เรื่องราวความพยายามในการเอาชนะโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis) ที่ผิวหนังอักเสบเรื้อรังจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม ฝุ่น เกสร ขนสัตว์ อากาศร้อน สารเคมีรอบตัว ของคุณหมอและครอบครัวบุณยะวัฒน์ โดยมี คุณแม่ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์ และ น้องณธัญ-ฌอน บุณยะวัฒน์ ที่พยายามต่อสู้และรักษาเพื่อเปลี่ยนการความยากในการดำเนินชีวิต จากออกแดดไม่ได้ อยู่กลางแจ้งหรือเล่นกีฬาไม่สะดวก มาสนุก มีความฝัน และมีความสุขในการใช้ชีวิต

ผู้กำกับ : เมธัส ฉายชยานนท์

ช่างภาพ : วัชรัญ เพียรกสิกิจ, รณกร เจริญกิตติวุฒ

ผู้ลำดับภาพ : เมธัส ฉายชยานนท์

ผู้ประสานงาน : ประภาพรรณ  ยงชัยหิรัญ

ควบคุมการผลิต : ประภาพรรณ  ยงชัยหิรัญ

Video Subtitle : วสกร ฟักน่วม, ณัฐนรี บัวขม, สโรชา นาคสนอง

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์ 

ผู้ประสานงาน : ฐิติพร เฉิดธนางกูร

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน