ใน พ.ศ. 2566 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งหมดปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 11.25 ของทั้งประเทศ นี่คือข้อมูลที่เปิดเผยจาก คุณเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำมาสู่ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้ ปตท. ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ใน พ.ศ. 2593 หรืออีก 27 ปีข้างหน้า

ไปฟังกระบวนการภายใต้กลยุทธ์ ‘ปรับ เปลี่ยน ปลูก’ ในหลากมิติ ไม่ว่าจะเป็นการปรับวิธีกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเปลี่ยนไปมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด และการปลูกป่าล้านไร่ครั้งที่ 2 หลังเคยทำสำเร็จมาแล้ว ใน พ.ศ. 2545
แม้จะดูเป็นไปได้ยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ เรื่องราวการเตรียมตัวสำหรับ 27 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ไปติดตามพร้อม ๆ กัน

ดำเนินรายการ ทรงกลด บางยี่ขัน
ครีเอทีฟ วรัมพร ศิริสวัสดิ์
ช่างภาพวิดีโอ ชาคริต นิลศาสตร์, ภานุพงศ์ เขินอำนวย, ปรีชา สมสวย
ผู้ช่วยช่างภาพวิดีโอ วสันต์ มะเส็ง, ภานุวัฒน์ แปงใจดี, ณัฎฐณิชา สะอิ
ตัดต่อ จารุภา ควนปัญญา
ควบคุมการผลิต วรัมพร ศิริสวัสดิ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน