ประเทศไทยของเรามีภูมิประเทศในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำให้มีอากาศร้อนชื้น 1 ปี มี 3 ฤดูกาล คือ ร้อน ร้อนมาก และร้อนมากถึงมากที่สุด แต่เอาเถอะ ร้อนกายอย่าร้อนใจ ไปเที่ยวกันให้จิตใจร่มเย็นดีกว่า นึกถึงช่วงเวลาแบบนี้ ลมแม่น้ำโขงพัดเย็นสบาย งั้นเราไปชมสถาปัตยกรรมฝีมือช่างญวนริมแม่น้ำโขงกันเถอะ

ในอดีตชาวเวียดนามเข้ามาอาศัยในบ้านเมืองเราตั้งแต่ก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จำนวนชาวญวนเพิ่มขึ้นจนเป็นชนกลุ่มน้อยที่สำคัญของประเทศ โดยในช่วง พ.ศ. 2488 – 2489 เกิดการอพยพครั้งใหญ่ เพื่อหนีภัยสงครามจากความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและลัทธิล่าอาณานิคม 

ด้วยความสามารถเฉพาะตัวในเชิงช่าง ชาวญวนจึงมีบทบาททั้งสร้างบ้านแปงเมืองในยุคต้นรัตนโกสินทร์ และสร้างศาสนสถาน ฉันเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดอุบลราชธานี

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

จุดหมายแรกคือวัดป่าข่า อ.เขื่องใน ที่นั่นฉันได้พบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับหอธรรมาสน์ฝีมือช่างญวนเก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานขณะนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2423 ตัวฐานเป็นงานปูน ส่วนตัวหอธรรมาสน์เป็นไม้ สลักลวดลายมงคลอันประณีตอย่างคติที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน ชาดที่ทาสียังแดงสดใส ราวกับกาลเวลาไม่อาจทำลายความงามนี้ลงได้

หอธรรมาสน์หลังนี้ใช้เวลาสร้างอยู่ 9 เดือนจึงแล้วเสร็จ จากความงามและแปลกในรสนิยมทางศิลปะ ท่านอุปัชฌาวงศ์ เจ้าอาวาสวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ (ในสมัยนั้น) จึงติดต่อว่าจ้างไปสร้างธรรมาสน์สิงห์เทิน

หลังจากนั้นฉันจึงเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร ณ ริมแม่น้ำโขงใกล้ด่านตรวจคนเข้าเมืองวัดศรีมงคลใต้ เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวลาวต่างมาสักการะพระเจ้าองค์หลวง พระคู่บ้านคู่เมือง

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

วัดแห่งนี้มีจุดสังเกตคือ ตรงซุ้มประตูโขงซึ่งดูคล้ายงานฝีมือแบบไทยผสมจีน ประดับรูปมังกร หรือที่ภาษาเวียดนามเรียกว่า ‘ลอง’ เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอำนาจและปัญญา

และมีจารึกไว้ว่าเป็น ‘อนุสรณ์ของชาวเวียดนาม สร้างถวายปี ๒๕๐๓’ เรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปในช่วง พ.ศ. 2502 – 2503 ช่วงที่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นภัยกับความมั่นคงของชาติ มีการส่งกลับชาวญวนครั้งใหญ่ ชาวเหวี่ยดที่ต้องกลับในครั้งนั้นจึงร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำให้กับคนในท้องถิ่น อนุสรณ์สถานบางแห่งมีการจารึกเป็นภาษาเวียดนามว่า ‘เหวี่ยด เกี่ยว โห่ย เฮือง” (viet kieu hoi huong) หมายถึง การกลับคืนสู่มาตุภูมิของชาวเหวี่ยด

ถ้าพ่อรู้ว่าดั้นด้นมาถึงนี่เพื่อมาดูแค่ประตูวัดจะว่าเราบ้ายกแก๊งหรือเปล่า อย่ากระนั้นเลย เข้าไปกราบพระให้เป็นสิริมงคลเสียหน่อย บังเอิญบนวิหารกำลังบูรณะ จึงได้เห็นการทำลายน้ำคำแบบยุค 4.0 คือ เอาสติ๊กเกอร์มาติดรองพื้น ก่อนจะเอารักเทียมมาทา แล้วเอาทองคำเปลวมาติดวาดลาย แล้วใช้คัตเตอร์สะกิดออก จะได้ลายน้ำคำคมๆ ในเวลาอันรวดเร็ว

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

จากจังหวัดมุกดาหารใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงก็ถึงอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่นี่มีวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ 2 ฝั่งโขง ไม่เพียงเสริมสิริมงคลแก่ตัวเอง ยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

นับจากพระอุรังคธาตุได้รับการสถาปนาเมื่อ พ.ศ. 2408 ก็มีการซ่อมแซมต่อเติมกันเรื่อยมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2444 มีการซ่อมแซมพระธาตุพนมครั้งใหญ่นำโดยพระครูวิโรจน์ รัตโนบล จากการซ่อมแซมในครั้งนั้นยังปรากฏรอยซ่อมฝีมือช่างญวนฝากเอาไว้ด้วย 

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

วันต่อมา ฉันมุ่งหน้าสู่วัดโอกาสศรีบัวบาน สักการะพระติ้ว-พระเทียม พระพุทธรูปฝาแฝดคู่บ้านคู่เมืองนครพนม โดยมีผลพลอยได้จากการมาวัดนี้ คือการมาชมซุ้มประตูโขงฝีมือองแมด ช่างญวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนถือได้ว่าเป็นสกุลช่างสกุลหนึ่งเลยทีเดียว 

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

แต่ช่างญวนเขาไม่ได้สร้างสรรค์แต่งานทางพุทธศาสนาเท่านั้น เลาะเลียบริมโขงไปไม่ไกลเป็น วัดนักบุญอันนา หนองแสง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคหลังคาทรงแหลม ประดับโรสกลาสด้านข้างตามขนบการสร้าง วันนี้มีพิธีมิสซา แม้ว่าฉันจะไม่ใช่ชาวคริสต์ แต่ก็พยายามสำรวมอย่างที่สุดเพื่อให้เกียรติสถานที่

เมื่อการเดินทางครั้งนี้เป็นทริปเยี่ยมญวน จึงพลาดไม่ได้ที่จะแวะไปเยี่ยมบ้านลุงโฮ บ้านหลังน้อยที่ร่มครึ้มไปด้วยพืชพรรณ ที่แท้แล้วเป็นถึงฐานบัญชาการกู้ชาติจากประเทศเจ้าอาณานิคมทีเดียว 

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

ออกจากนครพนมมุ่งหน้าสู่เมือง 3 ธรรม ก็เมืองสกลนครไงเล่า เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เจ้ารถคันเล็กพาฉันซอกซอนไปจนถึงบ้านอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ โดยมีหมุดหมายแรกอยู่ที่วัดหนองบัวสร้าง วัดแห่งนี้มี ‘สิม’ (โบสถ์) ฝีมือช่างญวนที่สร้างอย่างคติไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 มีลวดลายปูนปั้นนูนต่ำที่น่ารักอย่างเครือเถาของดอกไม้ ดูความซับซ้อนของกลีบน่าจะเป็นดอกโบตั๋น เทวดานางฟ้า และเรื่องราวในพุทธประวัติ

วันนี้โชคดีได้พบช่างที่เคยฝากฝีมือไว้กับสิมหลังนี้ คือพ่อคำมอม ทองเกลี้ยง ปีนี้อายุ 82 ย่าง 83 แล้ว ในตอนที่สร้างสิมหลังนี้พ่อเป็นช่างรุ่นเล็กของทีมงาน มีอายุเพียง 12 ปีเท่านั้น 

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม
ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

จากอำเภอกุสุมาลย์ ฉันเดินทางต่อไปยังบ้านท่าแร่ ที่แห่งนี้มีคฤหาสน์โบราณเรียกว่าตึกฝรั่งช่างญวน กลุ่มคฤหาสน์นี้ก่อสร้างอย่างสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่ช่างชาวญวนเขาถนัด เป็นต้นว่ากรอบโค้งเหนือประตูหน้าต่าง ช่องระเบียงเจาะเป็นทรงรี และลวดลายปูนปั้นเครือเถาองุ่นอ่อนหวานประณีต

มีบ้านหลังหนึ่งค้าขายน้ำปั่นและอาหารตามสั่งยอมเปิดบ้านให้เราเข้าไปชม ที่บ้านหลังนี้มีกรอบโค้งเหนือหน้าต่างประดับลายปูนปั้นนูนต่ำแบบอิทธิพลศิลปะจากจีนและยุโรป อย่างกวาง เครือเถา ริบบิ้น เข้ากันอย่างลงตัว เมื่อขึ้นไปชมชั้นบนจึงเห็นว่าส่วนล่างของบ้านก่อด้วยศิลาแลง ไม่รู้เขาไปเอามาจากไหน พื้นไม้กระดานผ่านการขัดถูและใช้งานจนมันวาว ชั้นบนตกแต่งอย่างเรียบง่าย บนฝาบ้านประดับรูปชาวเหวี่ยดที่น่าจะเป็นคนในครอบครัวของเจ้าบ้าน

หลังขอบคุณเจ้าบ้านใจอารีและอุดหนุนของกินเล่นเล็กน้อย ฉันก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองสกลนคร

มาถึงแล้วก็ต้องสักการะรอยประชุมพระบาทของโคตมพุทธเจ้าและอดีตพระพุทธเจ้า ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยไม่ลืมแวะไปดูสิมญวนหลังน้อยด้านข้างวิหารด้วย

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

ปกติฉันมักจะเจอสิมทึบเสียส่วนใหญ่ แต่สิมหลังนี้เป็นสิมกึ่งโถงเปิดโล่งเห็นภายใน หน้าบันมีฮูปแต้ม (จิตรกรรม) เทวดานางฟ้า ด้านในวาดเครือเถาเป็นรัศมีรอบเศียรพระพุทธรูปสวยหวานทีเดียว พิจารณารสทางศิลปะอยู่นาน มารู้สึกตัวอีกที ความมืดโรยตัวคลุมท้องฟ้าจนมืดมิดแล้ว ถึงเวลาเข้าที่พักเสียที

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

วันต่อมา ฉันเดินทางสู่วัดศรีสระเกษ ซึ่งประดับด้วยกระจก แต่ไม่ใช่กระจกหุงหรือกระจกเกรียบหรอกนะ เป็นกระจกจากตลับแป้งและกระจกที่มีด้ามมาประดับทั้งอัน เก๋ไก๋แปลกตาทีเดียว วัดโบราณแห่งนี้ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร หลวงพ่อท่านเห็นคนมามุงสิมเก่ากันมากมาย จึงตกใจรีบฉวยไม้เท้าวิ่งมาจนจีวรปลิว

“นึกว่าหน่วยงานสิมารื้อสิมเก่า” ท่านว่า

“ปัดโธ่! หลวงพ่อคะ สมัยนี้เขาไม่รื้อหรอกมีแต่จะอนุรักษ์ไว้”

ที่ฐานของสิมน้อยนี้ก็มีศิลาแลงเป็นฐานอีก ไปเอามาจากไหนกันมากมายนะ ฉันหอบความสงสัยนี้ไปยังวัดสะพานคำ

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

สิมญวนหลังนี้มีบานประตูแกะสลักลายประแจ อย่างที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน ส่วนนาคที่อยู่ด้านหน้านั้นลดทอนความฟุ้งเฟ้อลงจนดูเรียบง่ายแต่โมเดิร์นอยู่ในที ส่วนฐานก็ก่อจากศิลาแลง ที่แท้ก็มีแหล่งหินตัดอยู่ที่ดอนเชียงบานนี่เอง เมื่อความสงสัยยุติ ฉันจึงมุ่งหน้าสู่วัดโคกนาดี

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

สิมของวัดประจำหมู่บ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 อีก 10 ปีต่อมาจึงได้ต่อเติมมุขยื่นออกมา แม้ไม่ปรากฏชื่อของช่างผู้สร้าง แต่ก็แสดงลักษณะของสิมญวนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีฮูปแต้มประดับสิมที่ภายนอกด้วย ความน่าสนใจคือตรงหน้าบันวาดเป็นรูปพานแว่นฟ้า เพื่อแสดงอุดมการณ์ทางการเมืองในเรื่องรัฐนิยม สื่อถึงความเท่าเทียมตามระบอบประชาธิปไตย ก่อนออกจากเขตจังหวัดสกลนคร ฉันยังแวะชมหอแจก (ศาลาการเปรียญ) แบบงานสร้างสรรค์ช่างญวนอีก 2 – 3 แห่ง

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

เนื่องจากครั้งนี้ฉันขับรถเป็นวงกลม ขากลับจึงผ่านจังหวัดมุกดาหารอีกครั้ง เมื่อถึงอำเภอหว้านใหญ่ ก็อดใจไม่ได้ที่จะหักพวงมาลัยเลี้ยวไปทางตำบลชะโนด เพื่อแวะที่วัดลัฏฐิกวันสักหน่อย ไปชมความสร้างสรรค์ในการสร้างฉากมารผจญ ซึ่งแสดงภาพพวกหมู่มารถูกน้ำจากมวยผมพระแม่ธรณีท่วมไปอย่างน่าสนใจ

ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม
ตามหาตึกเก่าทั่วอีสานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่างอพยพจากเวียดนาม

ช่างปั้นหุ่นมารแค่ครึ่งตัวและใช้กระเบื้องสีฟ้าแทนน้ำ ที่วัดนี้ยังมีสิมโถงอีกหลัง มีคันทวย (ค้ำยัน) ปีกอย่างสวยงามมีเสน่ห์ ภายในสิมมีฮูปแต้มทศชาติ น่าเสียดายที่ถูกลัทธินิยมสีทองอันฉาบฉวยทำลายเสียพินาศ

ระหว่างทางกลับบ้าน ฉันมีความคิดฟุ้งอยู่ในหัวอยู่หลายเรื่อง แต่ที่ชัดเจนที่สุดคือแผนการสำหรับทริปหน้า… ใครจะไปกับฉันบ้าง

ถ้าคุณมีประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ ๆ จากการไปใช้ชีวิตในทั่วทุกมุมโลก เชิญแบ่งปันเรื่องราวความรู้ของคุณพร้อมภาพถ่ายประกอบบทความ รูปถ่ายผู้เขียน ประวัติส่วนตัวผู้เขียน ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ และชื่อ Facebook มาที่อีเมล [email protected] ระบุหัวข้อว่า ‘ส่งต้นฉบับสำหรับคอลัมน์ Travelogue’ ถ้าผลงานของคุณได้ตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ เราจะส่งสมุดลิมิเต็ดอิดิชัน จาก ZEQUENZ แบรนด์สมุดสัญชาติไทย ทำมือ 100 % เปิดได้ 360 องศา ให้เป็นที่ระลึกด้วยนะ

Writer & Photographer

นัทธ์หทัย วนาเฉลิม

จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักเขียนอิสระ นิยมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

Travelogue

พื้นที่บรรจุประสบการณ์เดินทางทั่วมุมโลก

25 พฤศจิกายน 2565

ทริปนี้เริ่มต้นแบบง่าย ๆ คิดแค่ว่าเงินเยนกำลังตก ไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งในญี่ปุ่นน่าจะเป็นการเที่ยวที่ประหยัดดี พอไม่มีแผนการละเอียด ก็เลยคิดว่าเอารถแบบค่ำไหนนอนนั่นไปก็สะดวกกว่าพยายามจองโรงแรมล่วงหน้า และนี่ไม่ใช่หนแรกที่เราเช่ารถที่เป็นบ้านในประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะเกิดสภาวะผู้คนหยุดเดินทาง เราเคยเช่ารถ RV ขับเที่ยวมาแล้วรอบหนึ่ง และพบว่าการท่องเที่ยวแบบนี้จุดหมายไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับคนที่อยู่ร่วมกันบนรถ

ญี่ปุ่นมีบริการเช่ารถแคมปิ้งและ RV หลายรูปแบบ รอบนี้เราเลือกแบบมีเต็นท์อยู่บนหลังคา ด้วยเหตุผลใหญ่ ๆ 3 ข้อ ข้อแรก รถ RV นั้นถึงมีพื้นที่ใช้งานสะดวกสบาย แต่ว่าขนาดรถที่ค่อนข้างใหญ่ ทำให้ขับเข้าตรอกซอกซอยหรือขึ้นเขาลำบาก อีกข้อคืออยากลองนอนเต็นท์บนหลังคารถ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับการปรับแต่งรถของตัวเองที่เมืองไทยทีหลัง และข้อสุดท้ายคือบริษัทรถเช่ามีอุปกรณ์เครื่องนอนและแคมปิ้งให้พร้อมทุกอย่าง ขนมาแต่เสื้อผ้าและใบขับขี่ก็พร้อมเดินทางได้เลย

สิ่งสำคัญพื้นฐาน

ทริปญี่ปุ่นกะทันหัน ขับรถบ้านไปแคมปิ้งท่ามกลางใบไม้สีแดงและลมหนาวของฤดูใบไม้ร่วง
และประหยัดสุดสำหรับการขับรถเที่ยว

เพื่อความประหยัดขั้นสุด เราวางแผนนอนตามที่พักริมถนนซึ่งไม่ต้องเสียเงินค่านอน ในญี่ปุ่นที่จอดรถพักริมทางเหล่านี้เรียกว่า มิจิ โนะ เอกิ (Michi-no-Eki) เรียกสั้นๆ ว่า ‘มิจิ’ ในเวลากลางวัน ตามมิจิจะมีร้านขายอาหารและของที่ระลึกพื้นถิ่น บางแห่งใหญ่โตเหมือนห้าง บางแห่งก็เล็ก ๆ เงียบสงบ แต่สิ่งที่ทุกแห่งมีเหมือนกันคือห้องน้ำสะอาด 24 ชั่วโมง ญี่ปุ่นมีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดเกินมาตรฐานอยู่เกือบทุกแห่ง ขนาดจุดที่ในรีวิวเขียนว่าห้องน้ำไม่สะอาดก็ยังเรียกว่าไม่ได้เลวร้ายเกินไปนัก

ข้อดีของการขับรถแคมปิ้งคือ ถ้ามีห้องน้ำสาธารณะตรงไหน เราก็จอดนอนตรงนั้นได้เลย คนเข้าป่าบ่อย ๆ อาจจะเถียงค้านในใจนิดหนึ่งว่า ถึงไม่มีห้องน้ำก็ทำธุระได้ แต่ญี่ปุ่นนั้นการทำธุระในป่าเป็นเรื่องไม่ปกติ เลี่ยงได้ควรเลี่ยงให้ถึงที่สุด ด้วยเหตุผลของมารยาทในการใช้พื้นที่ส่วนรวม จึงควรไปทำธุระเฉพาะตามพื้นที่ที่จัดให้เท่านั้น

ทริปญี่ปุ่นกะทันหัน ขับรถบ้านไปแคมปิ้งท่ามกลางใบไม้สีแดงและลมหนาวของฤดูใบไม้ร่วง
เต็นท์ด้านบนรถเปิดออกรับวิวฤดูใบไม้ร่วงยามเช้า

เรื่องต่อมาจากห้องน้ำคือการอาบน้ำ การมาเที่ยวญี่ปุ่นของเรา ไม่ว่ากิจกรรมหลักจะเป็นอะไร ก็ต้องจัดเวลาไปแวะออนเซ็นทุกครั้ง หลังจากวันยาวนานหรือวันที่อากาศหนาวเย็น พอได้แช่น้ำอุ่นตอนจบวัน ทำให้ความเหนื่อยล้าทั้งหมดหายเกลี้ยง การแช่น้ำแร่ช่วยรีเซ็ตร่างกายให้พร้อมกับวันพรุ่งนี้ได้ดีมาก ๆ

ออนเซ็นแบบ Stand Alone ส่วนใหญ่ปิดประมาณ 1 ทุ่ม เรามักวางแผนแวะไปก่อนอาหารมื้อเย็น กิจวัตรประจำวันหลัง 4 โมงเย็นคือ เราจะเปิดแอปฯ รวบรวมที่ตั้งมิจิ ออนเซ็น และแคมป์ไซต์ เพื่อหาว่าจะไปอาบน้ำที่ไหน แล้วขับต่อไปนอนที่ไหนโดยไม่ออกนอกเส้นทาง ซึ่งมุ่งสู่จุดท่องเที่ยวของวันต่อไป

โพรงกระต่ายของอลิซ

คุณลุค เจ้าของบริษัทรถเช่าถามเราว่า เจอบริษัทเขาได้อย่างไร เพราะเพิ่งเปิดมาได้ไม่นาน และไม่ได้ทำการตลาดเท่าไหร่ เราตอบเขาไปอย่างติดตลกว่า พวกเรา Google เก่ง แต่มันเป็นเรื่องจริง 

จุดท่องเที่ยวที่อยากไปผุดขึ้นมาเรื่อย ๆ จากการเสิร์ชกูเกิลดูอะไรต่อมิอะไรต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ พอหาข้อมูลต่อก็พบสถานที่ใหม่ ๆ ที่อยากไปเห็นด้วยตาเพิ่มอีก เรียกว่าตกลงไปในโพรงกระต่ายของอลิซอย่างเต็มตัว

คืนแรกพวกเรากะว่าจะไปหาที่นอนใกล้ออนเซ็นลิงขึ้นชื่อ แต่จะแวะเที่ยวบ่อน้ำร้อนแช่เท้าที่คุซัตสึ (Kusatsu) ก่อนสักนิด ด้วยความโอ้เอ้ของวันแรกและฝนตกปรอย ๆ ตลอดทาง กว่าจะถึงคุซัตสึก็เย็นแล้ว เลยต้องปรับแผนใหม่ หาออนเซ็นดี ๆ หาข้าวอร่อย ๆ กิน แล้วขับรถออกไปหามิจิที่ไม่ไกลนอนแทน

เช้าวันต่อมาเส้นทางขึ้นเขาชิงะโคเก็น (Shiga Kogen) เป็นเส้นถนนที่เรากะว่าจะวิ่งผ่านชมวิวสวยไปเฉย ๆ แต่กลับกลายเป็นว่าต้องจอดรถทุกจุดชมวิวข้างทาง ภูเขาลูกนี้เป็นจุดสูงสุดในเส้นทางที่วางแผนไว้ หญ้าสีเขียวสลับกับหินทรงแปลก ความสูงเหนือเมฆที่ปกคลุมเมืองด้านล่างจนมิดตลอดเส้นทางเหมือนเราอยู่คนละโลกกับพื้นที่เมื่อวาน

ทริปญี่ปุ่นกะทันหัน ขับรถบ้านไปแคมปิ้งท่ามกลางใบไม้สีแดงและลมหนาวของฤดูใบไม้ร่วง
เส้นทางข้ามเขา Shiga Kogen เป็น Scenic Route ที่พวกเราต้องจอดแวะทุกจุดที่จอดได้

ในระหว่างแวะเข้าห้องน้ำและดื่มกาแฟที่คาเฟ่บนเขา เราหันไปเห็นโปสเตอร์การท่องเที่ยว Shiga Kogen เป็นรูปเสาโทริอิ (Torii) สีแดงริมทะเลสาบสีฟ้าสด เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะหาว่าสถานที่ในภาพอยู่ที่ไหน พร้อมจะเปลี่ยนแผนทันทีถ้าไม่ลำบากจนเกินไป เจ้ากูเกิลพาเราไหลลงโพรงกระต่ายอีกครั้งเพื่อพบว่า บนเขา Shiga Kogen มีเส้นทางเดินเขาสั้น ๆ น่าสนใจอยู่หลายเส้น และหนึ่งในนั้นอยู่ห่างจากเราไปไม่กี่นาที

ทริปญี่ปุ่นกะทันหัน ขับรถบ้านไปแคมปิ้งท่ามกลางใบไม้สีแดงและลมหนาวของฤดูใบไม้ร่วง
ทางเดินเขาเส้นสั้น ๆ ของ Shiga Kogen เลยจุดสวยที่สุดของใบไม้แดงไปแล้ว

แผนเปลี่ยนอีกครั้ง ยังไม่มีใครหิว ไม่มีใครรีบไปไหน พวกเราจอดรถหยุดลงไปเดินสัมผัสธรรมชาติด้วยเท้าของเราเอง ด้านบนเขาอากาศเย็นมาถึงก่อนพื้นล่าง ต้นไม้ส่วนใหญ่เหลือแต่กิ่ง ไม่ค่อยเห็นใบสีเหลืองสีแดงเยอะเท่าไหร่แล้ว แต่ทุกมุมที่มองไปก็ยังดูสวยอยู่ดี

รู้ตัวอีกทีก็เลยเที่ยงมาพักใหญ่ แผนร่างของวันนี้มีหมุดท่องเที่ยวปักไว้ที่น้ำตกนะเอะนะ (Naena Waterfall) พวกเราตัดสินใจดิ่งไปกินข้าวเที่ยงที่โน่นเลย ร้านอาหารมีอยู่ร้านเดียว อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือเส้นหมี่ขาวที่ปล่อยไหลมากับสายน้ำ แต่เวลาของเราไหลไปหมดแล้ว เลยสั่งข้าวคนละชุด รีบกินแล้วรีบเดินไปน้ำตกทันที

ทริปญี่ปุ่นกะทันหัน ขับรถบ้านไปแคมปิ้งท่ามกลางใบไม้สีแดงและลมหนาวของฤดูใบไม้ร่วง

เส้นทางเดินในป่าปกคลุมด้วยไอหมอกละอองน้ำจากน้ำตกใหญ่ด้านใน ตรงจุดนี้ต่ำกว่าเส้นทางเขาด้านบน เป็นความสูงที่พอดีให้เราเห็นใบไม้เปลี่ยนสีที่แท้จริง ทันทีที่มุมมองของต้นไม้เปิดออกให้เห็นน้ำตกอลังการ เราหยุดยืนตะลึง – นี่เราทะลุมาสู่โลกแห่งจินตนาการแล้วอย่างแน่นอน

ทริปญี่ปุ่นกะทันหัน ขับรถบ้านไปแคมปิ้งท่ามกลางใบไม้สีแดงและลมหนาวของฤดูใบไม้ร่วง

ตลาดฤดูใบไม้ร่วง

  เช้านี้เสียงหัวเราะและพูดคุยของกลุ่มแม่บ้านสูงอายุด้านนอกตัวรถปลุกให้เราตื่น กลุ่มคุณป้ากำลังเตรียมตั้งโต๊ะขายขนมแป้งทอด ห่างออกไปอีกนิดมีเต็นท์ขายแอปเปิ้ลผลใหญ่เกือบ 2 กำปั้น ใต้เต็นท์เดียวกันมีองุ่นสีสวยดูหวานฉ่ำวางขายด้วย สุดทางเดินเป็นร้านขายผัก คุณลุงหลายคนทยอยขับรถเข้ามาจอดส่งผัก ในร้านมีต้นหอมญี่ปุ่นอวบหนาและสูงเกือบเท่าตัวเรา มะเขือเทศสดน่ากิน ลูกพลับสุกวางเรียงราย และเห็ดหลากหลายชนิด

ทริปญี่ปุ่นเช่ารถแคมปิ้งจากโตเกียว ค้างแรมในมิจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตกแสนสวย ณ แดนอาทิตย์อุทัย
รสชาติแห่งฤดูใบไม้ร่วงที่แท้จริง

สิ่งที่ขึ้นชื่อของฤดูใบไม้ร่วงนอกจากสีส้ม แดง เหลือง ที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ก็เป็นฤดูที่มีผลไม้อร่อยให้กินมากมาย พวกเราแวะซื้อผักผลไม้หลายชนิด แวะซื้อเนื้อสดและวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเพิ่มจากซูเปอร์มาร์เก็ต คืนนี้พวกเราจะทำอาหารกินเอง เพื่อเข้าถึงรสชาติของฤดูใบไม้ร่วงที่แท้จริง

 เข้าแคมป์ของจริง

รถ FJ Cruiser คันนี้ถูกปรับพื้นที่ให้เหมาะกับการเข้าแคมป์เต็มที่ นอกจากเต็นท์ที่ติดอยู่ด้านบน ข้างขวากางกันสาดออกมาได้ ทางซ้ายกางออกมาเป็นห้องน้ำจำเป็น ท้ายรถมีตู้ลิ้นชัก 2 อัน เต็มไปด้วยเครื่องครัวสำหรับแคมปิ้ง จาน ชาม หม้อ กระทะ ไปจนเครื่องปรุงอาหารและหม้อต้มกาแฟ ตรงประตูหลังก็มีโต๊ะที่พับเก็บและเปิดออกได้ 

หลังจากนอนมิจิมาหลายคืน พวกเราตัดสินใจกันว่าต้องไปนอนแคมป์จริง ๆ เสียที ไม่ให้เสียคุณค่าของอุปกรณ์ท้ายรถ วันนี้เราตัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้จบเร็วขึ้นเพื่อไปถึงแคมป์กราวนด์ก่อนมืดจะได้มีเวลาตั้งแคมป์

ทริปญี่ปุ่นเช่ารถแคมปิ้งจากโตเกียว ค้างแรมในมิจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตกแสนสวย ณ แดนอาทิตย์อุทัย
แสงแดดยามเย็นขับสีสันของฤดูใบไม้ร่วงให้สวยขึ้นไปอีก

ช่วงฤดูนี้แสงอาทิตย์หมดวันเร็วกว่าบ้านเรา เวลา 4 โมงเย็น แสงอาทิตย์ก็เปลี่ยนเป็นสีทองแล้ว สองข้างทางของเส้นทางที่มุ่งไปแคมป์นั้นสวยเกินจริงมาก ๆ ใบไม้กำลังแดงเต็มที่ แสงแดดสีอุ่นขับสีของใบไม้ให้สดขึ้นไปอีก ตลอดเส้นถนนที่วิ่งลัดเลาะผ่านหุบเขา พวกเราผลัดกันส่งเสียงแทนคำว่า ’สวย’ จนกระทั่งหมดคำพูดและเงียบลง เพราะรู้ดีว่าพวกเรากำลังเคลื่อนที่ผ่านช่วงเวลามหัศจรรย์นี้ไปด้วยกัน

ทริปญี่ปุ่นเช่ารถแคมปิ้งจากโตเกียว ค้างแรมในมิจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตกแสนสวย ณ แดนอาทิตย์อุทัย
แคมปิ้งกราวนด์ที่เอารถเข้ามาจอดได้ มีพื้นที่กว้างขวาง

  สตาฟของแคมป์กราวนด์ดูกังวลเมื่อเรามาถึง เพราะไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าใจกฎต่าง ๆ ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นได้มากน้อยแค่ไหน แคมป์กราวนด์ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องจองล่วงหน้า และมีกฎการใช้พื้นที่ละเอียดยิบ เช่น ช่วงเวลาห้ามส่งเสียงดัง การแยกทิ้งขยะ การจุดไฟ ฯลฯ แต่พอพวกเราสื่อสารกันจนรู้เรื่อง จ่ายเงินค่าใช้พื้นที่เรียบร้อย คุณสตาฟก็ปล่อยให้เราขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่ระบุไว้ พร้อมกับให้แอปเปิ้ลท้องถิ่นเป็นของฝาก 1 ลูก

แคมป์ที่เราเลือกมานอนเป็นจุดที่อยู่ติดริมน้ำเขื่อน คนส่วนหนึ่งที่มาตั้งแคมป์เอาเรือคายัคมาด้วยเพื่อไปพายเรือในตอนเช้า สิ่งอำนวยความสะดวกในแคมป์มีพื้นฐานทั่วไป อาคารซักล้างแยกออกจากพื้นที่แคมป์กราวนด์ ห้องน้ำสะดวกสบาย มีโถส้วมอุ่นและสายฉีดไฟฟ้า ที่แคมป์นี้มีน้ำอุ่นและห้องอาบน้ำให้ด้วย แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในราคา 5 นาที 300 เยน

ทริปญี่ปุ่นเช่ารถแคมปิ้งจากโตเกียว ค้างแรมในมิจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตกแสนสวย ณ แดนอาทิตย์อุทัย

พฤศจิกายนเป็นช่วงปลายของการตั้งแคมป์ เพราะอากาศเริ่มเย็นมาก แคมเปอร์ข้าง ๆ เราส่วนใหญ่หายเข้าไปจุดไฟทำอาหารในเต็นท์ที่มีผนังบังลม ส่วนพวกเรานั่งสู้อากาศหนาวด้านนอกด้วยการจุดไฟกองใหญ่ ฟืนไม้มีขายพร้อมให้ใช้งานในราคามัดละ 800 เยน จุดติดไม่ยากเท่าไหร่ แต่ควันค่อนข้างเยอะ ไม่เหมือนไฟจากถ่านที่คุ้นเคยเวลาตั้งแคมป์ในไทย อาหารที่เราเตรียมมาเยอะกว่าที่จะกินได้หมด เลยเก็บส่วนที่เหลือไว้ในรถ ที่นี่ห้ามวางอาหารทิ้งไว้นอกเต็นท์โดยเด็ดขาด เพราะอาจจะมีสัตว์ป่ามาบุกแคมป์ได้ อุณหภูมิสุดท้ายที่เรากดดูก่อนปีนเข้าเต็นท์อยู่ที่ 5 องศาเซลเซียส คืนนี้อากาศค่อย ๆ เย็นลงเรื่อย ๆ เป็นคืนที่หนาวที่สุดของทริป

ทริปญี่ปุ่นเช่ารถแคมปิ้งจากโตเกียว ค้างแรมในมิจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตกแสนสวย ณ แดนอาทิตย์อุทัย
อาหารชาวแคมป์ อุด้งแกงกะหรี่หมู เต้าหู้ย่าง และมันญี่ปุ่นเผา

เส้นทางที่ซ่อนอยู่

พวกเรามาญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้แดงหลายหน แต่ไม่เคยได้พบกับจังหวะพีกที่สุดของฤดูกาลแบบที่เมืองนี้ ณ เวลานี้เลย ก่อนหน้านี้เคยเห็นแบบที่เริ่มร่วงไปแล้วบ้าง หรือไม่ก็ยังไม่แดงพีกบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาในการท่องเที่ยวที่ขึ้นกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเรากะเกณฑ์ล่วงหน้าไม่ได้

ทริปญี่ปุ่นเช่ารถแคมปิ้งจากโตเกียว ค้างแรมในมิจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตกแสนสวย ณ แดนอาทิตย์อุทัย

เช้านี้พวกเราเปลี่ยนใจตัดจุดท่องเที่ยวที่หามาตั้งแต่เมืองไทยทิ้ง เพราะอยากมองดูใบไม้สีแดงส้มในจังหวะที่สวยที่สุด ให้นานที่สุด

หลังอาหารเช้าและเก็บของออกจากแคมป์ เราขับรถไปทางขึ้นเขาที่ค่อนข้างแคบ ถนนเลาะเลียบแม่น้ำสายเล็ก เส้นทางนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น Scenic Route ที่ดีเส้นหนึ่ง ในสมุดคู่มือแคมป์ที่ได้มาเมื่อวานเขียนบอกไว้ว่า ถ้าหาจุดจอดรถข้างถนนได้ให้จอดเลย แล้วเดินชมวิวข้างทางด้วยขาของเราเอง

ที่จอดรถอยู่ตรงข้ามกับสะพานข้ามแม่น้ำ สีแดงของใบไม้ริมน้ำกวักมือเรียกให้เราจอดรถลงไปเดิน จากที่จะเดินเล่นนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วไปดูอีกจุดหนึ่ง กลายเป็นการเดินปีนป่ายหินริมน้ำกินเวลาไปเกือบ 2 ชั่วโมง ซึ่งสนุกและสวยงามทุกนาทีที่ผ่านไป

ทริปญี่ปุ่นเช่ารถแคมปิ้งจากโตเกียว ค้างแรมในมิจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตกแสนสวย ณ แดนอาทิตย์อุทัย

ถึงเวลาสิ้นสุดเส้นทาง

คืนสุดท้ายเราจอดนอนที่มิจิอีกครั้ง หลังจากขับรถวนหาจุดที่เหมาะสมสักพัก จุดจอดรถที่ดีต้องไม่ใกล้กับคันอื่น ๆ เนื่องจากเราต้องกางบันไดขึ้นลงเต็นท์หลังคา จึงควรเลือกจุดริมสุดของช่องจอด เพื่อไม่ให้กินที่เข้าไปในช่องข้าง ๆ

มิจิสุดท้ายของคืนนี้อยู่หน้าสวนสาธารณะ เป็นมิจิที่เงียบสงบมาก มีรถจอดนอนก่อนหน้าเราเพียงคันเดียว มีกลิ่นมูลสัตว์ลอยมาจาง ๆ คุยกันว่าน่าจะเป็นกลิ่นขี้วัว เมื่อตื่นตอนเช้าจึงพบว่าที่นี่มีคอกแพะ ยามเช้าของวันสุดท้ายจึงเป็นการเดินเล่นกับแพะและแมวจรที่มีอยู่เต็มสวน

ทริปญี่ปุ่นเช่ารถแคมปิ้งจากโตเกียว ค้างแรมในมิจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตกแสนสวย ณ แดนอาทิตย์อุทัย
เจ้าถิ่นเฝ้ามิจิเล็ก ๆ ที่เราใช้เป็นที่นอนในคืนสุดท้าย

เรามีนัดกับคุณลุคเพื่อคืนรถตอนค่ำที่โตเกียว เส้นทางวกกลับเข้าสู่เมืองใหญ่อีกครั้ง แถวนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ใบไม้จะเปลี่ยนสี ถึงแม้ว่าเราอยู่เที่ยวต่อหลังคืนรถอีก 3 วันก็ตาม แต่ไฮไลต์ของทริปผ่านไปแล้ว บรรยากาศในรถก็เปลี่ยนไป ความรู้สึกที่เข้าใกล้ตอนจบก่อตัวเกาะกินเป็นความเหงาแปลก ๆ

ทริปญี่ปุ่นเช่ารถแคมปิ้งจากโตเกียว ค้างแรมในมิจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตกแสนสวย ณ แดนอาทิตย์อุทัย
เมื่อกลับเข้าสู่พื้นราบใกล้เมืองที่อากาศอุ่นกว่า ใบไม้แถวนี้ยังไม่ถึงจังหวะเปลี่ยนสี

พวกเราอ้อยอิ่งเก็บของออกจากรถ เอากระเป๋าลงทั้งหมดเพื่อให้พร้อมส่งรถคืน ในระหว่างเดินทางกลับเข้าเมืองก็เปิดไล่ดูรูปในโทรศัพท์มือถือ ฤดูกาลของที่นี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสีเขียวกลายเป็นสีแดง น้ำตาล แล้วหิมะก็มาทำให้ทุกอย่างขาวโพลน เมื่อหิมะละลายทุกอย่างก็เริ่มใหม่อีกครั้ง 

ความเปลี่ยนแปลงที่มีให้เห็นในธรรมชาติตลอดเวลา สอนให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่รอบตัว และรู้จักอดทนรอช่วงเวลาที่ดี ซึ่งจะผ่านเข้ามาอีกครั้งอย่างแน่นอน

ทริปญี่ปุ่นกะทันหัน ขับรถบ้านไปแคมปิ้งท่ามกลางใบไม้สีแดงและลมหนาวของฤดูใบไม้ร่วง

ถ้าคุณมีประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ ๆ จากการไปใช้ชีวิตในทั่วทุกมุมโลก เชิญแบ่งปันเรื่องราวความรู้ของคุณพร้อมภาพถ่ายประกอบบทความ รูปถ่ายผู้เขียน ประวัติส่วนตัวผู้เขียน ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ และชื่อ Facebook มาที่อีเมล [email protected] ระบุหัวข้อว่า ‘ส่งต้นฉบับสำหรับคอลัมน์ Travelogue’ ถ้าผลงานของคุณได้ตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ เราจะส่งสมุดลิมิเต็ดอิดิชัน จาก ZEQUENZ แบรนด์สมุดสัญชาติไทย ทำมือ 100 % เปิดได้ 360 องศา ให้เป็นที่ระลึกด้วยนะ

Writer

ชุตินันท์ โมรา

ช่างภาพ/วิดีโอใต้น้ำมือรางวัลระดับเอเชีย ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกใต้น้ำทั้งในและนอกประเทศมากว่า 17 ปี ทำหนังสือดำน้ำระดับนานาชาติหลายเล่ม เป็นทีมวิดีโอใต้น้ำและคนเบื้องหลังสารคดีและโฆษณาหลายตัว นอกจากนี้ยังเป็นแอดมินเพจ digitalay

Photographers

ชุตินันท์ โมรา

ช่างภาพ/วิดีโอใต้น้ำมือรางวัลระดับเอเชีย ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกใต้น้ำทั้งในและนอกประเทศมากว่า 17 ปี ทำหนังสือดำน้ำระดับนานาชาติหลายเล่ม เป็นทีมวิดีโอใต้น้ำและคนเบื้องหลังสารคดีและโฆษณาหลายตัว นอกจากนี้ยังเป็นแอดมินเพจ digitalay

พลพิชญ์ คมสัน

เริ่มต้นชีวิตจากการเป็นสถาปนิกแต่ชอบหนีงานไปเข้าป่าลงทะเล ผสมกับความอินโทรเวิร์ตเล็กๆ เลยเปลี่ยนสายอาชีพมาเป็นช่างภาพใต้น้ำและคนทำสารคดี เคยทำนิตยสารดำน้ำระดับอินเตอร์ ผลิตงานสารคดีใต้น้ำ และงานโฆษณาหลายชิ้น ปัจจุบันเป็นแอดมินเพจ Digitalay

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load