รหัท กิจจริยภูมิ

เด็กไทยผู้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น มีความฝันที่จะออกตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเก็บภาพและกินซูชิ