อ่านเถิดหนา’ คราวนี้ชวนคนมาอ่านหนังสือกันที่หอสมุดแห่งชาติ สถานที่ที่รวบรวมหนังสือหลากประเภท หลายภาษา ไว้กว่าหมื่นเล่ม พวกเราชาวอ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น นัดพบกันเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ มุมหนังสือนวนิยาย นอกจากให้สมาชิกแต่ละคนแนะนำหนังสือที่รักประจำชั้นที่เตรียมมา ยังมีไฮไลต์จากเจ้าบ้าน โดยตัวแทนบรรณารักษ์จากห้องหนังสือหายาก หอสมุดแห่งชาติ เปิดคลังขนหนังสือหายากมาให้ชมกันแบบใกล้ชิด พร้อมเล่าเรื่องเบื้องหลังของหนังสือหายากทั้งหมดให้ฟัง 

เริ่มจากทำความรู้จัก ‘หนังสือหายาก’ กันก่อน ในห้องสมุดแต่ละแห่งก็จะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือหายากเป็นของตัวเอง สำหรับหนังสือที่จัดเป็นหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติ คือหนังสือที่เป็นมรดกตกทอดและเคยให้บริการตั้งแต่คราวก่อตั้งหอสมุดวชิรญาณ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเอกสารที่มีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติจึงมีมติให้รวบรวมหนังสือเหล่านี้ในหมวดหมู่ของ ‘หนังสือหายาก’ และจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบงานบรรณารักษ์ เพื่อผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้ พร้อมเพิ่มระบบการจัดเก็บหนังสือให้ยังคงสภาพเดิมที่สุด 

นอกจากนำหนังสือหายากทั้งหมดเข้าสู่ระบบแคตตาล็อกแล้ว หอสมุดแห่งชาติยังจัดประเภทของหนังสือหายากออกเป็นหมวดต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ซึ่งแต่ละหมวดมีที่มาที่ไปว่าทำไมหนังสือในหมวดนี้จึงหายาก ความน่าสนใจของหนังสือหายากเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องความเก่า แต่เป็นความเก๋าที่ซ่อนอยู่ในแต่ละเล่มต่างหาก! 

 ถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นหนังสือหายาก แต่พี่ๆ บรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติหาให้ได้ ถ้าอยากชมใกล้ๆ จดลิสต์หมวดหนังสือหายากที่ถูกใจ หรือถ้าใครเสิร์ชชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลหอสมุดแห่งชาติแล้วเจอชื่อหมวด RBBK แปลว่าหนังสือที่คุณอยากอ่าน มีให้บริการที่ห้องหนังสือหายาก อาคาร 1 ชั้น 3 หอสมุดแห่งชาติ สอบถามกับพี่ๆ บรรณารักษ์ได้เลย 

01

หนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรก

ชื่อหนังสือ : ไกลบ้าน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)

ผู้แต่ง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2417 

ชื่อหนังสือ : ไกลบ้าน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้แต่ง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2466 

ชื่อหนังสือ : ไกลบ้าน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3)

ผู้แต่ง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2479 

นักอ่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่า นอกจากให้บริการหนังสือหลายประเภท หลากภาษาแล้ว หอสมุดแห่งชาติยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่าง คือการเก็บต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์รายวัน ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ที่ระบุว่า หากมีการผลิตสิ่งพิมพ์ทุกประเภท จะต้องส่งต้นฉบับมาที่หอสมุดแห่งชาติอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อใช้เป็นต้นฉบับกรณีมีการตีพิมพ์ครั้งต่อไป รวมถึงใช้เป็นหลักฐานยืนยันต่อศาลกรณีมีคดีความ หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับคราวละ 12 บาท ซึ่งใช้อัตราค่าปรับนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มมีกฎหมายจนถึงปัจจุบัน 

ด้วยเหตุนี้ หอสมุดแห่งชาติจึงเป็นสถานที่ที่รวบรวมต้นฉบับสิ่งพิมพ์มากมายเอาไว้ แต่ถ้าให้เลือกเพียง 1 เรื่องที่ทางหอสมุดแห่งชาติภูมิใจนำเสนอที่สุด เห็นจะเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เรื่อง ไกลบ้าน เพราะไม่เพียงเป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรก แต่หนังสือเล่มนี้ ยังเป็นครั้งแรกของเผยแผ่พระราชหัตถเลขา 43 ฉบับเมื่อคราวเสด็จฯ ประพาสยุโรปมาเป็นตัวหนังสือให้ประชาชนทั่วไปได้อ่าน ก่อนที่จะมีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลาย จนส่งให้ ไกลบ้าน เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทุกคนรู้จัก 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ, หนังสือไกลบ้าน

โดยพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 แบ่งเนื้อหาจากต้นฉบับที่เป็นพระราชหัตถเลขาออกเป็น 4 เล่ม และมีการตัดเนื้อความบางส่วนออกไป ต่อมาในวาระฉลองพระชันษาพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ (พระมารดาของเจ้าฟ้านิภานภดลฯ) จึงจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยถือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพราะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่ถูกตัดไปกับเพิ่มรูปภาพประกอบ โดยทั้งหมดเป็นรูปทรงถ่ายของรัชกาลที่ 5 

และพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน อีกฉบับที่บรรณารักษ์เลือกมาให้ชม เป็นฉบับพิมพ์ครั้ง 3 จัดพิมพ์ในวาระพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของเจ้าฟ้านิภานภดลฯ ซึ่งภาพหน้าปกเป็นภาพเดียวกับฉบับที่ยังจัดพิมพ์จนถึงปัจจุบัน

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ, หนังสือไกลบ้าน
เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ, หนังสือไกลบ้าน

02

หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ 

ชื่อหนังสือ : ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร 

ผู้แต่ง : หอพระสมุดวชิรญาณ เรียบเรียงโดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2459

ชื่อหนังสือ : The Vajirana National Library 

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (George Coedes) 

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1924

ในยุคที่การอ่านหนังสือยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ประกอบกับเทคโนโลยีการพิมพ์ยังยุ่งยากซับซ้อน การจัดพิมพ์หนังสือแต่ละครั้งจึงมักทำขึ้นในโอกาสพิเศษของพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นสูงเท่านั้น อย่างการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานศพที่มีขึ้นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 5 ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ตั้งแต่นั้นมา จึงเกิดเป็นธรรมเนียมแพร่หลายในการนำข้อเขียน ตั้งแต่พระราชนิพนธ์ วรรณคดี บทสวดมนต์ ไปจนถึงตำราวิชาการจากสมุดไทยโบราณมาจัดพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือ 

นอกจากเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ศาสตร์ความรู้ต่างๆ สู่คนทั่วไป และเป็นการบันทึกข้อเขียนโบราณให้ยังคงอยู่ ในมุมของการศึกษาทางประวัติศาสตร์ หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาเราไปเห็นภาพวิถีชีวิตของสังคมไทยในยุคสมัยนั้นๆ เพราะหนังสือเหล่านี้ไม่ได้บันทึกเพียงข้อเขียนที่เป็นตำราหรือวรรณกรรม แต่ยังมีส่วนที่เป็นประวัติของบุคคลหรือสถานที่ที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพ ความสนใจ และโลกทัศน์ของสังคมไทยในยุคร้อยกว่าปีก่อนได้เป็นอย่างดี

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

เช่นเดียวกับหนังสือ ตำนานหอพระสมุดฯ ที่พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งสภานายก กรรมการ และเจ้าหน้าที่หอพระสมุดวชิรญาณ เรียบเรียงขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ในคราวเสด็จฯ เปิดหอสมุดสำหรับพระนคร (ต่อมาคือหอสมุดแห่งชาติ) เมื่อ พ.ศ. 2459 โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่มูลเหตุที่ตั้งหอสมุดสำหรับพระนครแห่งชาติ ตำนานหอพระสมุดทั้งสามแห่งก่อนจะรวมกันเป็นหอสมุดสำหรับพระนคร กรรมการชุดแรก การชำระหนังสือ การพิมพ์หนังสือ การจัดแผนกหนังสือ ฯลฯ 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

ต่อมาใน พ.ศ. 2461 ได้มีการจัดทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ในชื่อ The Vajirana National Library โดย ยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès) อดีตบรรณารักษ์ใหญ่ประจำหอสมุดวชิรญาณ ซึ่งหนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษทั้งสองเล่มข้างต้น เป็นทั้งบันทึกประวัติการก่อตั้งหอสมุดแห่งชาติ และยังเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าประเทศไทยได้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

03

หนังสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ชื่อหนังสือ : The Tour of Doctor Syntax, In Search of the Picturesque ; A Poem 

ผู้แต่ง : วิลเลียม คอมบ์ (William Combe) 

ชื่อหนังสือ : Treatise on Fortification and Artillery, Volume 1

ผู้แต่ง : เฮคเตอร์ สเตรธ (Hector Straith)

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1852

ชื่อหนังสือ : The Four Gospels: Arranged as a Practical Family Commentary

ผู้แต่ง : The Author of “The Peep of Day”, etc.

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1852

ยุคสมัยหนึ่ง พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความสนพระทัยในการอ่านและสะสมหนังสือมักจะหอสมุดส่วนพระองค์และแสดงความเป็นเจ้าของหนังสือโดยการประทับตราประจำพระองค์ หรือ Book Plate ลงบนหนังสือ ซึ่งประเภทของหนังสือที่เจ้านายแต่ละพระองค์สะสมไว้ สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและความสนใจในศาสตร์แขนงต่างๆ 

หนังสือส่วนพระองค์ที่ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่ห้องหนังสือหายาก หอสมุดแห่งชาติ โดยมากเป็นหนังสือที่มาจากห้องสมุดส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เนื้อหาของหนังสือก็แสดงถึงความสนพระทัยในหลายแขนง ทั้งการทหาร การเดินเรือ บทกวี โคลงกลอน รวมไปถึงหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ นอกจากทุกเล่มจะมี Book Plate หรือตราประจำของพระองค์ติดอยู่ที่ปกในของหนังสือแล้ว ความพิเศษอีกประการที่พบในหนังสือของสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ คือ หนังสือหลายเล่มของพระองค์ระบุข้อความและตัวเลข ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพิกัดในการเดินเรือเอาไว้ด้วย 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

แล้วเราควรจะศึกษาหนังสือส่วนพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไปด้วยเหตุผลใด คำตอบก็คือ เมื่อเราได้ทราบว่าพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์มีความสนพระทัยที่สะท้อนผ่านการสะสมหนังสือประเภทใด ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจว่า รากฐานความเจริญของประเทศไทยที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้านายพระองค์ต่างๆ ล้วนมาจากพระปรีชาสามารถ และอาจจะมีไม่มากก็น้อยที่ความเจริญในปัจจุบันเป็นผลมาจากการศึกษาหนังสือเหล่านี้ 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ
เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ
เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

04

หนังสือภาษาอื่นๆ 

หนังสือหายากทั้งหมดในการครอบครองของหอสมุดแห่งชาติ เป็นหนังสือที่เคยให้บริการตั้งแต่สมัยหอพระสมุดวชิรญาณ ก่อนจะนำมาจัดหมวดหมู่ตามระบบงานบรรณารักษ์ แต่ก็ยังมีหนังสืออีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้จัดเข้าระบบเพื่อผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากเป็นหนังสือภาษาอื่นๆ ที่ยังไม่มีการถอดความ บ้างก็เป็นภาษาโบราณที่แม้แต่ประเทศเจ้าของภาษาก็ไม่มีการใช้งานแล้ว ทำให้ไม่สามารถระบุว่าหนังสือภาษาอื่นๆ เหล่านี้มีชื่อเรื่อง เนื้อหา หรือรายละเอียดต่างๆ อย่างไรบ้าง 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

อย่างหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติได้รับตกทอดมาจากหอสมุดส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านภาษาบาลี-สันสกฤต หนังสือของพระองค์ที่หอสมุดแห่งชาติรวบรวมไว้จึงมีทั้งหนังสือพิมพ์ด้วยอักษรอริยกะ (อักษรที่ใช้เขียนภาษาบาลี) หนังสือพิมพ์ด้วยอักษรเทวนาครี (อักษรที่ใช้เขียนภาษาฮินดีและภาษาสันสกฤต) จนไปถึงหนังสือพิมพ์ด้วยภาษาพม่าโบราณ ซึ่งเก่าแก่และต่างจากภาษาพม่าในปัจจุบันขนาดที่ว่าขนาดเจ้าของภาษายังอ่านไม่ออก 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

ด้วยเหตุนี้ หนังสือที่พิมพ์ด้วยภาษาโบราณยากต่อการตีความจึงกลายเป็นขุมทรัพย์ทางการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ บรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติเล่าเพิ่มเติมว่า ตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญพยายามถอดความจากภาษาโบราณเหล่านี้และบันทึกลงในบัตรรายการ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ทั้งในการศึกษาภาษาและเป็นประโยชน์ในส่วนงานบรรณารักษ์ สำหรับใครที่มีความสามารถหรือสนใจศึกษา ทางหอสมุดแห่งชาติก็ยินดีให้ใช้หนังสือเหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

05

หนังสือประวัติบุคคล

ชื่อหนังสือ : บุรุษเรืองนาม 

ผู้แต่ง : หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2466

ชื่อหนังสือ : นารีเรืองนาม 

ผู้แต่ง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2462

ย้อนไปในคาบเรียนวิชาวรรณคดีไทย วรรณคดีประเภทหนึ่งเราต้องเคยเรียนคือบทยอพระเกียรติ วรรณคดีประเภทนี้แต่งขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนผ่านมาสู่อีกยุคหนึ่ง รูปแบบของการเชิดชูพระเกียรติพระมหากษัตริย์จึงเปลี่ยนมาเป็นการนำเสนอผ่านหนังสือ และไม่ได้จำกัดการเชิดชูเกียรติเพียงในชนชั้นสูงเท่านั้น แต่ยังมีการเชิดชูและกล่าวถึงประวัติของวีรบุรุษ วีรสตรี คนทั่วไป รวมถึงชาวต่างชาติ ที่สร้างคุณงามความดีทั้งต่อประเทศไทยและในระดับโลก 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

หนังสือประวัติบุคคลที่จัดว่าเป็นหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติที่เราได้ชมกันคือ บุรุษเรืองนาม และ นารีเรืองนาม โดยเนื้อหาหลักยังเป็นการกล่าวถึงประวัติบทสรรเสริญบุคคลต่างๆ 

อย่างในเล่ม บุรุษเรืองนาม ที่หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) รวบรวมพิมพ์เพื่อแจกในงานศพของนายนูน ปาจิณพยัคฆ์ ผู้เป็นบิดา ก็เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสรรเสริญคุณความดีของผู้ชายที่มีตั้งแต่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีต พระเจ้ากรุงเบลเยียม นายขนมต้ม พันท้ายนรสิงห์ สุนทรภู่ พระสงฆ์ ไปจนถึงขงจื๊อและเล่าปี่จากวรรณกรรมจีนเรื่อง สามก๊ก โดยนำเสนอในรูปแบบของโคลงกลอนหลายรูปแบบ 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ
เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

ส่วนในเล่ม นารีเรืองนาม โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ก็มีบทสรรเสริญผู้หญิงทั้งไทยและต่างชาติมากมาย อาทิ นางนพมาศ ท้าวเทพกษัตรี คุณหญิงโม พระราชินีวิกตอเรีย นางวิสาขา ไปจนถึง ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งบทสรรเสริญทั้งหมดทรงแต่งด้วยรูปแบบการประพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งฉบัง 16 , สัทธรา 21, สุรางคนางค์ 28, อินทรวิเชียร 11, วสันตดิลก 14 เป็นต้น 

06

หนังสือรูปเล่มสวยงาม : หน้าปก

ชื่อหนังสือ : มัทนะพาธา 

ผู้แต่ง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2468 

นอกจากการศึกษาเนื้อหาของหนังสือหายากแต่ละเล่ม แต่ละประเภท จะสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่และความสนใจของคนไทยในยุคร้อยกว่าปีก่อนแล้ว หากมองในมุมของความเก่าแก่ หนังสือหายากเหล่านี้ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นดีที่แสดงถึงเทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือในยุคแรกเริ่ม กว่าที่จะมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมากว่าร้อยปี แต่หนังสือหายากเหล่านี้ยังได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี นอกจากจัดหนังสือทุกเล่มเข้าหมวดหมู่ตามระบบงานบรรณารักษ์แล้ว ทางห้องหนังสือหายาก หอสมุดแห่งชาติ ยังเพิ่มระบบดูแลรักษาหนังสือ โดยเก็บในอาคารที่ควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ มีเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ พร้อมทั้งมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ และหนังสือทุกเล่มในห้องหนังสือหายากยังให้บริการด้วยระบบชั้นปิด (Closed Stack) คือการจัดหนังสือที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้หยิบเล่มหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการออกมาให้เท่านั้น ทั้งนี้ หากมีหนังสือที่ชำรุดเสียหาย ทางหอสมุดแห่งชาติก็มีกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือ มีหน้าที่ซ่อมแซมหนังสือทุกประเภทให้คงสภาพเดิมที่สุด 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ, มัทนะพาธา

ในคราวนี้ เราก็มีโอกาสได้ชมหนังสือเก่าบางส่วนที่ทางห้องหนังสือหายากจัดว่าเป็นหนังสือรูปเล่มสวยงาม เริ่มต้นด้วยเล่มที่คนรักวรรณคดีทุกคนต้องรู้จัก คือหนังสือ มัทนะพาธา บทพระราชนิพนธ์บทละครพูดในรัชกาลที่ 6 นอกจากได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดของบทละครพูดคำฉันท์ รูปเล่มของ มัทนะพาธา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 นี้ยังจัดว่าเป็นหน้าปกที่สวยงามมาก โดยภาพหน้าปกมาจากสัญลักษณ์สำคัญของเรื่องอย่างดอกกุหลาบที่ลงด้วยสีทอง แม้จะเป็นฉบับเก่าแก่ที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2468 แต่ก็ยังสวยสดใสเหมือนใหม่ เพราะได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี มีการห่อปกด้วยพลาสติกไมลาร์เพื่อป้องกันความชื้นและความร้อน

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ, มัทนะพาธา

หน้าปกรูปดอกกุหลาบของ มัทนะพาธา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 สวยงามและได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง โดยฉบับที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2557 เป็นการตีพิมพ์ซ้ำครั้งสำคัญ เนื่องจากคงสภาพและรายละเอียดจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งฉบับพิมพ์ใหม่นั้นได้จำหน่ายหมดไปแล้ว แต่ถ้าใครอยากสัมผัสเล่มจริง ติดต่อที่ห้องหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติได้เลย 

07

หนังสือรูปเล่มสวยงาม : รูปเล่ม

ชื่อหนังสือ : Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 19191

ชื่อหนังสือ : Nouvelle Géographie universelle

ผู้แต่ง : Elisee Reclus 

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1877

ชื่อหนังสือ : The Unrepealed Central Acts of the Governor-General in Council (Third Edition)

ผู้แต่ง : D.E. Cranenburgh

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1893

นอกจากหนังสือรูปเล่มสวยงามที่มีหน้าปกโดดเด่นแล้ว หนังสือหายากอีกประเภทที่ห้องหนังสือหายากภูมิใจนำเสนอ คือหนังสือที่มีรูปเล่มสวยงามและมีความหนาของกระดาษมากกว่า 700 แผ่น โดยหนังสือหายากเล่มหนาที่มาจากต่างประเทศเหล่านี้ไม่เพียงดีงามที่ปริมาณ แต่ยังอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ เพราะความหนาของเล่มที่เพิ่มเข้ามา ทำให้ใส่เทคนิคและรายละเอียดลงไปได้มากขึ้น เช่น สันหนังสือที่ระบุทั้งรายละเอียดของหนังสือและภาพประกอบ ขอบหนังสือที่เคลือบด้วยวัสดุแข็งแรง ไปจนถึงการเคลือบขอบกระดาษทุกแผ่นด้วยสีทอง และมีกล่องสำหรับจัดเก็บ ซึ่งข้อดีของการมีกล่องเก็บหนังสือเช่นนี้ ทำให้การรักษาสภาพหนังสือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่ารายละเอียดทุกส่วนของหนังสือแสดงถึงความใส่ใจ และเทคโนโลยีการพิมพ์ของต่างประเทศที่ก้าวไกลมาก 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ
เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ
เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ
เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

08

หนังสือขนาดใหญ่

ชื่อหนังสือ : Romeo and Juliet

ผู้แต่ง : วิลเลียม เชกส์เปียร์ (William Shakespeare)

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1884 

ยังอยู่กับเรื่องรูปเล่มของหนังสือ นอกจากหนังสือที่รูปเล่มสวยงามในแบบต่างๆ แล้ว ห้องหนังสือหายาก หอสมุดแห่งชาติ ก็ยังให้บริการหนังสือที่มีขนาดพิเศษ ซึ่งขนาดที่ต่างกันไปของหนังสือเหล่านี้ เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่ม และสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ที่อยากให้ผู้อ่านได้รับจากหนังสือ 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ, Romeo and Juliet

เริ่มต้นจากหนังสือขนาดใหญ่ เล่มที่เราเลือกมาเล่าให้ฟังเป็นวรรณกรรมเรื่อง Romeo and Juliet นักอ่านทั้งหลายคงจะเคยเห็นรูปเล่มของวรรณกรรมระดับโลกเรื่องนี้ผ่านตามามากมาย แต่หลายคนอาจไม่เคยเห็นเวอร์ชันเล่มใหญ่จุใจเท่านี้มาก่อน 

หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1884 เรื่องขนาดของเล่มที่ว่าใหญ่ คือต้องใช้ 2 คนช่วยกันเปิดและพลิกหน้า หน้าปกก็มีภาพวาดและฟอนต์ตัวหนังสือที่สวยงาม ปกหลังเป็นภาพสเกตซ์ที่วาดลงบนเล่มจริงๆ ด้านในมีภาพวาดประกอบที่เป็นไฮไลต์สำคัญของเรื่อง โดยถ้าหน้าใดมีภาพวาดอยู่ ก็จะมีกระดาษแผ่นบางคั่นหน้าเอาไว้เพื่อป้องกันการเสียหาย 

ส่วนคุณภาพกระดาษทุกแผ่นก็ยังดี หมึกพิมพ์ตัวหนังสือชัดเจนสุดๆ สันนิษฐานว่าสาเหตุที่ต้องทำรูปเล่มให้ใหญ่กว่าหนังสือทั่วไป ก็เพื่อให้นักอ่านได้ดื่มด่ำไปกับความเรียงผลงานของวิลเลียม เชกส์เปียร์ พร้อมกับพลิกมาดูภาพวาดและองค์ประกอบอื่นๆ ในเล่ม ที่จะส่งให้ผู้อ่านได้ซึมซับและรับรู้อารมณ์รักโรแมนติกของโรมิโอและจูเลียตได้ดียิ่งขึ้น 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ, Romeo and Juliet
เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ, Romeo and Juliet

ขอบอกไว้ก่อนว่าหนังสือขนาดใหญ่ที่บรรณารักษ์ขนมาให้ชมกันในวันนี้นับว่ายังไม่ใช่ที่สุดที่หอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาไว้ เพราะเล่มที่ใหญ่ที่สุดมีความกว้างคูณยาวมากกว่าโต๊ะหนังสือเสียอีก

08

หนังสือเล่มเล็ก

ชื่อหนังสือ : ละครพูดสองฉาก เรื่องล่องแก่งแม่ปิง

ผู้แต่ง : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2503

ชื่อหนังสือ : ปะติทินหลวง ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๒ 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2462

ชื่อหนังสือ : สามดาว ตอนที่ 13

ผู้แต่ง : ป. อินทรปาลิต

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2474 

ชื่อหนังสือ : The Poetical Works Volume II

ผู้แต่ง : วิลเลียม คาวเปอร์ (William Cowper)

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1838 

ชื่อหนังสือ : Poem by Shelley

ผู้แต่ง : เพอร์ซี เชลลีย์ (Percy Shelley)

อวดโฉมหนังสือขนาดใหญ่แล้ว ต่อไปก็มาถึงตาหนังสือเล่มเล็กบ้าง หนังสือเล่มเล็กที่เราได้ชมกันมีหลากภาษา มาจากหลายประเทศ ส่วนมากมีขนาดประมาณฝ่ามือ แม้รูปเล่มจะเป็นขนาดจิ๋ว แต่ตัวอักษรที่อยู่ด้านในก็มีขนาดที่อ่านได้สบายตา สันนิษฐานว่าวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กก็เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อหนังสือเล่มเล็กพกพาง่าย น่าจะทำให้อยากหยิบหนังสือติดกระเป๋าไปอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

เริ่มเล่มแรกด้วยหนังสือชุด บทละครพูดชุดเล็ก สำหรับเผยแพร่เป็นละครวิทยุของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ต่อมาเป็นหนังสือ ปะติทินหลวง ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๒ (สะกดตามชื่อหนังสือ) เนื้อหาด้านในบอกวันหยุดราชการประจำปีและกำหนดงานพิธีต่างๆ ตามมาด้วยเล่มนี้ที่โดดเด่นด้วยรูปภาพหน้าปกสีสันสดใสกับนิยายเรื่อง สามดาว ตอนที่ 13 ของ ป. อินทรปาลิต 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

นอกจากหนังสือเล่มเล็กที่เป็นภาษาไทยแล้ว ยังมีที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งห้องหนังสือหายากได้รับมอบมาจากหอสมุดส่วนพระองค์ของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ Poem by Shelley หนังสือรวมบทกวีที่มีทั้งตราส่วนพระองค์และเป็นปกหนัง รวมถึง The Poetical Works Volume II ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ ค.ศ. 1838 

10

หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยที่เขียนโดยชาวต่างชาติ 

ชื่อหนังสือ : SIAM DAS LAND DER TAI 

ผู้แต่ง : วิลเฮล์ม เครดเนอร์ ( Wilhelm Credner)

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1966 

ชื่อหนังสือ : A New Historical Relation of the kingdom of Siam

ผู้แต่ง : ซีมง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de La Loubère)

ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1693

ปิดท้ายความพิเศษจากการเปิดคลังหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติในครั้งนี้ ด้วยหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยที่เขียนโดยชาวต่างชาติ ซึ่งบรรณารักษ์จากห้องหนังสือหายาก หอสมุดแห่งชาติ เล่าให้ฟังถึงวิธีการที่กว่าหนังสือเหล่านี้จะเดินทางสู่สายตาของพวกเรา ส่วนใหญ่ได้มาจากในคราวที่พระบรมวงศานุวงศ์หรือเจ้านายชั้นสูงเสด็จฯ ไปยังประเทศต่างๆ และทรงไปพบกับหนังสือเหล่านี้ในต่างแดน จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นเพื่อเป็นหลักฐานของประวัติศาสตร์ชาติไทย บ้างก็ได้มาจากคราวที่อัครราชทูตจากต่างแดนขนข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมามอบให้เป็นของที่ระลึกในการเจริญสัมพันธไมตรี ซึ่งหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยที่เขียนโดยชาวต่างชาติทั้งหมดนี้ เป็นแหล่งความรู้ชั้นดีที่จะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของสยามประเทศ ในมุมมองจากนานาอารยชนทั่วโลก 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

เช่นหนังสือ SIAM DAS LAND DER TAI จากเยอรมนี พิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1935 และ A New Historical Relation of the kingdom of Siam จากฝรั่งเศส ที่พิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1969 เล่าถึงสยามในมุมมองที่หลากหลาย ทั้งประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้าน อย่างการระบุแหล่งปลูกผลไม้และพืชพร้อมด้วยภาพประกอบทั้งภาพถ่ายและภาพวาด 

เรื่องเบื้องหลังหนังสือหายาก 10 หมวดที่มีอายุกว่าร้อยปีของ หอสมุดแห่งชาติ

  สำหรับใครที่อยากชมภาพของหนังสือหายากทั้งหมด และฟังเรื่องราวเต็มๆ จากพี่บรรณารักษ์ รับชมได้ที่นี่เลย 

Writer

สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

นักพิสูจน์อักษรวัยเตาะแตะที่มักจะหลงรักพระรองในซีรีส์เกาหลี และอยู่ระหว่างรักษาระยะห่างจากชานมไข่มุก

Photographer

ปฏิพล รัชตอาภา

ช่างภาพอิสระที่สนใจอาหาร วัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย มีความฝันว่าอยากทำงานศิลปะเล็กๆ ไปเรื่อยๆ

อ่านเถิดหนา

กิจกรรมชวนนักอ่านพาตัวเองกับหนังสือเล่มหนาไปใช้เวลาด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศดีๆ

‘อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น’ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คือกิจกรรมชวนคนมาอ่านหนังสือร่วมกัน ณ หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563  นอกจากบรรณารักษ์เจ้าบ้านอย่างหอสมุดแห่งชาติจะขนหนังสือหายาก 10 หมวดมาให้ชมแล้ว เรายังชวนบรรณารักษ์จากห้องสมุดทั่วไทยและในสหรัฐอเมริกามาแนะนำหนังสือน่าอ่านของแต่ละห้องสมุดด้วย 

และอ่านเถิดหนาคราวนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ เพราะเราเปิดให้ผู้ชมทางบ้านรับชมผ่าน Facebook Live และ YouTube ของ The Cloud ซึ่งหนึ่งในคอมเมนต์ยอดฮิตที่นักอ่านทางบ้านส่งเข้ามาหาเรามากที่สุด คือจะหารายชื่อหนังสือที่แนะนำกันในกิจกรรมนี้ได้จากที่ไหน คำตอบอยู่ตรงนี้แล้ว เชิญพบกับรายชื่อหนังสือ 39 เล่มที่สมาชิกอ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น คัดสรรมาแนะนำให้ทุกคนฟัง รับประกันว่าทุกเล่มคือหนังสือที่พวกเขารัก และเมื่ออ่านจบ คุณก็จะหลงรักเช่นกัน 

ระวัง! ปริมาณกองดองของคุณอาจเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

1. ห้าสหายผจญภัย

ผู้เขียน : อีนิด ไบลตัน (The Famous Five)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2545 

ผู้แนะนำ : อัมราพร แผ่นดินทอง

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

เปิดเล่มแรกด้วยหนังสือที่รักของคนเขียนบทภาพยนตร์ เธอว่านี่คือหนังสือชุดที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ประถมปลาย นับคร่าวๆ ก็ราว 30 ปี จากเด็กหญิงที่เติบโตมาในห้องแถว เนื้อหาการผจญภัยในเล่มทำให้เธอเหมือนได้ออกไปท่องโลกกว้าง ทั้งการข้ามไปใช้ชีวิตที่อังกฤษ ลอยคว้างกลางทะเลบนเรือที่กำลังจะอับปาง มุ่งหน้าสู่เกาะร้าง และได้ทัวร์ปราสาทลึกลับ ซึ่งแม้เวลาจะผ่านไป แต่ทุกครั้งที่อ่านก็ยังสัมผัสความสนุกได้เหมือนในวัยเด็ก 

2. บ้านเล็กในป่าใหญ่

ผู้เขียน : ลอล่า อิงกัลส์ ไวเดอร์ (Laura Ingalls Wilder)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

ผู้แนะนำ : นภัสสร มณีโชติ

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : www.facebook.com/praewjuvenile

นักอ่านคนนี้ส่งวิดีโอมาไกลจากประเทศกรีซ หนังสือที่เธอเลือกแนะนำเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่เธอหาอ่านหลังได้ดูเวอร์ชันซีรีส์ เล่าเรื่องครอบครัวอเมริกันที่แต่ละคนมีนิสัยต่างกันสุดขั้ว แต่พวกเขาก็ค่อยๆ ลดความคิดที่ต่างและจับมือผ่านทุกอุปสรรคไปได้ เจ้าของหนังสือฝากบอกว่า เวอร์ชันหนังสือละเอียดอ่อนกว่าซีรีส์มาก จึงทำให้เราเห็นภาพของครอบครัวนี้ชัดขึ้นไปอีก ใครถูกใจเวอร์ชันซีรีส์ต้องไม่พลาดอ่านเวอร์ชันหนังสือเด็ดขาด 

3. ลิตเติ้ลทรี

ผู้เขียน : ฟอร์เรส คาร์เตอร์ (Forrest Carter) 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

ผู้แนะนำ : ภัทรามน ผุดเพชรแก้ว

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

วรรณกรรมเยาวชนเล่มที่นักอ่านคนนี้หยิบมาเป็นหน้าปกฉบับพิมพ์ใหม่โดยมูลนิธิโกมลคีมทอง เธอบอกว่า ทุกครั้งที่เจอจะซื้อเก็บไว้เพื่อแจกจ่ายให้คนรอบข้างได้อ่าน เพราะเรื่องราวในหนังสือสอนให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพ สอนให้รักทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไข อ่านแล้วจะได้ทั้งรอยยิ้มและน้ำตา ที่สำคัญ อ่านแล้วจะอยากเป็นคนที่ดีขึ้น 

4. ความสุขของกะทิ

ผู้เขียน : งามพรรณ เวชชาชีวะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2546 

ผู้แนะนำ : อรวรา ตริตระการ

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

ถ้าว่ากันด้วยผลงาน หนังสือเล่มนี้การันตีด้วยรางวัลซีไรต์ใน พ.ศ. 2549 แต่ถ้าจะว่ากันในมุมของผู้อ่าน ความสุขของกะทิ ได้ครองพื้นที่ส่วนหนึ่งในใจของนักอ่านคนนี้ไปตั้งแต่เธออยู่ในวัย 12 ปี จนถึงกับสร้างแรงบันดาลใจให้เธออยากเป็นนักเขียน และเธอยังบอกเราว่า ถ้าวันหนึ่งได้เป็นคุณแม่ แน่นอนว่าเธอจะนำหนังสือเล่มนี้ใส่ไว้ในตู้หนังสือ เพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้ลูกเหมือนที่เธอเคยได้รับ

5. The BFG

ผู้เขียน : โรอาลด์ ดาห์ล (Roald Dahl)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2525

ผู้แนะนำ : ณกานต์ สิริภักดิ์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

สืบเนื่องจากเป็นแฟนตัวยงของ โรอัลด์ ดาห์ล ครูโรงเรียนนานาชาติคนนี้จึงหยิบหนังสือที่เธออ่านเกิน 10 รอบมาแนะนำให้ฟัง นอกจากถูกใจในภาษาน่ารักๆ ในเล่มแล้ว เธอยังหยิบเล่มนี้ไปเป็นเครื่องมือต่อยอดจินตนาการให้เด็กๆ ด้วย วิธีการก็คือ หลังอ่านความฝันมากมายของเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีให้เด็กๆ ฟัง เธอจะให้พวกเขาคิดต่อว่าแล้วความฝันของพวกหนูคืออะไร บ้างก็หยิบลูกโลกมาดูประกอบว่าเจ้ายักษ์เดินทางไปที่ไหนบ้าง แถมตอนนี้ The BFG มีเวอร์ชันภาพยนตร์ด้วย สนุกและเสริมสร้างจินตนาการได้ไม่แพ้กัน 

6. ปราสาทเวทมนตร์ของฮาวล์ (Howl’s Moving Castle)

ผู้เขียน : ไดอาน่า วินน์ โจนส์ (Diana Wynne Jones)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

ผู้แนะนำ : ชาตรี แซ่จึง

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : www.matichonbook.com

เล่มต่อไปเป็นหนังสือที่เขาว่าเลือกอ่านหลังหลงรักเวอร์ชันภาพยนต์แอนิเมชัน (ขนาดเอาซาวนด์แทร็กในเรื่องมาตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์) พอดูจบก็เกิดคำถามว่าเส้นเรื่องในหนังกับในหนังสือจะเหมือนกันมั้ย มีอะไรที่ตกหล่นไปหรือเปล่า ผลจากการพิสูจน์ความจริงทำให้วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้กลายเป็นหนังสือในดวงใจไปแล้ว เพราะไม่ว่าจะหยิบมาอ่านตอนช่วงวัยไหนก็ได้ความรู้สึกที่ต่างออกไป แต่ประทับใจทุกครั้ง เรียกว่าผู้ใหญ่อ่านได้ หรือจะให้เด็กๆ ใช้เวลาก่อนนอนกับหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะมาก 

7. โลกกว้าง

ผู้เขียน : น.ฉ.น. 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2527

ผู้แนะนำ : รังสรรค์ รัตนนิตย์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

นักอ่านคนนี้หยิบหนังสือที่เป็นเหมือนเพื่อนเก่ามาแนะนำให้ฟัง เนื้อหาในเล่มเล่าถึงชีวิตครอบครัวชาวนา ความฝัน และการลงมือทำ ของพี่น้องในครอบครัวที่ชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ สะท้อนถึงวิถีทางเกษตร ธรรมชาติ และความมานะบากบั่นจนเอาชนะอุปสรรค ที่บอกว่าเป็นเพื่อนเก่า เพราะเขารู้จักหนังสือเล่มนี้สมัยเพิ่งมาอยู่ในกรุงเทพฯ และยังไม่รู้จักใคร มีแค่เล่มนี้นี่แหละเป็นเพื่อนแท้ที่รู้ใจ แถมยังได้พบเจอกันแบบบังเอิญหลังห่างหายไปนานกว่า 40 ปี

ป.ล. นักอ่านคนนี้กำลังรวบรวมหนังสือ 100 เล่มที่เคยอ่านมาและอยากแนะนำต่อ ซึ่งเล่มนี้ก็คือหนึ่งในนั้น 

8. ความสุขแห่งชีวิต (The Human Comedy)

ผู้เขียน : วิลเลี่ยม ซาโรยัน (William Saroyan)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2486

ผู้แนะนำ : กัลยา ศรีธรรมราช

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

เจ้าของร้านหนังสืออิสระคนนี้ก็หยิบปรัชญาการมองโลกในแง่ดี สำหรับสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมาฝาก โดยเล่าผ่านเด็กชายที่ทำงานเป็นคนส่งโทรเลขหลังเลิกเรียน ซึ่งสารส่วนใหญ่ก็คือข่าวความตายของเด็กหนุ่มที่อาสาไปเป็นทหารในสงคราม วิธีการที่เด็กหนุ่มคนนี้จะผ่านแต่ละวันไปได้ คือความมุ่งหมายที่หนังสือเล่มนี้อยากให้เด็กทุกคนได้อ่าน อย่างน้อยก็เพื่อเป็นทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ดีประการหนึ่ง เพื่อให้โลกในอนาคตน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

9. โต๊ะก็คือโต๊ะ 

ผู้เขียน : ปีเตอร์ บิคเซล (Peter Bichsel)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2543

ผู้แนะนำ : กฤษฎา ผ่องแผ้ว

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

ต่อด้วย 1 ใน 10 หนังสือประจำชีวิตของนักอ่านคนนี้กันบ้าง กับรวมเรื่องสั้นของนักเขียนชาวเยอรมนี ที่หน้าปกระบุว่าเป็นเรื่องเล่าสำหรับเด็ก แต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งไม่เข้าใจว่าเหมาะกับเด็กตรงไหน เพราะทั้งเนื้อเรื่องและภาษายียวนกวนประสาท จิกกัด พร้อมกับกระตุกต่อมความคิดให้เราได้ตลอดเล่ม เช่น ทำไมโต๊ะจึงต้องเรียกว่าโต๊ะ จะบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ได้มั้ย แล้วใครจะสื่อสารคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เราคิดขึ้นเองได้บ้าง 

10. การเดินทางของพาย พาเทล

ผู้เขียน : ยานน์ มาร์แตล (Yann Martel) 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2544

ผู้แนะนำ : วลัลม์ นิธิรัตนอัครกุล

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

นักอ่านคนนี้ครองตำแหน่งน้องเล็กที่สุดในงานด้วยอายุเพียง 16 ปี หนังสือที่หยิบมาเป็นเล่มที่พาเขาให้ผ่านพ้นวิกฤตเมื่อคราวต้องย้ายโรงเรียนใหม่ ในเล่มเล่าถึงลูกชายเจ้าของสวนสัตว์ที่ต้องเดินทางไปทั่วโลก แต่เคราะห์ร้ายที่เรือเกิดอับปาง เขาจึงต้องลอยคว้างกลางทะเลกับเสือ เจ้าของหนังสือตัดสลับด้วยเหตุการณ์ในชีวิตจริงว่า ความรู้สึกของการเป็นเด็กใหม่ ไม่ต่างอะไรกับการลอยอยู่กลางมหาสมุทร ในเล่มนี้จึงไม่เพียงบอกหนทางรอดกับสิ่งมีชีวิตแปลกหน้า แต่เขายังเก็บเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ดีสุดๆ 

ตอนนี้หนุ่มน้อยวัย 16 ปีแฮปปี้กับเพื่อนใหม่แล้ว ซึ่งเขายกเครดิตให้ การเดินทางของพาย พาเทล ไปเต็มๆ 

11. โลกของโซฟี

ผู้เขียน : โยสไตน์ กอร์เดอร์ (Jostein Gaarder)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

ผู้แนะนำ : ถนิตา ฉันทนาวราพิชญ์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : www.facebook.com/kobfai/

ใครว่าเด็กยุคใหม่ไร้สาระ เราขอเถียงด้วยหนังสือที่เยาวชนของชาติวัย 16 ปีคนนี้หยิบมาเล่าให้ฟัง เธอเลือกหนังสือที่บอกว่า ‘ปรัชญาเป็นเรื่องของทุกคน’ นำเสนอผ่านเรื่องของเด็กหญิงที่อยากรู้อยากเห็นและตั้งคำถามกับทุกสิ่งรอบตัว ซึ่งในขณะที่กำลังตามหาว่าครูปรัชญาคนนั้นคือใคร เธอก็ได้ขบคิดกับสมมติฐานและหาคำตอบ แน่นอนว่าไม่เพียงโซฟีที่ได้คิด เราคนอ่านก็จะได้คิดไปพร้อมๆ กับเธอด้วย ไม่แน่ว่า โลกของโซฟี อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเราและโลกใบนี้ก็ได้

12. ความรักของวัลยา 

ผู้เขียน : เสนีย์ เสาวพงศ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2533

ผู้แนะนำ : ทิวาพร อภัยพัฒน์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : images-se-ed.com

นักอ่านทั้งหลาย ใครเคยประสบปัญหาหนังสือไม่ตรงปกบ้าง

แม้เนื้อเรื่องจะไม่ได้หวานแหววหรือจบแบบ Happy Ending แต่นิยายเล่มนี้ก็ดีมากจนเธออยากป้ายยาต่อ เพราะเขียนโดยกลุ่มปัญญาชนหัวก้าวหน้า จึงนิยามความรักในยุค 2500 ด้วยวิธีที่ต่างออกไป ความรักไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน แต่ยังมองไกลออกไปถึงผลประโยชน์ของผู้คนร่วมโลก และรักที่อยากจะพัฒนาสังคมไทยให้เจริญทัดเทียมอารยประเทศ 

13. ฉัน เขียน ความรัก

ผู้เขียน : ม.ร.ว. นารี รัชนี ยิ้มศิริ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

ผู้แนะนำ : กอปรกานต์ ปัทมสิริวัฒน์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

ปลอบใจคนที่หาหนังสือรักแต่เรื่องข้างในดันไม่ตรงปก ด้วยเรื่องราวความรักที่อบอุ่น ละมุน และเหนือกาลเวลา ด้วยเรื่องราวชีวิตคู่ของ ม.ร.ว. นารี รัชนี ยิ้มศิริ ถ้าเทียบกับพล็อตเรื่องอื่นอาจฟังดูเรียบง่าย แต่เล่มนี้พิเศษตรงที่เขียนตอนอาจารย์อายุ 79 ปี และเล่าย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้พบกับสามีเมื่อ 60 ปีก่อน ชนิดลงรายละเอียดลึกไปถึงบทสนทนาและความรู้สึก ณ ตอนนั้น ถ้าอ่านถึงตอนสุดท้าย รับรองว่าได้ว่าต้องมีเสียน้ำตา 

14. นกก้อนหิน

ผู้เขียน : บินหลา สันกาลาคีรี

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2552

ผู้แนะนำ : สกุลรัตน์ บวรสันติสุทธิ์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

หลังจากได้อ่านบทสัมภาษณ์ บินหลา สันกลาคีรี จาก The Cloud เธอเลยเลือกหยิบผลงานเล่มที่ถูกใจมาแนะนำให้ฟัง เธอว่าซื้อหนังสือเล่มนี้เพราะคำโปรยหลังปกที่ดูเหมือนจะเป็นหนังสือรัก ส่วนเรื่องข้างในเป็นการผจญภัยของชายหญิงที่มีฉากหลังอยู่ที่ลาวกับเกาหลี และพวกเขาให้สัญญาว่าจะกลับมาพบกันในอีก 5 ปีข้างหน้า ถ้าหัวใจที่มีให้กันยังเหมือนเดิม ความพิเศษอยู่ตรงที่ ทั้งสองตกลงจะมาพบกันในวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันที่เธอพาหนังสือเล่มนี้มารู้จักกับเรา ณ หอสมุดแห่งชาติ พอดี

15. คู่รักเต้าเต๋อจิง

ผู้เขียน : วิลเลียม มาร์ติน (William Martin)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

ผู้แนะนำ : สายรุ้ง จรัสจิตวิไล

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : dd.lnwfile.com

คุณแม่ลูกสองขาประจำอ่านเถิดหนาคนนี้หยิบหนังสือที่รวมคำสอนเก่าแก่สำหรับคู่รักยุคใหม่มาฝาก เธอว่าตกหลุมรักเล่มนี้อย่างจังจากประโยคที่ว่า “สำหรับคู่รักเอาไว้พลิกอ่านและลิ้มรสความหมายในเตียงนอน ในอ้อมกอดของกันและกัน” แม้จะมีที่มาจากปรัชญาเต๋าแต่ก็เรียบเรียงออกมาให้อ่านง่าย และเตือนให้ทุกคนคิดได้ว่า ความรักและชีวิตคู่เป็นเพียงเรื่องธรรมชาติใกล้ตัว ที่แค่ปล่อยให้ผ่านไปอย่างเรียบง่าย เราก็จะพบกับความสุขแสนรื่นรมย์ได้เอง 

16. BLU & ROSSO เยือกเย็น ร้อนแรง

ผู้เขียน : BLU โดย ซึจิ ฮิโตนาริ (Tsuji Hitonari) และ ROSSO โดย เอคุนิ คาโอริ (Ekuni Kaori)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2545

ผู้แนะนำ : ขวัญนภา วัจนรัตน์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

นักอ่านคนนี้เป็นคนที่เขียนแนะนำตัวกับเรามาด้วยความยาวมากที่สุด เธอหยิบนิยายเล่มโปรดสมัย ม.ปลาย มาฝาก จุดพิเศษอยู่ตรงที่นิยายคู่นี้เล่าเรื่องความรักผ่านมุมมองของชายหญิงแบบเทียบเคียงออกมาเป็นฝั่งละเล่ม เราจะได้เห็นว่าในความสัมพันธ์เดียวกัน เขาทั้งคู่กำลังเดินหน้าไปด้วยความคิดและความเชื่อแบบไหน และสุดท้าย รักที่ทั้ง ‘เยือกเย็น’ และ ‘ร้อนแรง’ ของพวกเขาจะจบลงอย่างไร ติดตามต่อพร้อมเตรียมทิชชูซับน้ำตาไว้ให้พร้อม 

17. เด็กคนสุดท้ายในป่า : เลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างโรคขาดธรรมชาติ

ผู้เขียน : ริชาร์ด ลุฟว์ (Richard Louv) 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2563

ผู้แนะนำ : สุกฤษฏิ์ ธีระปัญญารัตน์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

นักอ่านที่มีโอกาสตีพิมพ์งานเขียนของตัวเองตั้งแต่อายุ 12 ปีคนนี้เลือกหนังสือที่เป็นเหมือนไกด์บุ๊กที่ผู้ใหญ่ในปัจจุบันควรอ่านอย่างยิ่ง เขาเล่าประสบการณ์ที่เคยเป็นครูอาสาบนดอยให้ฟัง ว่านั่นทำให้เห็นความต่างของเด็กในเมืองใหญ่กับเด็กที่เติบโตมาท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งสิ่งนั้นส่งผลการเติบโตอย่างมีภูมิต้านทานทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กๆ 

ที่น่าเศร้าก็คือ เราจะทวงคืนธรรมชาติให้เด็กๆ ได้อย่างไร ในเมื่อเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาก่อนเลย 

18. 13 Reasons Why 

ผู้เขียน : เจย์ แอชเชอร์ (Jay Asher)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

ผู้แนะนำ : กฤติยา ริโยธา

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : images-se-ed.com

ตัวแทนเยาวชนของชาติคนนี้แนะนำหนังสือจิตวิทยาวัยรุ่นที่คนทุกวัยควรได้อ่าน หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกเหตุผล 13 ประการก่อนที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเอง เธอส่งเสียงบันทึกเหล่านี้ไปให้กับบุคคลทั้งสิบสาม ที่เธอคิดว่าพวกเขาคือต้นเหตุที่ทำให้เธอเลือกจบชีวิตตัวเอง ซึ่งหนังสือกำลังบอกให้เรามองการตัดสินใจของวัยรุ่นด้วยมุมใหม่ ไม่ใช่แค่เพียง ‘คิดสั้น’ แต่ยังมีเรื่องในใจที่ซับซ้อนและรอให้เราทำความเข้าใจพวกเขาอยู่ 

19. How I Live My Life

ผู้เขียน : ภาริอร วัชรศิริ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

ผู้แนะนำ : สิรินดา มะแก้ว

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

 เล่มต่อไปมาจากนักอ่านอีกคนที่ตกหลุมรักเพราะคำโปรยของหนังสือ เธอสงสัยว่าตัวละครที่มีชีวิตเรียบง่าย จะนำจุดไหนมาเล่าเป็นเรื่องความยาว 176 หน้า พอได้อ่านจึงพบความจริงที่ว่า ความผาดโผนในชีวิตของตัวละครนี้ อยู่ตรงที่เธอต้องดูแลแม่ที่อยู่ในอาการโคม่า และเธอยังต้องเผชิญกับเงื่อนไขมากมายในชีวิต ซึ่งแต่ละวันที่เธอต้องผ่านไปให้ได้ ก็มาพร้อมกับกำลังใจดีๆ ที่คนอ่านจะได้รับแบบไม่รู้ตัว เหมือนประโยคหนึ่งในหนังสือที่บอกว่า 

“ชีวิตคนเราไม่มีวันที่แย่หรอก มีแค่วันที่ดีน้อยกับดีมากเท่านั้นเอง”

20. ชื่อของเธอคือ (그녀 이름은)

ผู้เขียน : โชนัมจู

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2563

ผู้แนะนำ : ณัฐมน เกตุแก้ว

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

ถ้าใครยังจำหนังสือ คิมจียองเกิดปี 82 ได้ เล่มนี้มาจากปลายปากกาของนักเขียนหญิงคนเดียวกัน แนะนำโดยนักอ่านที่พ่วงตำแหน่งนักเขียนของ The Cloud เล่าเรื่องโดยดัดแปลงจากบทสัมภาษณ์ผู้หญิงเกาหลี 28 คน สู่เรื่องสั้นที่รวบรวมชีวิต ความคิด และความจริง ที่ผู้หญิงในดินแดนโสมแดงต้องเผชิญ 

เจ้าของหนังสือบอกเราว่า เธอนิยามเล่มนี้ว่าเป็นเหมือน ‘แว่นตา’ ไม่เพียงทำให้เรามองเห็นชีวิตของผู้หญิงเกาหลีในหลายสถานะและหลายช่วงวัย ยังทำให้เราได้ทบทวนตัวเอง ซึ่งมีส่วนเพิ่มความเห็นอกเห็นใจ และเพิ่มความเป็นมนุษย์ได้ด้วย 

21. Pollyanna โลกนี้ไม่มีสิ้นหวัง

ผู้เขียน : Eleanor H. Porter

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2563

ผู้แนะนำ : พิชญ์สินี สมิทธิเนตย์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

นักอ่านคนนี้ออกตัวกับเราว่า ในปีนี้เธออ่านหนังสือมากว่า 40 เล่ม และนี่ก็คือหนังสือเล่มที่เธอประทับใจจนอยากให้ทุกคนได้อ่านบ้าง เล่าเรื่องของเด็กหญิงกำพร้าที่อะไรๆ ในชีวิตดูจะผิดแผนไปหมด แต่เธอกลับได้เรียนรู้ว่า ในทุกสถานการณ์และทุกเรื่องราว ล้วนมีเรื่องให้เราได้ดีใจกับมันทั้งสิ้น เหมือนที่เธอเล่น ‘เกมดีใจ’ จนเปลี่ยนเรื่องร้ายๆ ให้กลายเป็นดีได้ในที่สุด 

22. ดั่งใจปรารถนา

ผู้เขียน : ซูซานนา ตามาโร (Susanna Tamaro)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

ผู้แนะนำ : ธนิดา ลอเสรีวานิช

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

เรื่องราวของครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง บอกเล่าผ่านจดหมายจากยายถึงหลาน ด้วยความที่ยายเปรียบเหมือนไม้ที่ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกที เนื้อความในจดหมายจึงค่อยๆ เผยความลับกับชีวิตด้านมืดของคนในครอบครัวนี้ออกมา และยิ่งรู้เรื่องของพวกเขามากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งตกตะกอนกับชีวิตตัวเองได้มากขึ้น 

ที่สำคัญ หนังสือแปลจากภาษาอิตาลีเล่มนี้แปลโดย ครูก้า-สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ เจ้าของคอลัมน์ Miss Italy ใน The Cloud นี่เอง 

23. ฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้ว

ผู้เขียน : โยะรุ ซุมิโนะ (Yoru Sumino)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

ผู้แนะนำ : เกศรินทร์ ปิ่นระโรจน์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

“ความสุขคืออะไร”

ไม่เพียงเราที่สงสัย แต่เด็กสาวในหนังสือเล่มที่นักอ่านคนนี้หยิบมาแนะนำก็สงสัยเช่นกัน เธอจึงออกเดินทางหาคำตอบผ่านผู้หญิง 3 คนที่เธอรู้จัก หนึ่งในคำตอบที่นักอ่านคนนี้เทให้ทั้งใจ เป็นคำตอบที่ว่า ความสุขก็คือการที่เราคิดถึงใครบางคนได้อย่างจริงจัง แถมยังเปรียบชีวิตเหมือนกับพุดดิ้งด้วย น่ารัก!

เจ้าของหนังสือฝากให้ทุกคนห้ามพลาดอ่านหน้าสุดท้าย มีเรื่องโรแมนติกมาก ที่ทำเอาอยากมีแฟนเป็นนักวาดภาพแบบชายหนุ่มในเรื่องซ่อนอยู่ 

24. When Breath Becomes Air เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ

ผู้เขียน : พอล กาลนิธิ (Paul Kalanithi)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

ผู้แนะนำ : อลิสา ฉุนเชื้อ

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

นักอ่านคนนี้เป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะทางการแพทย์ ก่อนเริ่มงานเธอจึงต้องหาข้อมูลให้รอบด้าน ประกอบกับอยู่ในช่วงที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดี ด้วยเรื่องราวที่มาจากบันทึกของศัลยแพทย์ที่ป่วยด้วยโรคปอดระยะสุดท้าย แต่ขณะเดียวกันเขาก็กำลังจะได้เป็นคุณพ่อ เมื่อไม่มีสิทธิ์กำหนดชีวิต เขาจึงทำได้เพียงยอมรับและใช้เวลาที่มีอย่างรู้คุณค่า 

25. รามเกียรติ์ ร้อยแก้วประกอบคำกลอน (ฉบับสมบูรณ์)

ผู้เขียน : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 เรียบเรียงโดย พิกุล ทองน้อย

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561 

ผู้แนะนำ : ปถวี โชติกีรติเวช

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

ชาวอ่านเถิดหนาขาประจำคนนี้หยิบหนังสือที่มีผลต่อทั้งชีวิตของเธอมาเล่าด้วยความภาคภูมิใจ เธอบอกว่า ถ้าให้เล่าความพิเศษของเล่มนี้ ต้องย้อนความไปตอนวัย 10 ขวบ สมัยที่เธอติดตามคุณพ่อเข้ามาในกรุงเทพฯ และได้เข้าโครงการฝากลูกไว้กับห้องสมุด (ที่พ่อตั้งขึ้นเอง) บรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติเลยเลือกวรรณคดีเวอร์ชันร้อยแก้วเล่มนี้ให้เธออ่าน 

แม้ชื่อจะฟังดูโบราณไปนิด แต่เพราะเป็นฉบับร้อยแก้วที่เรียบเรียงมาอย่างดี ไม่เพียงเนื้อหาที่สนุกจนวางไม่ลง วรรณคดีเรื่องนี้ยังจุดประกายความรักในภาษาไทย จนส่งให้เธอเป็นคนใช้ภาษาไทยได้ดีมากๆ ถึงทุกวันนี้

26. เทวากับซาตาน

ผู้เขียน : แดน บราวน์ (Dan Brown) 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

ผู้แนะนำ : แทนฤทัย โอทอง

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

ตัวแทนเยาวชนของชาติอีกหนึ่งคนที่หยิบหนังสือบนชั้นของพ่อมาแนะนำ เธอเล่าว่า หนังสือเล่มแรกที่ได้อ่านคือ The Da Vinci Code เล่มต่อมาจึงยังคงเป็นผลงานของ แดน บราวน์ ซึ่งเธออ่านเล่มนี้จบตั้งแต่ ม.2 และอ่านซ้ำๆ จนเลิกนับจำนวนรอบไปแล้ว ความอินมีมากขนาดเคยขอพ่อว่าอยากเป็นนักสัญลักษณ์วิทยาแบบตัวเอกของเรื่อง

มาวันนี้น้องวัย 16 ปีมีความฝันใหม่อีกครั้งกับอาชีพ ‘ภัณฑารักษ์’ เรื่องน่ายินดีคือเธอกำลังเข้าใกล้ฝันนั้นเรื่อยๆ และทุกครั้งที่ได้อ่าน เทวากับซาตาน เธอว่านั่นคือการเติมกำลังใจให้สู้ต่อได้เป็นอย่างดี 

ชาวอ่านเถิดหนาก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องสู้ต่อไปนะ 🙂

27. The Silence of the Lambs

ผู้เขียน : โทมัส แฮร์ริส (Thomas Harris

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2531

ผู้แนะนำ : ธนนันท์ คัจฉสุวรรณมณี

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : wikimedia.org

นักอ่านคนต่อไปก็มี The Da Vinci Code เป็นเครื่องมือกำหนดความฝันเช่นกัน เล่มที่เธอหยิบมาแนะนำในวันนี้เรียกว่าสายสืบสวนสอบสวนจะต้องถูกใจ ด้วยเรื่องของตัวเอกหญิงที่ต้องไขคดีความ ไปพร้อมกับการต่อสู้ภายในจิตใจตัวเอง แต่บอกใบ้ให้ว่า สุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จ ด้วยการหาทางพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยความสามารถที่ไม่ด้อยไปกว่าผู้ชาย แถมคดีในเรื่องยังอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงด้วยนะ 

28. สวนสัตว์กระดาษและเรื่องสั้นอื่นๆ 

ผู้เขียน : เคน หลิว (Ken Liu) 

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562

ผู้แนะนำ : โสภณ เจียรนัยกุล

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : images-se-ed.co

นักอ่านคนต่อไปแนะนำตัวกับเราว่า เขาเป็นนักบวชคาทอลิก ส่วนหนังสือที่หยิบมาเป็นรวมเรื่องสั้นที่ชื่อฟังดูแฟนซี แต่เนื้อหาข้างในนับว่าหนักหนาอยู่นิดหน่อย เล่าเรื่องความยากลำบากของเด็กที่เติบโตมาในสองวัฒนธรรม แม่เป็นชาวจีน ส่วนพ่อเป็นอเมริกัน อ่านรอบแรกเขาเห็นความขัดแย้งภายในจิตใจของเด็ก แต่พอหยิบมาอ่านรอบสอง ความขัดแย้งที่สัมผัสได้ ขยับไปที่ความขัดแย้งในจิตใจของแม่ซะงั้น จะเพราะอะไร เชิญนักอ่านสายดาร์กติดตามต่อได้เลย 

29. ชายร้อยปีผู้ปีนออกทางหน้าต่าง แล้วหายตัวไป

ผู้เขียน : โยนาส โยนาสซอน (Jonas Jonasson)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2561

ผู้แนะนำ : ชัยวัฒน์ รุ่งศิริรัตนชัย

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

หนังสือเล่มต่อไปเอาใจสายประวัติศาสตร์โลกกันบ้าง กับวรรณกรรมแปลจากสวีเดนที่เล่าเรื่องการผจญภัยของชราที่หนีออกจากบ้านพักคนชรา เรื่องเล่าตัดสลับระหว่างปัจจุบันกับเหตุการณ์เมื่อร้อยปีก่อน ระหว่างการเดินทางในอดีตชายชราได้พบและพูดคุยกับผู้นำสำคัญๆ ของโลก ทั้ง โจเซฟ สตาลิน, เหมา เจ๋อตุง ระหว่างอ่านแนะนำให้หาข้อมูลประวัติศาสตร์ประกอบไปด้วย จะสนุกขึ้นอีกหลายเท่า 

ป.ล. ล่าสุดหนังสือมีภาคต่อในชื่อ ชาย 101 ปีผู้ปีนออกทางหน้าต่างฯ ใครอ่านแล้วมาแชร์กันได้นะ

30. กระท่อมน้อยลุงทอม (Uncle Tom’s Cabin)

ผู้เขียน : แฮเรียต บีเชอร์ สโตว์ (Harriet Beecher Stowe)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

ผู้แนะนำ : ปฐมพงศ์ บูชาบุตร

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

ศิลปินงานประติมากรรมและกำลังศึกษาปริญาโทสาขาพุทธศาสนาคนนี้ มีหนังสือเล่มโปรดเหมือนกับศิลปินชื่อก้องโลกอย่าง วินเซนต์ แวน โก๊ะ ย้อนความไปตอนที่เจ้าของหนังสือไปเยือนหอศิลป์ ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม นอกจากจะได้พบผลงานของศิลปินคนโปรดแล้ว เขายังได้เจอจดหมายที่แวน โก๊ะ เขียนโต้ตอบกับน้อง และใจความของจดหมายกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ แวน โก๊ะ บอกว่า ลุงทอมคือชายที่น่ายกย่องมากขนาดว่าเขาฝันจะมีชีวิตเช่นนั้น 

31. Becoming

ผู้เขียน : มิเชลล์ โอบามา (Michelle Obama)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562

ผู้แนะนำ : ญาณิศา สรสุชาติ

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : www.facebook.com/amarin.howto

หนังสือเล่มต่อไปมาจากนักอ่านที่พกหนังสือติดตัวตลอดเวลา เล่มที่หยิบมาแนะนำวันนี้คือหนังสือชีวิตของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกา เธอนิยามหนังสือเล่มหนาเล่มนี้ด้วย 2 คำ คือ น่ารัก และทรงพลัง ที่ว่า ‘น่ารัก’ จากภาษาที่เหมือนให้ความรู้สึกเหมือน มิเชลล์ โอบามา มานั่งเม้าเรื่องตัวเองให้ฟังใกล้ๆ ส่วน ‘ทรงพลัง’ ได้มาจากเนื้อหาที่จะพาเราไปดูพัฒนาการในทุกช่วงชีวิตของเธอ ทั้งความคิด ชีวิต และทัศนคติ รับรองว่าอ่านแล้ว คุณจะอยากเติบโตและสร้างเรื่องราวดีๆ ให้โลกใบนี้เลยล่ะ 

32. จดหมายจากเมืองไทย

ผู้เขียน : โบตั๋น

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2513 

ผู้แนะนำ : ช่อทิพย์ พวงประโคน

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : i.gr-assets.com

หลังจากพานักอ่านตีตั๋วทัวร์รอบโลกไปแล้ว เราขอพากลับเมืองไทยด้วยหนังสือเล่าเรื่องผ่านจดหมาย 100 ฉบับที่ผู้รับไม่ได้อ่าน โดยคนเขียนเป็นชาวจีนอพยพในไทยและส่งจดหมายติดต่อกลับไปหาแม่ที่เมืองจีน ส่วนที่จดหมายไม่ถึงมือผู้รับ เพราะเนื้อความเล่าถึงทัศนคติชาวจีนโพ้นทะเลที่มีต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพบ้านเมืองไทยในสายตาของคนจีน ซึ่งในยุค 2500 เรื่องเล่านี้ล้วนเป็นประเด็นละเอียดอ่อน 

33. พัทยา

ผู้เขียน : ดาวหาง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2494

ผู้แนะนำ : พรธาดา สุวัธนวนิช

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

อาจารย์สอนภาษาไทยและควบตำแหน่งแฟนพันธุ์แท้นิยายไทย หยิบหนังสือที่ใช้เวลาตามหากว่า 40 ปีมาเปิดตัวที่งานนี้เป็นที่แรก หนังสือนิยามตัวเองว่าเป็นเรื่องยั่วล้อในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำเนินเรื่องโดยมีฉากหลังคือ ‘พัทยา’ ที่เขาว่าเป็นเมืองสมมติ แต่ช่างใกล้เคียงพัทยาในความเป็นจริงเสียเหลือเกิน บอกไว้ก่อนว่านิยายเรื่องนี้ไม่มีพระเอก-นางเอก ส่วนจุดสนุกอยู่ตรงประเด็นนอกเรื่องที่ลามและไหลได้อย่างมีจังหวะ เป็นต้นว่าการต่อสู้เพื่อขัดขวางคอมมิวนิสต์ 

ป.ล. ฉบับที่นักอ่านคนนี้มีในครอบครองเป็นเวอร์ชันเอกสารสำเนา ใครเคยเจอหนังสือฉบับจริงแสดงตัวได้เลย มีนักอ่านและสำนักพิมพ์รออยู่เยอะมาก 

34. บุหงากาซะลอง

ผู้เขียน : นปารมี

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

ผู้แนะนำ : เนตรหทัย สิทธิสัจจธรรม

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

หนังสือเล่มนี้พิเศษมาก เพราะแนะนำโดยนักอ่านที่พ่วงตำแหน่งนักเขียน ซึ่งเธอหยิบงานเขียนของตัวเองมาแนะนำด้วย เนื่องจากหลงใหลในนิยายประวัติศาสตร์เขมร แต่ประสบปัญหาว่าหาอ่านเรื่องแนวที่ถูกใจได้ยากเหลือเกิน เธอจึงจับปากกาเขียนนิยายของตัวเองเสียเลย ซึ่งข้อมูลที่นำมาเขียนอ้างอิงจากประสบการณ์ที่เธอสั่งสมมานาน ทั้งจากการเป็นมัคคุเทศก์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และยังชอบสะสมผ้าโบราณเป็นชีวิตจิตใจ ประมวลทั้งหมดออกมาเป็นนิยายที่เคยเผยแผ่ลงเว็บไซต์ จนได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่ม และสนุกจนมีภาคต่อเลยนะ

35. วิหารที่ว่างเปล่า

ผู้เขียน : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2544

ผู้แนะนำ : จิราพร มากแก้ว

พักเรื่องประวัติศาสตร์มาสู่หนังสือที่จะช่วยเยียวยาจิตใจผู้อ่านกันบ้าง เล่มต่อไปเป็นบันทึกการเดินทางและการอ่านหนังสือจาก เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ที่นักอ่านคนนี้รู้จักตอนมีปัญหาใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิต ระหว่างที่เธอกำลังหาทางออกให้ปัญหานั้น มีประโยคหนึ่งในหนังสือที่กระทบใจจนเธอยกให้เล่มนี้เป็น ‘เครื่องเยียวยา’ ชั้นดี คือประโยคที่ว่า “การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นับเป็นเรื่องที่ต้องการความกล้าหาญ” 

ไม่ใช่แค่ตอนที่ประสบปัญหา แต่ทุกครั้งที่หยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน เธอว่าเหมือนได้เติมกำลังใจให้ชีวิตเสมอ

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

36. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร 

ผู้เขียน : น.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2523

ผู้แนะนำ : วรปรัชญ์ ธนาภรณ์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : cy.lnwfile.com

สายพระพุทธศาสนามารวมกันตรงนี้ เพราะเรามีเรื่องเล่าหนึ่งในทศชาติของพระอุตมโคดม หรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมาแนะนำให้ฟัง ความสนุกไม่เพียงเรื่องราวการเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถบัณฑิต ซึ่งบำเพ็ญปัญญาบารมีอันเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การตรัสรู้ เรายังได้จินตนาการถึงผังเมืองและสถานที่ที่ในเล่มบรรยายเอาไว้แบบชัดเจน 

ระหว่างที่อ่าน อย่าลืมขบคิดถึงปัญาหาและหาวิธีแก้ไปพร้อมๆ กับพระมโหสถบัณฑิตด้วยนะ รับรองว่าได้ข้อคิดดีๆ ที่นำมาใช้ในชีวิตจริงได้แน่นอน 

37. สิทธารถะ (Siddhartha)

ผู้เขียน : เฮอร์มานน์ เฮสเส (Hermann Hesse)

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

ผู้แนะนำ : วิภาดา แหวนเพชร

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020
ภาพ : cj.lnwfile.com

หนังสือเล่มต่อไปรับประกันความดีงามด้วยเจ้าของหนังสือที่เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เธอว่าเล่มนี้ไม่เพียงเยียวยาจิตใจ แต่ยังลงลึกไปถึงจิตวิญญาณ ด้วยเรื่องของสองสหายที่เป็นบุตรชายของพราหมณ์ ทั้งสองเติบโตมาบนเส้นทางสู่นิพพาน แต่สิ่งที่สิทธารถะแสวงหากลับต่างออกไป เรียกได้ว่าวาไรตี้กว่าพราหมณ์ทั่วๆ ไปอยู่มาก ซึ่งแม้ไม่เป็นไปตามครรลองที่สายตาส่วนใหญ่ว่าควรจะเป็น แต่หากนั่นคือหนทางสู่ความสุข ก็จงเดินหน้าต่อไป 

เธอว่าอ่านแล้วไม่เพียงได้เห็นความสุขและความสนุกในชีวิตของตัวเอง แต่ยังเพิ่มศรัทธาที่มีต่อชีวิตคนรอบข้างด้วยนะ

38. เดินสู่อิสรภาพ ฉบับทศวรรษใหม่

ผู้เขียน : ประมวล เพ็งจันทร์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2563

ผู้แนะนำ : ณัฐหทัย นำศิริวิวัฒน์

พาเปิด 39 หนังสือเล่มโปรดที่คัดสรรโดยสมาชิก อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น, แนะนำ หนังสือน่าอ่าน 2020

เล่มสุดท้ายปิดงานด้วยหนังสือแห่งปาฏิหาริย์ ในมุมเจ้าของหนังสือ เธอเพิ่งจะได้หน้าปกฉบับพิมพ์จากโรงพิมพ์ในตอนเช้าวันงาน ส่วนในมุมเนื้อหา หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของนักเขียนที่เดินเท้าจากเชียงใหม่สู่สุราษฎร์ธานี เพื่อตามหาตัวตนของตัวเองอีกครั้ง ก่อนจะตกตะกอนประสบการณ์ในใจที่สัมผัสได้ระหว่างทางตลอด 66 วันออกมาเป็นตัวหนังสือ 

และในปีนี้ ได้มีการจัดพิมพ์ เดินสู่อิสรภาพ ด้วยปกสีที่แทนความหมายถึงท้องฟ้า ป่า และทะเล พร้อมด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ จนค้นพบทั้งความหมายในหนังสือและความจริงในชีวิตมากขึ้น 

สำหรับใครที่อยากรับชมการแนะนำหนังสือทั้งหมดในกิจกรรมอ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น ติดตามได้ที่วิดีโอนี้ แล้วพบกันใหม่ในอ่านเถิดหนา 06 เราจะชวนมาอ่านหนังสือภายใต้โจทย์อะไร ติดตามได้ในเร็วๆ นี้

อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น

เริ่มแล้ว! อ่านเถิดหนา 05 : ที่รักของชั้น โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมชวนนักอ่านแนะนำหนังสือเล่มโปรดประจำชั้น และพาบรรณารักษ์จากห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศมาแนะนำหนังสือน่าอ่าน พร้อมขนหนังสือหายากของหอสมุดแห่งชาติที่แต่ละเล่มเต็มไปด้วยเรื่องราวพิเศษมาให้ชมอย่างใกล้ชิดใครสมัครไม่ทัน มาร่วมกิจกรรมผ่าน Live นี้ได้เลย#readthecloud #TheCloud #อ่านเถิดหนา #ที่รักของชั้น #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #หอสมุดแห่งชาติ

Gepostet von The Cloud am Freitag, 31. Juli 2020

Writer

สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

นักพิสูจน์อักษรวัยเตาะแตะที่มักจะหลงรักพระรองในซีรีส์เกาหลี และอยู่ระหว่างรักษาระยะห่างจากชานมไข่มุก

Photographer

ปฏิพล รัชตอาภา

ช่างภาพอิสระที่สนใจอาหาร วัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย มีความฝันว่าอยากทำงานศิลปะเล็กๆ ไปเรื่อยๆ

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load