บริเวณหน้า American Museum of Natural History มีรูปปั้น Theodore Roosevelt ประธานาธิบดีคนที่ 26 ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ เขานั่งอยู่บนม้าที่มีชนพื้นเมืองชาวอเมริกันและชาวแอฟริกันจูงอยู่ รูปปั้นนี้ตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ.1939 โดย James Earle Fraser หลายคนตั้งคำถามว่า รูปปั้นนี้เหยียดเชื้อชาติหรือไม่

คนที่ไม่เห็นด้วยมองว่าคนทั้งคู่เหมือนเป็นคนรับใช้ คนที่เห็นด้วยบอกว่ามันคือความภาคภูมิใจของคนเหล่านี้ที่ได้สร้างชาติ และเขาก็อยู่ในท่าทางที่มีเกียรติ

ตามเตยและศิลปะการต่อสู้ตอนนี้ไปดูว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะตอบรับเรื่องนี้อย่างไร

Host

ภาสินี ประมูลวงศ์

เตยเป็นนักอ่าน รื้อค้น และเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ มีความสนใจเป็นพิเศษด้านศิลปะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งที่ชอบคือหนังสือและพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่ไม่ชอบคือเสียงดัง ปัจจุบันเตยทำเพจชื่อ Artteller และพยายามเขียนหนังสืออยู่