ย้อนกลับไป พ.ศ. 2537 ปตท. อาสาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้ จนกลายมาเป็น ‘โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่’ (ในโครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชปีที่ 50) ในวันนั้น คุณเกตุ กล่อมชุ่ม หรือ น้าเกตุ อดีตคนทำงานในเหมืองแร่ ผู้เคยเห็นการทำลายป่าไม้ พังภูเขาเป็นลูก ๆ ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ และได้เป็นหัวหน้าหน่วยปลูกป่าของ ปตท. ใช้เวลา 8 ปีกว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2545

จากป่าที่ปลูกในพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 1,012,401 ไร่ ปัจจุบันอยู่รอดราว 82 เปอร์เซ็นต์ โดยผืนป่าในโครงการช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 2.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และขยายผลมาเป็น ‘สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.’ กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนจดจำเกี่ยวกับ ปตท. จวบจนทุกวันนี้

ย้อนฟังเรื่องราวระหว่างการเดินทาง ทั้งการปลูกผิดวิธีจนเกิดความล้มเหลว การเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง การหาทางออกในปัญหาต่าง ๆ ด้วยใจรัก เชื่อว่าเรื่องราวนี้จะจุดประกายให้กับทุกคนที่กำลังรอความสำเร็จผลิดอกออกผลอย่างแน่นอน

ดำเนินรายการ ทรงกลด บางยี่ขัน
ครีเอทีฟ วรัมพร ศิริสวัสดิ์
ช่างภาพวิดีโอ ชาคริต นิลศาสตร์, ภานุพงศ์ เขินอำนวย, ปรีชา สมสวย
ผู้ช่วยช่างภาพวิดีโอ วสันต์ มะเส็ง, ภานุวัฒน์ แปงใจดี, ณัฎฐณิชา สะอิ
ตัดต่อ จารุภา ควนปัญญา
ควบคุมการผลิต วรัมพร ศิริสวัสดิ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน