ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ ยังไงก็เป็นสัตว์สังคมที่กลัวความโดดเดี่ยว แต่ในตำแหน่งผู้นำองค์กรกลับมีความโดดเดี่ยวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีคำพูดที่มักพูดถึงสิ่งที่ผู้นำต้องเจอว่า “ยิ่งสูงยิ่งหนาว”

คำว่าหนาว ไม่ใช่แค่เรื่องเชิงพฤติกรรม แต่เป็นเรื่องความรู้สึกในใจด้วย นอกจากทางออกเบื้องต้นคือการหาคนที่เป็นเพื่อนคู่คิดที่ไว้ใจได้แล้ว การดูแลเรื่องความสัมพันธ์ทั้งเพื่อนฝูง ครอบครัว ที่ทำงาน ก็เป็นเรื่องที่ผู้นำที่ไม่อยากโดดเดี่ยวใช้เพิ่มอุณหภูมิความอุุ่นให้หัวใจ ทั้งในวันที่อยู่บนที่สูง และวันที่ต้องก้าวลงจากยอดพีระมิดได้ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ชวน หมอเอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ มาคุยให้ฟังเรื่องการเป็นคนธรรมดาที่ต้องอ่อนแอให้เป็น เป็นผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจ และการดูแลความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้นำหนาวน้อยลงอีกนิด

Host

Avatar

พิยะดา หาชัยภูมิ

จิตแพทย์นักแต่งเพลงผู้หลงใหลในการทำให้ความสุขเดินเคียงคู่กับความสำเร็จ

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน