วัยรุ่น 70 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้เกิดในยุคการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์ ไม่รู้จักการเลือกตั้งอยู่นาน เพราะประเทศปกครองด้วยจอมพลคนแล้วคนเล่า จะมาเล่าเกร็ดการหาเสียงเลือกตั้งในอดีตให้ฟัง จากประสบการณ์เคยตามไปแจกใบปลิวให้ผู้สมัคร ส.ส. จนถึงวันที่มีคนมาชวนให้ลงสมัคร ส.ส. เสียเอง

เทคนิคหาเสียงสมัยก่อนเป็นอย่างไร ทำไมมีรองเท้าแตะกับปลาทูมาเกี่ยวข้อง ต้องไปปราศรัยที่ไหน ทำไมกฎหมายห้ามคนไทยซื้อแอลกอฮอล์ก่อนเลือกตั้ง และคืนหมาหอนคืออะไร ไปฟังคำตอบกัน

วัยรุ่น 70 ขอฝากมาดัง ๆ ว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ ทุกคน อย่าลืมออกไปเลือกตั้ง!

Host

Avatar

ธงทอง จันทรางศุ

คนวัยเกษียณจากอาชีพครูและการทำราชการหลายกระทรวง ผู้รักการอ่านและงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ใช้เวลาทุกวันคืนอยู่กับหนังสือ ของกระจุกกระจิก และสมบัติพระศุลีทั้งปวง

ภัทรียา พัวพงศกร

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการ นักเขียน ที่สนใจตึกเก่า เสื้อผ้า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวที พอๆ กับการเดินทาง