ชวนฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ Smile Football Club โรงเรียนสอนฟุตบอลของ โค้ชกฤษ-กฤษธนกร ศิริโยม ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนนี้ขึ้นมาจากความชอบ หลังอยากทดลองทำธุรกิจตามกระแสที่ไม่ถนัดและมุ่งหวังแต่ผลกำไร ก่อนจะสร้างโรงเรียนสอนฟุตบอลที่อยากเห็นเด็กมีความสุขมากกว่าความเก่ง

Host

Avatar

เกตุวดี Marumura

อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผู้หลงใหลในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนของคนญี่ปุ่น ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย