หากรู้จักซิลิคอนวัลเลย์ เมืองแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สหรัฐอเมริกา หันกลับมาที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย ก็จะพบกับวังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) โครงการเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วันนี้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธีและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จะมาเล่าถึงวันที่ ปตท. ก่อตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยมีโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) สอนหลักสูตรวิทย์-คณิตสมัยใหม่ในระดับมัธยมปลาย เน้นการสอนเพื่อเติบโตเป็นนักนวัตกรรม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล และตั้งเป้าสู่ท็อป 50 ของโลกในเวลา 20 ปี

ความทะเยอทะยานนี้ยังไม่จบแค่การสร้างนักวิจัย แต่คือการสร้างคน สร้างอนาคตของประเทศ ด้วยการลงทุนมหาศาล ภายใต้ความเชื่อว่าสิ่งที่คุ้มค่าจะออกดอกออกผลอย่างช้า ๆ การจุดประกายชีวิตของเด็ก ๆ มากมายเหล่านี้จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอน

ดำเนินรายการ ทรงกลด บางยี่ขัน
ครีเอทีฟ วรัมพร ศิริสวัสดิ์
ถ่ายภาพ ชาคริต นิลศาสตร์, ภานุพงศ์ เขินอำนวย, ปรีชา สมสวย
ผู้ช่วยช่างภาพวิดีโอ วสันต์ มะเส็ง, ภานุวัฒน์ แปงใจดี, ณัฎฐณิชา สะอิ
ตัดต่อ จารุภา ควนปัญญา, ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง
ควบคุมการผลิต วรัมพร ศิริสวัสดิ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน