พาไปดูเบื้องหลังการผลิตน้ำตาลคุณภาพสูงจาก PROUD Sugar ที่ไม่มีของเสียจากโรงงาน จากสมัยก่อนที่ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องปัญหาน้ำเสีย ปัญหาฝุ่นละออง PROUD Sugar หันมาร่วมมือกับชุมชน ด้วยความตั้งใจที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า จึงเกิดเป็นความใส่ใจที่เริ่มตั้งแต่เกษตรกรจนไปถึงกระบวนการผลิตและของเสียต่าง ๆ
นอกจากเป็นศูนย์การเกษตรที่มีเงื่อนไขการรับซื้อผลอ้อยที่มาจากการตัดอ้อยสดมากกว่าการเผา ยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่จัดอบรมให้กับเกษตรและสาธิตการการจัดการในไรอ้อยให้ชุมชน และยังเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ผลิตน้ำตาลเป็นรายแรกของเอเชีย-แปซิฟิก และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ProTerra ทำให้ PROUD Sugar เป็นศูนย์รวมความภูมิใจของชาวบ้านและพนักงานที่ได้ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ผู้กำกับ :  ปวิช กัลป์ชัยกูล

ช่างภาพ :  อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า, พิทักษ์พงศ์ จียะเกียรติ

ผู้ลำดับภาพ :  ปกรณ์ วงศ์ลำปาง

ประสานงาน : ฐกร เกตุวงศ์ชัย 

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม :  สุวิชา พุทซาคำ 

ผู้ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน