เปิดความใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อโลกที่ดีขึ้นของ Nespresso ที่ทำให้การดื่มกาแฟไม่เพียงได้ความตื่นตัวและความสุนทรีย์ แต่ยังนำไปสู่ความยั่งยืนและคืนสิ่งดี ๆ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นจนถึงปลายน้ำ

ในวันที่สิ่งแวดล้อมกำลังต้องการความใส่ใจ อมรทิพย์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์เนสเพรสโซ ประเทศไทย จะพาเดินทางไปดูวงจรความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสรรสร้างสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของ Nespresso ตั้งแต่ความใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ความพิเศษของแคปซูลกาแฟที่รีไซเคิลได้ รวมถึงช่องทางที่เปิดรับทั้งนำมาคืนที่หน้าร้านหรือส่งคืนทางไปรษณีย์ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อร่วมเดินสู่เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ในปี 2050 ไปด้วยกัน 

ผู้กำกับ : The Cloud

ช่างภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, ปพิชญา หาญตนศิริสกุล

ผู้ลำดับภาพ : วสกร ฟักน่วม

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์ 

ผู้ประสานงาน : ฐิติพร เฉิดธนางกูร

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน