The Cloud x สถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย

ทุกครั้งที่ผู้เขียนกับสหายนึกอยากทานอาหารมุสลิมแล้วหลงทางหรือหาร้านไม่เจอ จะต้องมองหาสถานที่ที่มีเครื่องหมายรูปดาวกับจันทร์เสี้ยว ซึ่งอาจจะอยู่บนป้ายร้านค้าหรือบนยอดโดมของมัสยิดหลังใดหลังหนึ่ง หากพบเห็นเมื่อใดก็แสดงว่าเราได้เข้ามาในเขตชุมชนมุสลิมแล้ว และจะต้องมีมะตะบะหรือข้าวหมกไก่ที่เราตามหาอย่างแน่แท้ เพราะสัญลักษณ์รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหมู่ชาวไทยมุสลิมจนแทบจะกลายเป็น ‘โลโก้’ ของศาสนาอิสลาม จนสังคมรับรู้ไปในทางเดียวกันว่า ที่ไหนมีรูปดาว-เดือน ที่นั่นมีมุสลิม

แต่ทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วเครื่องหมายรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวมิได้มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาอิสลาม หากแต่เป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่นับย้อนไปได้ถึง 4,000 ปีก่อนคริสตกาล วัฒนธรรมอื่นๆ ก็ประดิษฐ์เครื่องหมายนี้ขึ้นใช้ในบริบทแตกต่างกัน บางครั้งรูปดาวที่มีรัศมีหลายแฉกกลับไม่ใช่ดาว แต่เป็นดวงอาทิตย์ เครื่องหมายดาว-เดือนได้ผ่านการตีความมาอย่างยาวนาน ก่อนจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามในปัจจุบัน

พัฒนาการของสัญลักษณ์รูปดาวกับจันทร์เสี้ยว

รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวที่เก่าแก่ที่สุดพบในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ในฐานะสัญลักษณ์ของสามเทพสูงสุดของชาวบาบิโลน ได้แก่ ‘ชามาส’ สุริยเทพ แทนด้วยรูปดวงอาทิตย์ ‘ซิน’ จันทราเทพ แทนด้วยรูปจันทร์เสี้ยว และ ‘อิชตาร์’ ดาราเทพ แทนด้วยรูปดาว เมื่อกล่าวถึงเทพทั้งสาม ชาวบาบิโลนจึงใช้สัญลักษณ์รูปดวงอาทิตย์ จันทร์เสี้ยว และดาวเรียง อยู่ด้วยกัน

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

แผ่นหินของชาวบาบิโลน รูปกษัตริย์นำพระราชธิดาถวายแก่ดาราเทพ จันทราเทพ และสุริยเทพที่ปรากฏในรูปดาว จันทร์เสี้ยว และดวงอาทิตย์
ภาพ: www.newworldencyclopedia.org

ในอารยธรรมกรีกโบราณก็พบการทำสัญลักษณ์ดังกล่าวเช่นกัน เห็นได้จากเหรียญเงินที่ผลิตขึ้นในเมืองไบแซนทิอุม ด้านหนึ่งของเหรียญปรากฏรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวหมายถึง ‘เฮคาเต้หรืออาร์ทิมิส’ เทพีแห่งดวงจันทร์ที่ชาวกรีกยกให้เป็นเทพประจำเมือง ส่วนในอาณาจักรซัสซาเนียน พบเหรียญเงินที่พิมพ์เป็นรูปกษัตริย์สวมมงกุฎที่มียอดเป็นรูปดาวกับพระจันทร์

ชาวเติร์กในเอเชียกลางใช้รูปดาวกับจันทร์เสี้ยว หรือรูปดวงอาทิตย์กับจันทร์เสี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของขั้วตรงข้ามเหมือนกับเครื่องหมายหยิน-หยางของชาวจีน โดยดาวหรือพระอาทิตย์คือผู้หญิง และจันทร์เสี้ยวคือผู้ชาย ขณะที่ชาวฮั่นมีพิธีบูชาดวงจันทร์ และถือว่าตนเป็นทายาทของพระอาทิตย์และพระจันทร์ ดังปรากฏในจดหมายของกษัตริย์ชาวฮั่นถึงพระเจ้ากรุงจีน พระองค์ทรงเรียกตนเองว่า ‘ผู้สืบทอดบัลลังก์แห่งสุริยันจันทรา’

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

เหรียญเงินของชาวกรีก อายุ 100 ปีก่อนคริสตกาล รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวหมายถึงเทพีแห่งดวงจันทร์
ภาพ: www.wildwinds.com

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

เหรียญของชาว สวมมงกุฎรูปดาวกับจันทร์เสี้ยว
ภาพ: www.coinshome.net

หลังจากถูกตีความในหลากหลายบริบท ในที่สุดความหมายของสัญลักษณ์ดาว-เดือนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยชาวอาหรับในคาบสมุทรอาระเบีย พวกเขาอาศัยในพื้นที่เดิมของอารยธรรมเมโสโปเตเมียและรับเอาความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ของเมโสโปเตเมียมาด้วย

กล่าวกันว่า ชาวอาหรับเคยใช้กะบะฮ์ (อาคารสีดำที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีฮัจญ์ของมุสลิมในปัจจุบัน) เป็นวิหารบูชาเทพเจ้า ภายในมีเทวรูปหลายองค์ หนึ่งในนั้นคือจันทราเทพที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปดวงจันทร์ เมื่อศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ชาวอาหรับได้เข้ารับอิสลามและนำรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าในอารยธรรมเมโสโปเตเมียมาใช้เป็นเครื่องหมายของศาสนาอิสลาม โดยดัดแปลงจำนวนรัศมีของดาวให้มีหกแฉก เพื่อสร้างความแตกต่างจากเครื่องหมายของลัทธิความเชื่ออื่นที่มีมาก่อนหน้า ดาวกับจันทร์เสี้ยวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามไปด้วยประการฉะนี้

การที่ชาวอาหรับนำเครื่องหมายดาว-เดือนมาปรับใช้ ยังเป็นเพราะความผูกพันของชาวอาหรับที่มีต่อดวงดาวและดวงจันทร์อีกด้วย เพราะชาวอาหรับส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า ต้องเดินทางไปค้าขายในแดนไกลจึงต้องเดินทางรอนแรมในทะเลทรายเป็นเวลานาน และเพื่อหลีกหนีความร้อนของทะเลทรายในเวลากลางวัน ชาวอาหรับจึงมักจะเดินทางในยามค่ำคืนที่อากาศเย็นสบายกว่า โดยมีดาวกับดวงจันทร์เป็นเครื่องกำหนดทิศ บอกช่วงเวลาของวัน และให้แสงสว่างท่ามกลางทะเลทรายอันมืดมิด

ความสำคัญของดาว-เดือนถูกเขียนไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเช่นเดียวกัน เช่น

“เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าเกี่ยวกับ เดือนแรกขึ้น จงกล่าวเถิดมันคือกำหนดเวลาต่างๆ สำหรับมนุษย์ และสำหรับประกอบพิธีฮัจญ์…” (อัลกุรอาน 2:189)

นอกจากนี้ยังมีบทกล่าวชมความงามของดวงดาวกับดวงจันทร์ และสรรเสริญอัลลอฮ์ผู้ที่สร้างมันขึ้นมา เช่น “แท้จริงเราได้ประดับท้องฟ้าแห่งโลกดุนยาอย่างสวยงามด้วยดวงดาวทั้งหลาย” (อัลกุรอาน 37:6) และ “ความจำเริญยิ่งแด่พระผู้ทรงทำให้ชั้นฟ้ามีหมู่ดวงดาว และได้ทรงทำให้มีตะเกียงในนั้น และดวงจันทร์มีแสงนวล” (อัลกุรอาน 25:61)

เมื่อวิถีชีวิตของมุสลิมผูกพันกับดวงดาวกับดวงจันทร์ จึงมีผู้เปรียบจันทร์เสี้ยวเป็นอัลลอฮ์ และดวงดาวคือศาสดามุฮัมมัด ทั้งสองคือหัวใจหลักของศาสนาอิสลามที่จะไม่มีวันแยกจากกัน

ชาวมุสลิมใช้รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของจักรวรรดิอิสลามเรื่อยมาและแพร่หลายยิ่งขึ้นในช่วงสงครามครูเสด แต่ผู้ที่ทำให้บทบาทของสัญลักษณ์นี้ชัดเจนยิ่งขึ้นคืออาณาจักรออตโตมัน (เรืองอำนาจ ค.ศ. 1299 – 1922 ปัจจุบันคือสาธารณรัฐตุรกี)

พวกเขานำเครื่องหมายนี้ไปประดับมัสยิด ฉลองพระองค์ ธงประจำกองทัพ ฯลฯ โดยเฉพาะภายหลังจากที่สุลต่านออตโตมันพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิล และเปลี่ยนเป็นนครของอิสลามในนามใหม่ว่า ‘อิสตันบูล’ สัญลักษณ์รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวก็ถูกนำไปใช้ทั่วราชอาณาจักร รวมถึงในเขตอาณานิคมของออตโตมันด้วย โดยใช้เพียงรูปจันทร์เสี้ยวหรือจันทร์เสี้ยวคู่กับดวงดาว

แต่ภายหลังดวงดาวเริ่มถูกเปลี่ยนเป็นรูปดวงอาทิตย์ ซึ่งอาจรับมาจากแนวคิดของศิลปะตะวันตก ดังปรากฏในตราของอาณาจักรออตโตมันที่ออกแบบโดยชาวอังกฤษเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เหนือตรามีรูปจันทร์เสี้ยวซ้อนทับอยู่บนดวงอาทิตย์ที่แผ่รัศมีออกมา หมายถึงความเรืองรองของอาณาจักร ต่อมาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชาวตุรกีได้ประดิษฐ์ธงขึ้นใช้ มีพื้นเป็นสีแดง ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกกับจันทร์เสี้ยวสีขาว ซึ่งเป็นต้นแบบให้ธงของประเทศมุสลิมต่างๆ ในเวลาต่อมา

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

ตราของอาณาจักรออตโตมัน
ภาพ: Kemal Özdemir. Osmanlı Arması. Ankara: Dönence, 1997.

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

ธงของสาธารณรัฐตุรกีและประเทศมุสลิมอื่นๆ ในปัจจุบัน
ภาพ: www.quora.com

เมื่อมุสลิมแทนตนเองด้วยรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวอย่างชัดเจน ชาวตะวันตกจึงเข้าใจว่ามันคือสัญลักษณ์ของชนมุสลิม เห็นได้จากภาพพิมพ์ชิ้นหนึ่งของศิลปินตะวันตกเป็นรูปสุลต่านสุลัยมานกับช้างในพระราชวัง ที่ซุ้มประตูมีรูปจันทร์เสี้ยวอยู่ใต้พระนามของอัลลอฮ์ มงกุฎของช้างก็เป็นรูปจันทร์เสี้ยวด้วย

ทั้งยังมีช่วงหนึ่งที่ชาวตะวันตกหลงใหลอารยธรรมอิสลาม เนื่องจากการติดต่อกับมุสลิมในสงครามครูเสด จึงมีศิลปินยุโรปไม่น้อยที่นำรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวมาเป็นแรงบันดาลใจในงานศิลปะ ทั้งยังปรากฏในรูปแบบอาหารอีกด้วย

กล่าวกันว่า เมื่อครั้งที่ออตโตมันพ่ายแพ้ในการบุกยึดเวียนนาเมื่อ ค.ศ. 1683 ผู้คนในเวียนนาได้ทำขนมอบรูปจันทร์เสี้ยวชื่อ ‘คิปฟัล’ ขึ้นแทนตัวทหารออตโตมัน แล้วนำมาฉีกกินอย่างเอร็ดอร่อยเพื่อฉลองชัยชนะของตนต่อออตโตมัน เจ้าคิปฟัลนี้เองที่เป็นต้นแบบของ ‘ครัวซองต์’ ขนมอบสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งชื่อของมันแปลว่า พระจันทร์เสี้ยว

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

ภาพพิมพ์ของชาวตะวันตก รูปสุลต่านสุลัยมานและช้างที่สวมมงกุฎรูปจันทร์เสี้ยว บนซุ้มประตูมีรูปจันทร์เสี้ยวใต้พระนามของอัลลอฮ์
ภาพ: www.britishmuseum.org

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

คิปฟัล (kipferl) ที่ชาวเวียนนาทำขึ้นแทนตัวทหารออตโตมัน
ภาพ: www.haubis.com/en

จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวนั้นมีความเป็นมาอันยาวนาน ผ่านการตีความจากอารยธรรมต่างๆ จนทำให้เกิดเครื่องหมายรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวขึ้นหลายรูปแบบ หลากความหมาย แต่สุดท้ายผู้ที่นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของตนอย่างประสบความสำเร็จคือชาวมุสลิม โดยมีออตโตมันเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ผลักดันให้เครื่องหมายนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของโลกอิสลาม

สัญลักษณ์รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวในสังคมของชาวไทยมุสลิม

เครื่องหมายดาว-เดือนในฐานะตัวแทนของศาสนาอิสลามได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงประเทศไทยเช่นเดียวกัน ชาวไทยมุสลิมนิยมนำเครื่องหมายนี้มาประดับตามส่วนสำคัญของมัสยิดหรือจุดที่เห็นได้เด่นชัด เช่น บนยอดหลังคาหรือบนหอคอยประกาศเวลาละหมาด รั้ว กรอบหน้าต่าง และตามส่วนต่างๆ ของมิห์รอบ (ซุ้มในมัสยิดสำหรับกำหนดทิศในการละหมาด) และมิมบัร (ธรรมาสน์สำหรับการเทศนาในวันศุกร์) แม้ในส่วนเล็กๆ อย่างเชิงชายของมัสยิดที่เป็นเรือนไม้ยังสอดแทรกลายฉลุรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวเอาไว้อย่างน่าชม

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

ดาวกับจันทร์เสี้ยวบนโดมและหอคอยของมัสยิดแก้วนิมิตร

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

ลายฉลุรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวบนเชิงชายของอาคารเจริญวิทยาคาร ข้างมัสยิดบางอ้อ

ลักษณะของเครื่องหมายนิยมใช้เป็นรูปดาวห้าแฉกที่มีจันทร์เสี้ยวอยู่ด้านข้างหรือด้านล่าง อย่างไรก็ดี มีมัสยิดหลายแห่งที่พยายามออกแบบเครื่องหมายดาว-เดือนให้ต่างออกไป เช่น รูปดาวสามแฉกบนซุ้มประตูของมัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน (ลำสาลี) ขณะที่บางแห่งเลือกใช้ดาวหรือจันทร์เสี้ยวเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ลายเขียนรูปดาวห้าแฉกบนผนังของกุฎีเจริญพาศน์หลังเดิม

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

ดาวสามแฉกกับจันทร์เสี้ยวเหนือซุ้มประตูของมัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน (ลำสาลี)

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

ลายเขียนรูปดาวห้าแฉกบนผนังของกุฎีเจริญพาศน์หลังเดิม
ภาพ: สุดารา สุจฉายา (บรรณาธิการ). ธนบุรี. กรุงเทพฯ: สารคดี. 2553, 150.

ไม่เพียงแต่ในมัสยิดเท่านั้น บ้านเรือนของมุสลิมที่อยู่รายรอบมัสยิดก็มักจะมีรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวติดไว้บริเวณหน้าบ้าน ร้านค้าหรือหน่วยงานต่างๆ ของมุสลิมก็นำรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวมาทำเป็นตราสัญลักษณ์กันอย่างคึกคัก เช่น ตราของสมาคมสนธิอิสลาม หรือตราของร้านอาหารต่างๆ ซึ่งเจ้าของอาจต้องการแจ้งให้ลูกค้าที่เป็นมุสลิมทราบว่า ทางร้านปรุงอาหารอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา และยังใช้เป็นโลโก้ของอาหารฮาลาลเพื่อเรียกลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิม แต่ชื่นชอบอาหารฮาลาล บางร้านไม่มีรูปดาวกับจันทร์เสี้ยวแต่แฝงไว้ในชื่อร้าน เช่น ‘ดาวเดือนสเต็ก’ ร้านดังของชุมชนมุสลิมในตำบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวจากบ้านหลังหนึ่งในย่านมัสยิดญามิอุ้ลคอยรียะฮ์ (บ้านครัว)

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

ตราสัญลักษณ์ของสมาคมสนธิอิสลาม
ภาพ: สุกรี สะเร็ม

อิสลาม, อิหม่าม, มัสยิด, อัลกุรอาน, ดาวกับจันทร์เสี้ยว

ดาวกับจันทร์เสี้ยวบนบ้านของมุสลิมหลังหนึ่งในเขตมัสยิดดารอสอะดะห์

สำหรับที่มาของสัญลักษณ์รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวในประเทศไทยยังคงเป็นปริศนา บ้างก็ว่าชาวไทยมุสลิมพบเห็นเครื่องหมายนี้บนโปสการ์ดหรือของที่ระลึกจากการไปแสวงบุญในกลุ่มประเทศอาหรับ บ้างก็ว่ารับมาจากอาณาจักรออตโตมันผ่านทางอินโดนีเซียหรือมาเลเซีย เพราะทั้งสองเคยเกี่ยวข้องกับอาณาจักรออตโตมันและมีมัสยิดหลายแห่งที่ประดับด้วยเครื่องหมายดาว-เดือน ชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ก็ติดต่อกับมุสลิมในอินโดนีเซียและมาเลเซียอยู่เสมอ จึงเป็นไปได้ว่าสัญลักษณ์รูปดาวกับจันทร์เสี้ยวจะเข้ามาในสังคมไทยด้วยเหตุผลดังกล่าว

ผู้เขียนมีโอกาสไปสัมภาษณ์อิหม่ามของมัสยิดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อครั้งพานักศึกษาไปเยี่ยมชมมัสยิด ท่านถามว่า “ให้ทายว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของมุสลิม ก. ไม่กินหมู ข. ข้าวหมกไก่ ค. ดาวกับพระจันทร์” หลายคนไม่กล้าตอบ บางคนเลือกตอบข้าวหมกไก่ บางคนตอบว่าถูกทุกข้อ อิหม่ามหัวเราะแล้วให้คำเฉลยที่น่าประทับใจ จึงขอยกมาเป็นตัวจบบทความนี้ ท่านตอบว่า

“ไม่ใช่ทั้งสามอย่าง การละหมาดต่างหากคือสัญลักษณ์ของมุสลิมที่แท้จริง”

บรรณานุกรม

สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ผู้แปล. พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมความหมายภาษาไทย. มะดีนะฮ์: ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน, 2553.

รอมฎอน ท้วมสากล. อิหม่ามประจำมัสยิดบางหลวง. สัมภาษณ์, มิถุนายน 2561.

อาดิศร์ รักษมณี. มัสยิดในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2557.

Andrew Peterson. Dictionary of Islamic Architecture. London: Routledge, 1996.

Fezvi Kurtoğlu. Türk Bayrağı ve Yıldız. Ankara: TTK, 1987.

Madonna Gauding. Signs and Symbols Bible. London: Octopus, 2009.

Sinan Ceco. İstanbul’un 100 Sembolü. İstanbul: İBB Kültür A.Ş., 2012.

Writer & Photographer

วสมน สาณะเสน

นักวิชาการด้านศิลปะอิสลาม เจ้าของเพจ It’s Turkish Delight รีวิวศิลปวัฒนธรรมในตุรกี ชอบเที่ยวชิม Street Food และเล่นกับแมว

สลัดแขก

ถอดเกร็ดประวัติศาสตร์ชาวไทย-มุสลิม

คอสโรวกับชิรีน (Khosrow and Shirin) เป็นหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นเอกของอิหร่าน ประพันธ์โดย นีซามี (Nizami) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1141 – 1209 ความรักที่มีอุปสรรค คำสัญญา การรอคอย การถูกหักหลัง และถูกกลั่นแกล้ง มีฉากให้ผู้อ่านลุ้นเป็นระยะ แล้วจบลงด้วยโศกนาฏกรรมดังที่ปรากฏในตำนานรักของคอสโรวกับชิรีนนั้น จับหัวใจผู้อ่านจนวรรณกรรมเรื่องนี้ถูกเล่าขานไปทั่วอิหร่าน ตุรกี และอินเดีย และน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่โรมิโอกับจูเลียตของ วิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare) ซึ่งแต่งขึ้นหลังจากวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่องนี้ถึงเกือบ 400 ปี

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในอาณาจักรเปอร์เซีย มีกษัตริย์ผู้หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าฮอร์มุซ พระองค์มีโอรสองค์หนึ่งนามว่าคอสโรว เจ้าชายคอสโรวทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านบุ๋นและบู๊ เสียแต่ชอบดื่มสุราจนขาดสติ สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอยู่บ่อยๆ จนพระราชบิดาขู่ว่าถ้ายังไม่เลิกประพฤติตัวเหลวไหล จะยกบัลลังก์ให้ผู้อื่น

โรมิโอ-จูเลียต ฉบับเปอร์เซีย : ตำนานรักของคอสโรวกับชิรีน
คอสโรท่ามกลางข้าราชบริพาร 
ภาพ : The Metropolitan Museum of Art

คืนหนึ่งคอสโรวฝันถึงพระอัยกาคือพระเจ้าอนุชิรวาน พะองค์ตรัสแก่คอสโรวว่าคอสโรวจะได้ครอบครองของล้ำค่า 4 อย่าง ได้แก่ อาณาจักรเปอร์เซีย ม้าเร็วชื่อชับดิส นักดนตรีฝีมือดีชื่อบัรบัด และสาวงามนามว่าชิรีน รุ่งขึ้นองค์ชายเล่าความฝันให้ชาปูร์ (Shapur) สหายคนสนิทฟัง 

ชาปูร์เป็นจิตรกรและนักผจญภัย เขาเคยเดินทางไปอาร์เมเนียและรู้เรื่องราวของที่นั่นดี ชาปูร์กล่าวว่าชิรีนคือเจ้าหญิงรัชทายาทของราชินีแห่งอาร์เมเนีย ทรงงดงามเหมือนกุหลาบป่า ริมผีปากอวบอิ่ม วาจาอ่อนหวานสมกับพระนาม (ชิรีน ในภาษาฟาร์ซีแปลว่าหวาน) ทั้งยังเชี่ยวชาญการยิงธนูไม่แพ้บุรุษ เป็นสตรีที่งดงามและน่ายำเกรงเหมือนสิงห์สาว

เพราะชาปูร์บรรยายเก่ง หรือเพราะคอสโรวใจง่ายก็ไม่ทราบ เพราะเพียงได้ฟังเท่านี้ พระเอกของเราก็ตกหลุมรักชิรีนทันที ใคร่จะได้นางมาเป็นชายา ชาปูร์จึงอาสาเดินทางไปอาร์เมเนียเพื่อสู่ขอเจ้าหญิง แต่เพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงก็ต้องมีเทคนิคกันหน่อย เมื่อชาปูร์ไปถึงอาร์เมเนียจึงวาดภาพเหมือนของคอสโรว แล้วแอบนำไปแขวนที่กิ่งไม้ในสวนของพระราชวัง เมื่อเจ้าหญิงชิรีนออกมาชมดอกไม้แล้วเห็นภาพวาดขององค์ชายเข้า ศรรักก็ปักอกทันที (ชวนให้นึกถึงจรกาในเรื่อง อิเหนา ที่เห็นภาพวาดของนางบุษบาแล้วเกิดความดันขึ้น เอ๊ย! เกิดแรงพิศวาสขึ้นเฉียบพลันจนเป็นลม) 

โรมิโอ-จูเลียต ฉบับเปอร์เซีย : ตำนานรักของคอสโรวกับชิรีน
ชิรีนชมภาพวาดของคอสโรว 
ภาพ : The Stage Hermitage Museum

เมื่อทราบว่าชายในภาพคือเจ้าชายคอสโรวแห่งเปอร์เซีย ชิรีนจึงปลอมตัวเป็นชายแล้วควบม้าคู่ใจ ‘ชับดิส’ (ม้าตัวนี้ก็คือ 1 ใน 4 ของดีที่คอสโรวจะได้ครอบครอง) ออกจากวังไปตามหาคนรัก มั่นแท้! สมัยก่อนจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ออกจากบ้านไปตามหาเนื้อคู่ 

โรมิโอ-จูเลียต ฉบับเปอร์เซีย : ตำนานรักของคอสโรวกับชิรีน
คอสโรพบชิรีนระหว่างทางขณะที่ชิรินกำลังอาบน้ำในลำธาร 
ภาพ : The Metropolitan Museum of Art

บังเอิญว่าขณะนั้นคอสโรวมีเรื่องหมางใจกับพระราชบิดา จึงออกมาใช้ชีวิตนอกวังและมุ่งหน้าไปยังอาร์เมเนียเพื่อตามหานางในฝัน จึงสวนทางกับชิรีนที่กำลังเดินทางมายังเปอร์เซีย และก็เหมือนสวรรค์แกล้ง (หรือกล่าวคือผู้เขียนแกล้งผู้อ่าน) ที่ลิขิตให้เมื่อคอสโรวควบม้ามาถึงกลางป่าแห่งหนึ่ง ก็พบชิรีนกำลังอาบน้ำอยู่ในลำธารท่ามกลางแสงจันทร์ ทั้งสองสบตากันชั่วระยะหนึ่ง โดยที่ต่างก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคือคนที่ตัวเองกำลังตามหา เพราะความมืดในยามราตรีบดบังใบหน้า แถมชิรีนก็ปลอมตัวเป็นชาย คอสโรวก็คงไม่สนไม้ป่าเดียวกันจึงควบม้าจากไปอย่างน่าเสียดาย ฉากนี้เป็นตอนที่กินใจที่สุดของเรื่อง และเป็นฉากที่จิตรกรอิหร่านนำไปวาดมากที่สุด

เมื่อชิรีนมาถึงเมืองมะดาอิน เมืองหลวงของเปอร์เซีย ก็พบว่าคอสโรวไม่ได้อยู่ที่วัง ขณะที่คอสโรวเมื่อไปถึงอาร์เมเนีย ก็พบว่าชิรีนออกไปตามหาตนเองถึงมะดาอิน คอสโรวจึงพักอยู่ที่อาร์เมเนียแล้วส่งชาปูร์ไปรับชิรีนกลับมา แต่ชะตาก็เล่นตลกอีกครั้ง เพราะก่อนที่ชิรีนจะมาถึงอาร์เมเนียได้ไม่นาน คอสโรวก็ต้องกลับเปอร์เซียด่วนเพราะพระเจ้าฮอร์มุซสวรรคต พระเอกกับนางเอกของเราจึงคลาดกันอีกครั้ง

คอสโรวขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเปอร์เซียได้ไม่นาน ก็ถูกขุนพลที่หวังชิงบัลลังก์ใส่ร้ายว่าพระองค์เป็นผู้ปลงพระชนม์พระราชบิดา ไม่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ เหล่าทหารจึงบุกเข้ายึดอำนาจ คอสโรวลี้ภัยไปยังอาร์เมเนียและได้พบกับชิรีนในที่สุด วินาทีแรกที่ทั้งสองพบกันหลังจากที่คลาดกันมานานแสนนาน เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เกินบรรยาย ซึ่งนีซามีเขียนเล่าเอาไว้อย่างหวานซึ้ง

คอสโรวขอชิรีนแต่งงานทันที แต่ชิรีนขอให้คอสโรวนำบัลลังก์แห่งเปอร์เซียกลับคืนมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน คอสโรวจึงเดินทางไปคอนสแตนติโนเปิล เพื่อขอพึ่งกำลังพลของจักรพรรดิไบแซนไทน์ และจำใจต้องอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมาเรียม ธิดาของจักรพรรดิเพื่อกระชับสัมพันธ์ และด้วยความช่วยเหลือของไบแซนไทน์ คอสโรวจึงกู้ราชบัลลังก์ได้สำเร็จ 

โรมิโอ-จูเลียต ฉบับเปอร์เซีย : ตำนานรักของคอสโรวกับชิรีน
คอสโรวมาง้อชิรีนที่หน้าวัง ฉากนี้คล้ายในเรื่องโรมิโอกับจูเลียต 
ภาพ : The Metropolitan Museum of Art

ฝ่ายชิรีนเมื่อรู้ว่าคนรักที่ตนเฝ้ารอไปลงเอยกับหญิงอื่นเสียแล้ว ก็ชอกช้ำสุดแสน แม้คอสโรวจะมาตามง้อและอธิบายว่าเป็นการแต่งงานเพื่อการเมือง ในใจไม่เคยคิดถึงใครเลยนอกจากชิรีน แต่หญิงใดเล่าจะทำใจยอมรับได้ มาเรียมก็กีดกันทุกวิถีทางไม่ให้คอสโรวกลับไปหาถ่านไฟเก่า สัมพันธ์รักระหว่างคอสโรวกับชิรีนจึงดูเหมือนจะขาดสะบั้นลงเสียแล้ว

โรมิโอ-จูเลียต ฉบับเปอร์เซีย : ตำนานรักของคอสโรวกับชิรีน
ฟาฮัดแบกชิรีนข้ามภูเขาไปด้วยอานุภาพแห่งรัก 
ภาพ : Pinterest

ระหว่างนั้นเจ้าหญิงผู้ช้ำรักก็มีหนุ่มคนหนึ่งมาดามหัวใจ เป็นประติมากรและวิศวกรนามว่าฟาฮัด (Farhad) นายช่างหนุ่มรักและเทิดทูนชิรีนอย่างสุดซึ้งจนฝ่ายหญิงเริ่มหวั่นไหว คอสโรวเมื่อเห็นดังนั้นจึงวางแผนกำจัดศัตรูหัวใจ โดยสั่งให้ฟาฮัดสร้างถนนขนาดใหญ่ตัดผ่านช่องภูเขา หากทำสำเร็จจะยกชิรีนให้ คอสโรวคิดว่าฟาฮัดไม่มีทางทำงานช้างนี้ได้สำเร็จ แต่เมื่อมีเจ้าหญิงชิรีนเป็นรางวัล ทำให้เขามีแรงตัดถนนทั้งวันทั้งคืนจนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ คอสโรวกลัวจะต้องเสียชิรีนให้ฟาฮัด จึงใช้ไม้ตายสุดท้าย โดยโกหกฟาฮัดว่าชิรีนป่วยกะทันหันและเสียชีวิตลงแล้ว นายช่างหนุ่มจึงกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตาย คอสโรวส่งสาส์นแสดงความเสียใจไปถึงชิรีนเรื่องการตายของฟาฮัด หลังจากนั้นไม่นานมาเรียมก็สิ้นพระชนม์ บางสำนวนเล่าว่าเพราะถูกชิรีนวางยาพิษ

โรมิโอ-จูเลียต ฉบับเปอร์เซีย : ตำนานรักของคอสโรวกับชิรีน
คืนวันแต่งงานของคอสโรวและชีรีน 
ภาพ : The Metropolitan Museum of Art

หลังจากผ่านอุปสรรคนานับปการและมือที่สามหมดไป คอสโรวกับชิรีนก็กลับมาปลูกต้นรักกันใหม่และแต่งงานกันในที่สุด แต่ผู้เขียนก็ยังไม่หยุดบีบหัวใจคนอ่าน โดยกำหนดให้ซีรูเย โอรสของมาเรียม เกิดหลงรักพระมารดาเลี้ยงเข้า คืนหนึ่งซีรูเยลอบเข้าไปในห้องบรรทมของทั้งสอง แล้วปักมีดลงกลางอกของพระบิดาจนสิ้นพระชนม์ 

ซีรูเยบังคับให้ชิรีนอภิเษกกับตน ชิรีนยอมรับโดยมีข้อแม้ว่าขอให้เธอได้ไว้ทุกข์ให้อดีตสวามี ซีรูเยอนุญาตโดยหารู้ไม่ว่าชิรีนมีแผนในใจ เธอบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดให้ผู้ยากไร้แล้วไปที่หลุมศพของคอสโรว ดื่มยาพิษแล้วทอดร่างอันไร้ลมหายใจลงบนหลุมศพของคนรัก ตำนานรักของคอสโรวกับชิรีนก็เอวังลงด้วยประการฉะนี้ 

โรมิโอ-จูเลียต ฉบับเปอร์เซีย : ตำนานรักของคอสโรวกับชิรีน
ซีรูเยสังหารคอสโรว 
ภาพ : goodtimes
โรมิโอ-จูเลียต ฉบับเปอร์เซีย : ตำนานรักของคอสโรวกับชิรีน
ชิรีนฆ่าตัวตายเหนือหลุมศพของคอสโรว 
ภาพ : The Metropolitan Museum of Art

ดูจากเนื้อเรื่องแล้วอาจดูเหมือนนิยายน้ำเน่าเงาจันทร์ทั่วไป แต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าผู้เขียนสอดแทรกข้อคิดไว้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลานุภาพของความรัก ความไม่แน่นอนของชีวิตคู่ ความหายนะจากการขาดสติ ความน่ากลัวของความอิจฉาริษยา การฆ่าตัวตายด้วยความเขลา และท้ายที่สุด คือความรักคือสิ่งสวยงามแต่จงรักอย่างมีสติ ไม่อย่างนั้น… ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

สุขสันต์วันแห่งความรัก

*หมายเหตุ : ภาพประกอบเป็นภาพที่วาดขึ้นต่างยุคสมัยและต่างพื้นที่ จึงมีสไตล์การเขียนต่างกัน เพราะวรรณกรรมเรื่อง คอสโรวกับชิรีน แพร่หลายในหลายดินแดนนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา

ข้อมูลอ้างอิง

  • Peter J. Chelkowski, Mirror of The Invisible World: Tales from Kamseh of Nizami, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1975.
  • Sheila R. Canby, Persian Painting, London: Trustees of the British Museum, 1993.

Writer

วสมน สาณะเสน

นักวิชาการด้านศิลปะอิสลาม เจ้าของเพจ It’s Turkish Delight รีวิวศิลปวัฒนธรรมในตุรกี ชอบเที่ยวชิม Street Food และเล่นกับแมว

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load