‘เราอยากเป็นลูกน้องตัวเองหรือยัง’ คือคำถามที่เปลี่ยนวิธีทำธุรกิจของนวภัสร์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเดอะบางกอกเรสซิเดนซ์ บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะทำให้ธุรกิจดีขึ้นตามไปด้วย เธอเปลี่ยนมุมมองของตัวเองจากคนหลงในอำนาจและชื่อเสียง มาเป็นผู้นำที่อยากสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย และหันกลับมาสร้างคนเพื่อให้ธุรกิจยั่งยืนยิ่งขึ้น

Host

เกตุวดี Marumura

อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผู้หลงใหลในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนของคนญี่ปุ่น ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย