Fastwork คือสตาร์ทอัพที่ตั้งใจสร้างแพลตฟอร์มรวบรวมฟรีแลนซ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาระบบการจ้างคนทำงานอิสระให้เป็นเรื่องง่าย มั่นคง จ่ายเงินตรงเวลา และน่าเชื่อถือ

สินค้าของเขาไม่ได้เป็นเพียงแอปพลิเคชันอย่างที่ทุกคนคิด แต่เพราะการทำงานส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นเกี่ยวกับคน พวกเขาจึงดำเนินธุรกิจบนแนวคิด Everyone else first หรือ “คิดถึงคนอื่นในทุกการตัดสินใจ” 

The Cloud พาทุกคนมาเยี่ยมออฟฟิศ Fastwork เพื่อเรียนรู้วิธีดูแลทุกคนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของพวกเขา ทั้งการเข้าใจลูกค้าจริง ๆ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานกับคนรุ่นใหม่ และการสร้างสังคมการทำงานให้กับฟรีแลนซ์

ไปดูกันว่าการคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองนั้น นอกจากดีต่อใจแล้วดีกับธุรกิจอย่างไรบ้างในรายการ Good Business School ตอนนี้

สนใจเริ่มต้นจ้างฟรีแลนซ์ได้ที่ youtube : https://bit.ly/3lZawZa และ facebook : https://bit.ly/31ZH26i

กำกับ : อัคคพล ยงยุทธ

ถ่ายภาพ :  อัคคพล ยงยุทธ, ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ปพิชญา หาญตนศิริสกุล

ลำดับภาพ : อัคคพล ยงยุทธ  

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน