22 พฤษภาคม 2563
45:18
PAGE
502

สงครามในสมัยก่อนไม่เคยมีภาพของความโหดร้ายออกมาให้คนเห็น แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตกล้องที่เล็กลง ทำให้ช่างภาพเข้าไปอยู่ยังแนวหน้าของสงครามได้มากขึ้น และบันทึกภาพความสูญเสียของสงครามออกมาเปิดเผยสู่สาธารณชน เป็นผลให้เกิดกระบวนการต่อต้านสงครามขึ้นในที่สุด ฟังเรื่องราวการต่อสู้ของรัฐและสงครามได้ในพอดแคสต์ศิลปะการต่อสู้ตอนนี้

EP. 04 WWII Photography ภาพถ่ายที่ทำให้เรารับรู้ถึงความโหดร้ายของสงคราม
EP. 04 WWII Photography ภาพถ่ายที่ทำให้เรารับรู้ถึงความโหดร้ายของสงคราม
EP. 04 WWII Photography ภาพถ่ายที่ทำให้เรารับรู้ถึงความโหดร้ายของสงคราม
EP. 04 WWII Photography ภาพถ่ายที่ทำให้เรารับรู้ถึงความโหดร้ายของสงคราม
EP. 04 WWII Photography ภาพถ่ายที่ทำให้เรารับรู้ถึงความโหดร้ายของสงคราม
EP. 04 WWII Photography ภาพถ่ายที่ทำให้เรารับรู้ถึงความโหดร้ายของสงคราม

Host

ภาสินี ประมูลวงศ์

เตยเป็นนักอ่าน รื้อค้น และเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ มีความสนใจเป็นพิเศษด้านศิลปะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งที่ชอบคือหนังสือและพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่ไม่ชอบคือเสียงดัง ปัจจุบันเตยทำเพจชื่อ Artteller และพยายามเขียนหนังสืออยู่

จุฑารัตน์ ภิญโญดุลยเจต

ปูเป้มีความสนใจด้านศิลปะการถ่ายภาพ และด้วยความสนใจนั้น จึงลาออกจากงานประจำไปเรียนต่อที่ International Center of Photography ที่นิวยอร์ก ปัจจุบันปูเป้ยังคงอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ก โดยประกอบอาชีพเป็นช่างภาพอิสระ(เพื่อหาเงิน) ทำ personal project ในเวลาว่าง(ซึ่งจริงๆ เป็นงานหลัก) และขยายขอบเขตความสนใจเผื่อแผ่ไปถึงงานศิลปะแขนงอื่นๆ ด้วย

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!