The Cloud x European Union in Thailand

ยุโรปในประเทศไทย: ออกเดินชมความงามทางสถาปัตยกรรมผ่านอาคารอันทรงคุณค่าในกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครได้เริ่มขยายตัวจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 และจนถึงทุกวันนี้ ชาวยุโรปได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของกรุงเทพมหานคร สหภาพยุโรปร่วมกับ The Cloud เชิญทุกท่านร่วมค้นหาเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของอาคารประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯเหล่านี้ผ่านทั้ง 4 วิดีโอ

การเดินทางผ่านร่องรอยประวัติศาสตร์นี้ทำให้เราตระหนักถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยและยุโรป และยังแสดงให้เราเห็นอีกว่ามรดกทางสถาปัตยกรรมนั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา เพื่อที่กรุงเทพมหานครจะเติบโตไปสู่การเป็นเมืองที่ยั่งยืนพร้อมรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่มั่นคง

วิดีโอแรก Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปพาเยี่ยมชมมรดกสถาปัตยกรรมยุโรปเก่าแก่ในย่านเจริญกรุง เจาะลึกสถาปัตยกรรมริมน้ำเจ้าพระยาของสถานเอกอัครราชทูตที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย ทั้งสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โดยเอกอัครราชทูต João-Bernardo Weinstein เปิดประตูในซอยเจริญกรุง 30 ให้เข้าชมทั้งบ้านพักเก่าแก่ และโกดังเก่าที่กลายเป็นออฟฟิศของนักการทูตโปรตุเกส และเพื่อนบ้านในซอยเจริญกรุง 36 เอกอัครราชทูต Thierry Mathou ก็เปิดบ้านแห่งฝรั่งเศสให้เราได้เข้าไปสัมผัส พร้อมข้อมูลทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจาก ดร.พีรศรี โพวาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารโบราณยุครัตนโกสินทร์ 

Europe in Thailand: take an architectonic journey through the heritage buildings of Bangkok

At the start of the 19 th Century, Bangkok expanded from the banks of the Chao Phraya. Since then and still today, Europeans have helped to build the city.Through a series of four videos, the European Union and The Cloud Magazine uncover unique aspects of historic buildings of Bangkok. This walk through history reminds us of the long friendship and collaboration of Thailand and European countries. It also shows that heritage must be preserved for Bangkok to keep growing as a sustainable city.

Explore the European heritage architectures in Charoen Krung District with H.E. Mr. Pirkka Tapiola, Ambassador of the European Union to Thailand. Learn about the architecture of two of Thailand’s oldest embassies, the Embassy of Portugal and the Embassy of France, which are both located along the Chao Phraya River. H.E. Mr. Joo-Bernardo Weinstein, of Soi Charoen Krung 30, opened the gate to let us see the old house and the warehouse that has been converted into a Portuguese Embassy office. H.E. Mr. Thierry Mathou, his neighbor on Soi Charoen Krung 36, also invited us to see ‘The Residence of France’ 

With the architectural history from Asst. Prof. Pirasri Povatong. You will know a lot more about the Rattanakosin era’s western heritage buildings.

Filming locations

Embassy of Portugal, Bangkok 

Embassy of France, Bangkok 

Assumption Cathedral, Bangkok 

Mandarin Oriental, BangkokHouse No.1, Bangkok

Charoen Krung Road, Bangkok

ครีเอทีฟ : ภัทรียา พัวพงศกร

ผู้กำกับ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

ช่างภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์ 

ผู้ลำดับภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

ผู้ประสานงาน : ณัฏฐานันท์ ภู่สกุล

Video Subtitler : นัทธมน เปรมสำราญ, สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

อดีตช่างภาพอิสระ คิดว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพสำคัญไม่แพ้ตัวอักษร ชอบกินกาแฟในวันที่นอนเยอะ และกินโกโก้ในวันที่นอนน้อย แพ้แมวเวลาทำเสียงกรน ในอนาคตอยากทำเพลงของตัวเองสักเพลง (ถ้าเป็นไปได้)