บางทีการจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทีมงานเพื่อแบ่งเบาภาระ ก็เป็นเรื่องที่หัวหน้างานทั้งหลายกล้า ๆ กลัว ๆ เพราะไม่รู้ว่าความช่วยเหลือนั้นจะเป็นประโยชน์หรือทำให้ทีมงานลำบากมากกว่ากัน

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา เลยชวน หมอเอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ มาให้หลัก 2 C 1 S เพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือ 

ขั้นแรก Connect แบบยังไม่ต้องลงมือทำอะไร เข้าไปดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร อ่านบรรยากาศก่อน ลำดับต่อมาคือ Clear หมายถึงการทำความเข้าใจก่อนว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไหม เขาวางแผนอะไรไว้อยู่แล้วหรือเปล่า และสุดท้ายคือ Support เมื่อเขาต้องการ

Host

Avatar

พิยะดา หาชัยภูมิ

จิตแพทย์นักแต่งเพลงผู้หลงใหลในการทำให้ความสุขเดินเคียงคู่กับความสำเร็จ

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน