มารู้จัก Dots Academy สถาบันสอนการตลาดที่ก่อตั้งโดยอดีตเด็กอักษรฯ อย่างณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้ที่ฝันอยากเป็นอาจารย์มาโดยตลอด แม้ไม่สามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ตามฝัน แต่ด้วยความกล้าและความรักในการสอน เขาก้าวข้ามคำปฏิเสธและเสียงวิจารณ์ ตัดสินใจก่อตั้งสถาบันสอนการตลาดของตัวเองขึ้น

Host

เกตุวดี Marumura

อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผู้หลงใหลในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนของคนญี่ปุ่น ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย