วังบูรพา พาหุรัด สำเพ็ง คือ 3 ย่านการค้าที่แม้มีมาก่อนยุค 70 แต่ความตอบโจทย์ครบครัน กลับทำให้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ยังคงประทับใจจนถึงทุกวันนี้ พอดแคสต์ วัยรุ่น 70 รอบนี้ จึงชวนย่ำเท้าสำรวจย่านการค้าเก่าแก่ในเขตเมืองพระนคร ผ่านคำบอกเล่าและประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ธงทอง เลือกช้อปสารพัดสินค้าจากห้างดิโอลด์สยาม แถมเกร็ดประวัติศาสตร์ที่มาชื่อ ‘วังบูรพา’ อดีตที่ประทับใน สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ก่อนเวียนไปทักทายเพื่อนคนไทยเชื้อสายอินเดีย ชิมอาหารแขก ซื้อผ้าไปตัดชุด และขุดคุ้ยที่มาชื่อถนน ‘พาหุรัด’ เดินทะลุมาย่านขายส่งแหล่งใหญ่กลางกรุง ‘สำเพ็ง’ ทิ้งท้ายด้วยภาพความรุ่งโรจน์ในกาลก่อนและความหอมหวานของย่านการค้าทั้งสาม

Host

Avatar

ธงทอง จันทรางศุ

คนวัยเกษียณจากอาชีพครูและการทำราชการหลายกระทรวง ผู้รักการอ่านและงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ใช้เวลาทุกวันคืนอยู่กับหนังสือ ของกระจุกกระจิก และสมบัติพระศุลีทั้งปวง

ภัทรียา พัวพงศกร

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการ นักเขียน ที่สนใจตึกเก่า เสื้อผ้า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวที พอๆ กับการเดินทาง