The Cloud x European Union in Thailand

ยุโรปในประเทศไทย: ออกเดินชมความงามทางสถาปัตยกรรมผ่านอาคารอันทรงคุณค่าในกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครได้เริ่มขยายตัวจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 และจนถึงทุกวันนี้ ชาวยุโรปได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของกรุงเทพมหานคร สหภาพยุโรปร่วมกับ The Cloud เชิญทุกท่านร่วมค้นหาเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของอาคารประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯเหล่านี้ผ่านทั้ง 4 วิดีโอ

การเดินทางผ่านร่องรอยประวัติศาสตร์นี้ทำให้เราตระหนักถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยและยุโรป และยังแสดงให้เราเห็นอีกว่า มรดกทางสถาปัตยกรรมนั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา เพื่อที่กรุงเทพมหานครจะเติบโตไปสู่การเป็นเมืองที่ยั่งยืนพร้อมรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่มั่นคง

โบราณสถานสไตล์ตะวันตกต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ได้ถูกชุบชีวิตขึ้นใหม่ เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงและใช้งานอาคารอนุรักษ์เหล่านี้ได้ The Cloud และสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ขอพาไปทำความรู้จักมรดกสถาปัตยกรรมยุโรป 2 แห่ง ที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปในปัจจุบัน ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าเก่าที่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และบ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีที่กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ Bangkok 1899 

การปรับโบราณสถานสไตล์ยุโรปทั่วย่านเมืองเก่า ให้ผู้คนได้เข้ามาใช้งานอีกครั้ง เก็บประวัติศาสตร์อะไรไว้ และส่งผลดีต่อเมืองอย่างไรบ้าง ไปชมกัน

Europe in Thailand: an architectonic journey through the heritage buildings of Bangkok

At the start of the 19th Century, Bangkok expanded from the banks of the Chao Phraya river. Since then, Europeans have helped to build the city. Through a series of four videos, the European Union and The Cloud Magazine uncover unique aspects of historic buildings that helped shape Bangkok. This walk through history reminds us of the long friendship and collaboration between Thailand and European countries. It also shows that heritage must be preserved for Bangkok to keep growing as a sustainable city.

A visit to two renovated European mansions reveals various layers of Bangkok history: a former department store, which is now King Prajadhipok Museum, and a noble house transformed into cultural and civic hub Bangkok 1899.

Cultural heritage preservation maintains historical elements of the city while bringing old architectures back to life.

Filming Locations

King Prajadhipok Museum, Bangkok 

Bangkok 1899, Bangkok

ครีเอทีฟ : ภัทรียา พัวพงศกร

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ช่างภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, อัคคพล ยงยุทธ

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้ประสานงาน : ณัฏฐานันท์ ภู่สกุล

Video Subtitler : นัทธมน เปรมสำราญ, สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, ปพิชญา หาญตนศิริสกุล

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน