ศิลปะการต่อสู้ตอนนี้เริ่มจากการเสิร์ช Google ว่า ทำไม Picasso ถึงมีความสำคัญต่อวงการศิลปะ บ้างบอกว่าเขาคืออัจฉริยะ บ้างบอกว่าคนยกยอเขาเกินไป และหลายคนคิดว่าชายคนนี้คือผู้เปลี่ยนมุมมองที่คนมีต่อศิลปะ เตย-ภาสินี ประมูลวงศ์ จะมาเล่าชีวิต Picasso ไม่ใช่ในฐานะคนคนหนึ่ง แต่ในฐานะศิลปินเจ้าของผลงานที่เปลี่ยนวงการศิลปะไปตลอดกาล

Picasso

Host

Avatar

ภาสินี ประมูลวงศ์

เตยเป็นนักอ่าน รื้อค้น และเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ มีความสนใจเป็นพิเศษด้านศิลปะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งที่ชอบคือหนังสือและพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่ไม่ชอบคือเสียงดัง ปัจจุบันเตยทำเพจชื่อ Artteller และพยายามเขียนหนังสืออยู่