ในยุคสมัยที่ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่เน้นขายในราคาถูก แต่สุภัตรา ศรีสุข Designer of the Year 2019 สาขา Honor Awards ไม่คิดแบบนั้น ด้วยความเชื่อมั่นว่าออกแบบสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และความแตกต่างให้กับประเทศไทยได้ จึงผลักดันวงการออกแบบในหลากหลายทาง ทั้งตั้งศูนย์บริการงานออกแบบ เชิญนักออกแบบชื่อดังมาบรรยาย จัดประกวดงานออกแบบเพื่อเฟ้นหานักออกแบบฝีมือดี ไปจนถึงริเริ่มให้เกิดงานแสดงสินค้านานาชาติขึ้นในบ้านเราอีกด้วย และนี่คือหน้าที่ของดีไซน์โปรโมเตอร์ หรือผู้ผลักดันแห่งวงการออกแบบคนนี้

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน