ไม่บ่อยที่เราจะได้เห็นวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าทั้ง 5 คนให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกนึกคิดในการแต่งเพลง หรือความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีร็อกแอนด์โรลแสนหนักแน่น พร้อมขมวดความคิดตามบริบทสังคม รายการ The Cloud of Music จึงชวนพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นผ่าน 4 บทเพลงในระยะเวลา 14 ปีในวงการ

เขาว่า มีอยู่หนึ่งเพลงที่เป็นเพลงเปลี่ยนชีวิต ซึ่งนำความประทับใจจากความฝันมาเขียนเป็นเพลง

เขาว่า ดนตรีมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต บางเพลงจึงช่วยเรียกพลังหรือบำบัดในบางเวลา

เขาว่า สิ่งที่ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจ อาจเป็นเสียงรอบๆ ตัว ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง เพื่อสื่อสารสิ่งที่อยากบอกผ่านเนื้อร้อง ทำนอง ดนตรี

และที่เขาว่าทั้งหมดคือเพลงไหน ไปฟังพร้อมกัน

ผู้กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ช่างภาพ : ปพิชญา หาญตนศิริสกุล, ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, อัคคพล ยงยุทธ, พรนภา อนะหันลิไพบูลย์, วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้ลำดับภาพ : ปพิชญา หาญตนศิริสกุล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, เจษฎา ขิมสุข

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต :  วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ