คำว่า พื้นที่ปลอดภัย หรือ Safe Zone ไม่ได้หมายถึงพื้นที่ที่ใช้ขังตัวเองเพื่อให้ไม่ต้องเสี่ยงอะไรเท่านั้น แต่ยังหมายถึงพื้นที่สำคัญที่จะทำให้รู้สึกเป็นอิสระ มีความสุข และใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่

เป็นสภาวะที่เราพร้อมมีความคิดสร้างสรรค์และอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็น 

งานที่มั่นคง เงินดี อาจไม่ใช่งานที่ให้ความปลอดภัยทางอารมณ์ และการทำอะไรตามกิจวัตร การไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาจไม่ใช่ Safe Zone อย่างแท้จริง แต่เป็นแค่เกราะป้องกันใจก็ได้ องค์กรที่ทำให้คนกล้าที่จะผิดพลาด สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทีมงาน จะทำให้พนักงานแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา และ หมอเอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ เลยมาคุยกันเรื่องทักษะของผู้นำที่อยากเป็นพื้นที่ปลอดภัย คือต้องฟังให้เป็น เข้าใจคน และสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการสร้างความสัมพันธ์แบบระยะยาว

Host

Avatar

พิยะดา หาชัยภูมิ

จิตแพทย์นักแต่งเพลงผู้หลงใหลในการทำให้ความสุขเดินเคียงคู่กับความสำเร็จ

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน