13 พฤศจิกายน 2019
265

เต้-ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ ประกอบอาชีพนักออกแบบสิ่งทอด้วยความบังเอิญ ทั้งที่เขาอยากเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่า ต่อมาเมื่อเขาได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ฝรั่งเศส ที่ซึ่งทำให้เขาเห็นว่านักออกแบบสิ่งทอนั้นไม่จำเป็นต้องออกแบบผ้าเพียงอย่างเดียว จึงทำให้เขานำเอาเทคนิคการออกแบบสิ่งทอต่างๆทั้ง เทกซเจอร์ แพตเทิร์น ลวดลาย และการใช้เส้นนอนและตั้ง มาต่อยอดและสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบและงานศิลปะมากมาย

และนี่คือวิธีคิดและทำงานของ Designer of the Year 2019 สาขา Textile and Fabric Design  ผู้ซึ่งมีมุมมองว่า Textile ไม่ใช่แค่ผ้า แต่กลับกลายเป็นอะไรก็ได้

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน