รัฐ เปลี่ยนสุข เป็นสถาปนิกและนักออกแบบผู้ตั้งคำถามกับชิ้นงานที่ทำ ซึ่งเมื่อใช้งานไปแล้วมูลค่ามันลดลง เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรให้คุณค่าของสิ่งที่ออกแบบนั้นมันเพิ่มสูงขึ้น ก่อนจะค่อยๆ คลี่คลายหาคำตอบจนมาเจอกับการนำเอาการออกแบบ และงานหัตถกรรมจากชุมชน มาผสมกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก่อนจะได้สินค้าที่มีคุณค่า และยังช่วยแก้ปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน