9 Apr 2018
PAGE
611

ทันทีที่เห็นภาพงานศิลปะคอลลาจของนักรบ มูลมานัส ที่ทำร่วมกับสบู่พฤกษานกแก้ว เราก็คิดว่านี่เป็น collaboration ที่เหมือนกิ่งทองใบหยกที่สุด และเมื่อแอบรู้มาว่าเบื้องหลังโจทย์นี้สนุกไม่แพ้ผลงานที่ออกมา เราก็ไม่รอช้า ขอนัดพบ 2 นักสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญ ‘เก๋ไก๋ไฉไล สไตล์พฤกษานกแก้ว’ พูดคุยกระบวนการทำงาน ในรายการ Creative Citizen เริ่มตั้งแต่โจทย์ไทยๆ แต่ท้าทายที่ ป๋อม – กิตติ ไชยพร Creative Director จาก Mana and Friends รับมาจากสบู่พฤกษานกแก้วที่อยู่คู่คนไทยมา 70 ปี ก่อนจะชวนนักรบ มูลมานัส มาร่วมตีความหามุมมองใหม่ ที่เราปฏิเสธความเก๋ไก๋แบบไทยๆ นี่ไม่ลง

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน