คลองลาดพร้าว คลองกลางเมืองความยาวกว่า 24 กิโลเมตร เชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนและระบบนิเวศเข้าด้วยกัน ในอดีตเคยใสสะอาดถึงขนาดอาบน้ำ แปรงฟันได้ ช่วงหนึ่งคลองแห่งนี้เคยที่ได้ชื่อว่ามีปัญหาขยะและมลพิษร้ายแรงที่สุด จนกระทั่งชุมชนท้องถิ่นลุกขึ้นมาดูแลคลองลาดพร้าว จากการนำของ แซม-สำเนียง บุญลือ

นท พนายางกูร พาเราไปสำรวจและพูดคุยกับทีมชุมชนดูแลคลองลาดพร้าว ผู้ตื่นเช้ามาตักขยะในลำคลองหลายสิบรอบต่อวัน เพื่อนำขยะเหล่านั้นขึ้นจากน้ำเน่าเสียไปจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้มันหมุนเวียนกลับมาที่นี่อีก เพราะความผูกพันและอยากเห็นคลองหน้าบ้านพวกเขากลับมาใสสะอาดอีกครั้ง 

จากการทำงานร่วมมือขององค์กรระดับนานาชาติอย่างมูลนิธิโคคา-โคลาและโครงการ Benioff Ocean Initiative คลองลาดพร้าวเป็น 1 ใน 9 คลองจากทั่วโลกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะรั่วไหลลงสู่ท้องทะเลด้วยการทำงานของมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทยและความร่วมแรงร่วมใจกับชุมชน

นี่คือความเปลี่ยนแปลงวันนี้ที่คลองลาดพร้าว และคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องลำคลองได้เช่นกัน เพียงแค่คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้อง นอกจากชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสิ่แวดล้อมจะดีขึ้นแล้ว เรายังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขยะของโลกใบนี้ได้อีกด้วย

ผู้ดำเนินรายการ : นท พนายางกูร

ผู้กำกับ :  ปวิช กัลป์ชัยกูล

ช่างภาพ :  ภาณุวัฒน์ เทียนงามสัจ, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า, ปวิช กัลป์ชัยกูล

ผู้ลำดับภาพ :  ปวิช กัลป์ชัยกูล

ประสานงาน : ฐกร เกตุวงศ์ชัย 

ครีเอทีฟ : มิ่งขวัญ รัตนคช

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม :  สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน