เยี่ยมบ้านต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาชื่อดัง ที่อยู่กลางป่าผืนย่อมย่านอ่อนนุช คุยเรื่อง ‘บ้าน’ ที่เป็น perfect living ของเขา และงานหนังโฆษณาเรื่องใหม่ของ Park Origin ซึ่งเขาตั้งใจเล่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์แบบที่ไม่มีใครคิดจะทำ

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ