เปิดเรื่องราวและเส้นทางดนตรีของ เจ-เจตมนต์ มละโยธา หรือที่หลายคนเรียกเขาว่า Penguin Villa ผู้เคยสร้างตำนานเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแต่งเพลงแรกในฐานะสมาชิกวงพราว และเป็นเจ้าของเพลงโฆษณาที่คนทั้งประเทศร้องได้ แต่อาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าใครเป็นคนแต่ง

The Cloud of Music จึงอยากพาไปคุยเรื่องวงการดนตรีกับ เจ เจตมนต์ ผ่านมุมมองและประสบการณ์ตลอด 27 ปีของเขา ไม่ว่าจะเป็นในนามสมาชิกวงพราว บัวหิมะ นักทำเพลงโฆษณา Penguin Villa หรือผู้บริหารค่าย Smallroom ว่าจอมยุทธ์ทางดนตรีคนนี้เปลี่ยนแปลงวงการเพลงอินดี้ได้อย่างไร

ขอบคุณสถานที่ : โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม

ผู้กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ช่างภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, พลอยดาว ธีระเวช, ณัฐศักดิ์ ใจธิตา

ผู้ลำดับภาพ : วสกร ฟักน่วม

ผู้ประสานงาน : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Video Subtitler : วสกร ฟักน่วม, ณัฐนรี บัวขม, สโรชา นาคสนอง

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ศิลปกรรม : ธนาดล เอื้อศิริศักดิ์

ผู้ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน