นตัวกลางสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ และคนปลายน้ำอย่างนักดื่มกาแฟทั้งหลาย หรือแม้แต่ทีมรีไซเคิลขยะ ต่างเป็นฟันเฟืองสำคัญในการจะขับเคลื่อนวงการกาแฟไทยที่เราอยากให้คุณได้รู้จัก

กำกับ : ศวิตา ศีลตระกูล

ช่างภาพ : พลอยดาว ธีระเวช, วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ศวิตา ศีลตระกูล , ณัฐศักดิ์ ใจธิตา

ลำดับภาพ : ณัฐศักดิ์ ใจธิตา

ผู้สัมภาษณ์ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์ , วรัมพร ศิริสวัสดิ์ , ศวิตา ศีลตระกูล

Video Subtitler : วสกร ฟักน่วม, ณัฐนรี บัวขม, สโรชา นาคสนอง 

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน