“เงินทองเป็นของหายาก” คือคำกล่าวแสนเชย แต่กลับเป็นสัจพจน์ที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนปฏิเสธได้ รายการวัยรุ่น 70 ตอนนี้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เล่าถึงเศรษฐกิจไทยในยุค 70 ให้ฟังอย่างสนุกสนาน ตั้งต้นจากราคาของกินเกณฑ์กลางอย่างก๋วยเตี๋ยว ที่ในยุคนั้นตกเพียงชามละ 3 บาท ก่อนขยับมาสู่ประเด็นสำคัญอย่างความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงและสภาพเศรษฐกิจ เล่าความทรงจำจากประสบการณ์ตรง ในยุคที่เงินเดือนอาจารย์จุฬาฯ 1,700 บาท ทองคำบาทละ 400 น้ำมันลิตรละ 2.10 บาท และดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึงร้อยละ 7 และเล่าแนวคิดการบริหารจัดการความมั่นคงในครัวเรือน อาทิ การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ ก่อนฉายภาพการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไร้เงินสด ที่แม้วัยรุ่น 70 ก็ต้องหมุนตามโลก

Host

Avatar

ธงทอง จันทรางศุ

คนวัยเกษียณจากอาชีพครูและการทำราชการหลายกระทรวง ผู้รักการอ่านและงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ใช้เวลาทุกวันคืนอยู่กับหนังสือ ของกระจุกกระจิก และสมบัติพระศุลีทั้งปวง

ภัทรียา พัวพงศกร

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการ นักเขียน ที่สนใจตึกเก่า เสื้อผ้า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวที พอๆ กับการเดินทาง