COCKTAIL วงร็อกที่หนักแน่นทั้งดนตรีและเนื้อหา ปรัชญาที่ลึกซึ้งคือหนึ่งใจความสำคัญของเพลงที่ส่งผ่านมาถึงผู้ฟัง และด้วยอายุของวงที่ยาวนาน เพลงของ COCKTAIL ก็ได้เติบโตขึ้นมาพร้อม ๆ กับพัฒนาการและประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นของสมาชิก

The Cloud of Music จึงชวน 4 หนุ่มมาเรียบเรียงเสียงประสานของประสบการณ์ชีวิตและดนตรีให้เราฟังอีกครั้งผ่าน 3 เพลง ทั้ง คุกเข่า, ดึงดัน และ ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร ที่เป็น ‘เหล้าเก่าในขวดใหม่’ ในวันที่ COCKTAIL แก้วนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ผู้กำกับ : พลอยดาว ธีระเวช

ช่างภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, พลอยดาว ธีระเวช, สุวพร วรสิทธิ์, ธราวิชญ์ วิพุธานุพงษ์

ผู้ลำดับภาพ : พลอยดาว ธีระเวช

ผู้ประสานงาน : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี, วสกร ฟักน่วม 

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน