ในโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไว และใครหลายคนมองว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยุ่งยากและน่ากลัว เป็นที่มาของโจทย์ที่ธนาคารกสิกรไทย (KBank) ตั้งใจทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้

KBank ในวันนี้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ ‘รู้จักจนรู้ใจ’ ทำให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกันและมีชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอย่างนวัตกรรมต่างๆ เช่น แอพพลิเคชัน K PLUS, K PLUS Shop และ K PLUS Beacon ล้วนเป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาเพื่อทุกคน

พบกับ ‘Technology for ALL’ ในมุมมองของ คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ ประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ที่แม้เทคโนโลยีล้ำยุคมีมากมาย แต่ที่นี่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกคนมากที่สุด ทำได้อย่างไร ตามไปดูวิธีคิดและวิธีทำงานของคุณสมคิด กับภารกิจออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องมือที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ