บริเวณหน้า American Museum of Natural History มีรูปปั้น Theodore Roosevelt ประธานาธิบดีคนที่ 26 ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ เขานั่งอยู่บนม้าที่มีชนพื้นเมืองชาวอเมริกันและชาวแอฟริกันจูงอยู่ รูปปั้นนี้ตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ.1939 โดย James Earle Fraser หลายคนตั้งคำถามว่า รูปปั้นนี้เหยียดเชื้อชาติหรือไม่

คนที่ไม่เห็นด้วยมองว่าคนทั้งคู่เหมือนเป็นคนรับใช้ คนที่เห็นด้วยบอกว่ามันคือความภาคภูมิใจของคนเหล่านี้ที่ได้สร้างชาติ และเขาก็อยู่ในท่าทางที่มีเกียรติ

ตามเตยและศิลปะการต่อสู้ตอนนี้ไปดูว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะตอบรับเรื่องนี้อย่างไร

Host

ภาสินี ประมูลวงศ์

ภาสินี ประมูลวงศ์

ภาสินีอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ก เธอทำงานในทีมการศึกษาที่ Alice Austen House พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับภาพถ่าย LGBTQIA+ กิจกรรมและคลาสของเธอพูดถึงเพศสภาพ อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ และการเรียนรู้ตัวเองผ่านสิ่งเหล่านั้น ในเวลาว่าง ภาสินีจะทำงานที่หอจดหมายเหตุประชาชน Lesbian Herstory Archives ซึ่งเธอเป็นผู้ดูแลหลักของคอลเลกชันโปสการ์ดและสติกเกอร์