22 พฤษภาคม 2563
45:18
PAGE
525

สงครามในสมัยก่อนไม่เคยมีภาพของความโหดร้ายออกมาให้คนเห็น แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตกล้องที่เล็กลง ทำให้ช่างภาพเข้าไปอยู่ยังแนวหน้าของสงครามได้มากขึ้น และบันทึกภาพความสูญเสียของสงครามออกมาเปิดเผยสู่สาธารณชน เป็นผลให้เกิดกระบวนการต่อต้านสงครามขึ้นในที่สุด ฟังเรื่องราวการต่อสู้ของรัฐและสงครามได้ในพอดแคสต์ศิลปะการต่อสู้ตอนนี้

Host

ภาสินี ประมูลวงศ์

เตยเป็นนักอ่าน รื้อค้น และเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ มีความสนใจเป็นพิเศษด้านศิลปะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งที่ชอบคือหนังสือและพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่ไม่ชอบคือเสียงดัง ปัจจุบันเตยทำเพจชื่อ Artteller และพยายามเขียนหนังสืออยู่

จุฑารัตน์ ภิญโญดุลยเจต

ปูเป้มีความสนใจด้านศิลปะการถ่ายภาพ และด้วยความสนใจนั้น จึงลาออกจากงานประจำไปเรียนต่อที่ International Center of Photography ที่นิวยอร์ก ปัจจุบันปูเป้ยังคงอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ก โดยประกอบอาชีพเป็นช่างภาพอิสระ(เพื่อหาเงิน) ทำ personal project ในเวลาว่าง(ซึ่งจริงๆ เป็นงานหลัก) และขยายขอบเขตความสนใจเผื่อแผ่ไปถึงงานศิลปะแขนงอื่นๆ ด้วย